منابع و ماخذ پایان نامه ناخودآگاه، روان شناختی، از خود بیگانگی، جانشین سازی

که شخصی را مطالعه کنیم که ترس از مرگ را بروز می دهد و مرگ را در اندیشه هایش قرار می دهد؛ و مورفی می پرسد که چرا زیستن در عشق و شادمانی را نمی توان واقعی و بنیادین دانست (همان).مرگ به شکلی... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه ناخودآگاه، ضرب المثل، روان شناسی، روان تحلیل گری

میرنده بود چه رنجهائی می کشید و با ایجاد این مضمون که به ناچار وی نیز روزی در این پریشانی خواهد بود، دو چندان می گردد. حتی وقتی کسی که شاهد چنین صحنه ای است، مطمئن باشد که به رغم ظواهر... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد مستمر، معنادار بودن

‌هایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خودش و دیگران می‌بخشد.از شاخص های این بعد، لذت بردن از کار، انرژی و روحیه گرفتن از کار، مرتبط بودن کار فرد با آنچه فکر می کند در زندگی مهم است،... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، سابقه خدمت، تعهد سازمانی

تاثیر گذار بر آن به چهار دسته از این عوامل مورد تاکید تحقیقات بوده است اشاره شد که عبارتند بودند از : ویژگی های فردی کارکنان، ویژگیهای شغلی، ویژگی سازمانی، ویژگی های رهبری. اگرچه... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی قرن نوزدهم، مذهبی بودن، مصرف گرایی، مسئولیت اجتماعی

اگزیستانسیالیستی / سکولار در این رویکرد، هدف اصلی یافتن معنا در کار و محیط کاری می‌باشد(کریشناکومار و نک،2002؛ نایلور و دیگران،۱۹۹۶؛‌نک و میلیمان،۱۹۹۴).برخی از پرسش‌‌های... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی معنویت سازمانی، اخلاق کار، فرهنگ سازمانی، عوامل سازمانی

توانند خودشان تصمیم گیری کنند و بر نتیجه تأثیرگذار باشند.– یادگیری مستمر174. از جمله مواردی که باعث ارتقاء معنویت می شود اوقاتی است که سازمان فراهم می کند تا اعضاء بتوانند در آن چیز... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی ارزش های مشترک، معنویت در محیط کار، انسجام سازمانی، رضایتمندی

امروز، چاره ای جز عطف توجه به درون و یا عالم انفس و مؤلفه های امیدوار کننده را ندارد. – در گذشته دین و مذهب، بسیاری از کارکرد هایی را که ما امروز بیشتر از گذشته به آن احتیاج داریم،... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، تعهد مستمر، تعهد اخلاقی، تعهد عاطفی

می تواند از طریق فنونی همچون انصراف عمدی از پیوند های اجتماعی قبلی یا شرکت در سمینار هایی که همبستگی گروهی را ارتقاء می بخشد، میسر می گردد. سازمان ها تلاش زیادی برای بهبود دلبستگی... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، رفتار سازمانی، عوامل شخصی، عوامل سازمانی

مختلف مورد مطالعه قرار گرفته (پادساکف و همکاران، 2000: 526). پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار می دهد، بردو محور اصلی متمرکز است : اولا که این عامل کلی موثر بر روحیه را... دنباله مطلب

پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتارهای شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمانی

نیستند ، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند ( اپل بام82 و همکاران،2004 :19). به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل... دنباله مطلب