اصل دولت کامله الوداد

فهرست مطالبمقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱بخش اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………۶فصل نخست : مفاهیم …………………………………………………………………………………….۷مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن…………………………………….۷گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از

Read more

مقاله درباره سبک های رهبری

……………………………………………………………. ۴۷  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………………………………………………………………… ۴۹۸-۳-۲-۲ نحوه سنجش هوش معنوی در افراد

Read more