عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

این‌ها همه تلاش‌هایی است برای اینکه بجای نظام همسری و نهاد خانواده، نسخه دیگری را برای انسان‌ها بپیچند، درحالی که طبیعت و فطرت انسانی و هم چنین تجربه‌های علمی‌ حکایت از این دارد... دنباله مطلب

اهداف مورد نظر

منظور از هم‌خانگی، زندگی مشترک یک زن با یک مرد بدون ازدواج می‌باشد، که به منظور تعمیق آشنایی برای شکل‌دهی یک زندگی خوب در آینده، شکل می‌گیرد. آمار‌های موجود از تداوم روند صعودی... دنباله مطلب

آموزه‌های اسلامی

2-28-5-1. طبیعی، فطری یا الهی بودن خانواده در آموزه‌های دینینگرش کلی به نهاد خانواده بدین معنا که این نهاد با توجه به آموزه‌های دینی و معارف اسلامی، طبیعی، فطری و یا الهی است؟ تا در... دنباله مطلب

از دیدگاه قرآن

محیط ارام و مانوس خانه، مناسب ترین محل برای اندیشه، ذکر، یاداوری کلام خدا و ذکر حکمت های الهی است (احزاب، 34). کارکرد وسیع خانه آن را مکانی مورد احترام و عنایت قرار داده است. چنان چه این... دنباله مطلب

خانواده در اسلام

همسران فرزندان نیز جزء خانواده‌اند؛ حضرت نوح (ع) سه عروس خود را سوار بر کشتی کرد «احْمِلْ … وَ اهْلَک» (هود، 40) «خانواده‌ات را نیز سوار کن». برادران و خواهران نیز جزء خانواده‌اند؛... دنباله مطلب

خانواده گسترده

2-28-1-1. ازدواج اسارتی این نوع از ازدواج بیشتر نتیجه جنگ و مغلوب شدن دشمن و به اسارت گرفتن زنان ایشان بود. در آیات قرآن نشانه‌هایی از وجود این ازدواج در صدر اسلام وجود دارد. ما مَلَکَتْ... دنباله مطلب

رفتار پرخاشگرانه

رفتار برابر با قضیه موفقیت، سه مرحله دارد: نخست؛ کنش یک شخص، دوم؛ نتیجه همراه با پاداش، و سرانجام؛ تکرار کنش نخستین یا کنشی که دست‌کم از برخی جهات با کنش اولی مشابه باشد. 2. قضیه... دنباله مطلب

نظریه مبادله اجتماعی

روش تربیت فرزندان از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی پیشگیری کند. سبک فرزندپروری می‌تواند پیش‌بینی کننده رشد روانی اجتماعی،... دنباله مطلب

فرزندپروری مقتدرانه

ج) رابطه استبدادی که خود شامل مستقیم و غیر مستقیم و آن هم غیر مستقیم شرطی و استدلال‌گرانه می‌شود. نکته قابل طرح و تعمق آن که در تمام این شیوه‌های فرزندپروری و ضعیت اقتصادی تقریبا هیچ... دنباله مطلب

وضعیت اجتماعی اقتصادی

رابطه والدین اعم از آموزشی یا غیراموزشی با فرزندان، رابطه‌ای یکسان و بر طبق الگویی خاص نیست. به گفته کاستلان، یک مدل فرزندپروری در همه خانواده‌ها وجود ندارد؛بلکه تعداد روش‌های... دنباله مطلب