امر به معروف و نهی از منکر

از میان شیوه‌های تربیت اسلامی‌در خانواده به دو شیوه مهم ذیل اشاره می‌گردد. 1) شیوه کلامی: منظور از شیوه کلامی‌(دستوری، بیانی) امر و نهی‌های ارشادی همسران به یکدیگر و کودکان عضو... دنباله مطلب

امر به معروف و نهی از منکر

2ـ1ـ1) ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین مداری و فرهنگ دینی. 3ـ1ـ1) نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با... دنباله مطلب