منابع مقاله درمورد کتابخانه های عمومی، مدیریت بازرگانی

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت... دنباله مطلب

حقوق بین الملل عمومی

می 1996 این قضیه به قوانین مالیاتی ایالات متحده امریکا در رابطه با گازولین وارداتی به این کشور از خارج مربوط می شد. در این دعوی ابتدا کشور ونزوئلا و سپس کشور برزیل “قانون هوای... دنباله مطلب

حقوق بین الملل عمومی

منابع نفتی : هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین الملل مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین المللی که احتمال وجود... دنباله مطلب

اشخاص حقوقی حقوق عمومی

لازم به یاداوری است در تبصره (1) ماده (107) قانون همین موضوع قابل مشاهده است و پرداخت کنندگان وجوه به پیمانکاران ایرانی از هر پرداخت میبایست 5/2 درصد آن را به صورت علی الحساب کم نمایند و... دنباله مطلب

مقاله درمورد خدمات بهداشتی

اعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.توجه1. این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود.2. چکیده فوق، همان چکیده داخل پایان نامه... دنباله مطلب

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اوراق بهادار کالای پیچیده ای است و تجارت آن به گونه ای است که فرصت برای عدم صداقت و سوء رفتار در آن همواره وجود دارد این موضوع موجب شده تا برخی از حقوقدانان سازوکارهای حقوق خصوصی در... دنباله مطلب

توسعه اقتصادی و اجتماعی

سواد مالی توسط بنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان به شرح ذیل تعریف شده است: توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری مؤثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آن.(Nector and Stradling, 1992:8) پس از طرح این... دنباله مطلب

قانون مجازات اسلامی

در تبصرهی مادهی 69 آییننامه آمده است: «… کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد(5%) وجوه مسکوره از حقالزّحمهی کارشناسیهای خود را به اطلاع کانون برسانند. کارشناسان متخلّف از مفاد این... دنباله مطلب

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

قابل ذکر است که تا قبل از اصلاحیه سال 27/11/1380، معافیتهای مندرج در ماده (2) قانون بسیار گسترده بود که بر اساس آن، سازمانها و مؤسسات در 5 بند تعیین و درآمد، دارایی و املاک آنها از شمول... دنباله مطلب

سازمان امور مالیاتی

یکی دیگر از مواردی که اصل عدالت مالیاتی را با چالش اساسی روبرو نموده است وجود تبعیضات ناروا بوسیله اعمال معافیتهای غیر ضرور است. بنا بر اصل برابری در پرداخت هزینههای عمومی، پرداخت... دنباله مطلب