امر به معروف و نهی از منکر

از میان شیوه‌های تربیت اسلامی‌در خانواده به دو شیوه مهم ذیل اشاره می‌گردد. 1) شیوه کلامی: منظور از شیوه کلامی‌(دستوری، بیانی) امر و نهی‌های ارشادی همسران به یکدیگر و کودکان عضو... دنباله مطلب