شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

رابرت مک کری (۱۹۴۹) و پل کاستا (۱۹۴۲) که در مرکز پژوهشی پیری شناسی مؤسسات ملی سلامتی در بالتیمور، مریلند کار می کنن به برنامه …

توانمندسازی کارکنان

واژه انگلیسیEmpower  درفرهنگ فشرده آکسفورد “قدرتمندشدن، مجوزدادن، قدرت بخشیدن و تواناشدن” معنا شده. این واژه در اصطلاح شامل قدرت و آزادی عمل بخشیدن واسه اداره …

خودکارآمدی کارکنان

اینجا مهمترین عوامل منابع خودکارآمدی به عنوان یکی از عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی مطرح می گردند:   ۲-۱-۱۰-۱٫الگوسازی الگوسازی، یکی از موثرترین روش …

نظریه تفکیک نقش‌ها

  ۲-۱-۴- دیدگاه فمینیست ها دیدگاه فمینیسم یکی از دیدگاه های مهمیه که در مقابل عقاید کارکردگرایانی مثل پارسونز قرار گرفته است پایه نظریه ی …