تعهد سازمانی و شکل های مختلف اون؛ ۳ نوع تعهدی که کارکنان رو وفادار نگه می داره "

دانلود پایان نامه

 

مشارکت کارمندان در مأموریت و چشم اندازِ یک سازمان و شکلای مختلف تعهد سازمانیِ کارکنان مسائلی هستن که بازم در مرکز طراحی هر راه حل مدیریتی به اون پرداخته می شه. رهبران کسب وکار با شناختِ خصوصیاتِ روانی کارکنان، احساسات و انتظارات اونا و با جواب انگار به نیازهایشان، به شکل ای که هم کارفرما و هم کارکنان از اون سود ببرن، تونسته ان اونا رو رهبری کنن. با دنبال کردن این روش، تعهد سازمانی کارکنان تضمین شده و به دنبال اون اهداف کسب وکار قابل برسی شدن. در این نوشته به شکل کوتاه به سه نوع تعهد سازمانی که محققان اونو در سازمانا مشاهده کردن و بر سر اون توافق دارن، اشاره می کنیم.

 

عبارت تعهد سازمانی به حدی در دایره ی واژگانی مدیریت مصطلح شده که بی داشتن تصوری روشن از معیارها و ویژگیای تعیین کننده اش هر روز اونو به کار می بریم. نبود درک وجود تعهد سازمانی باعث نبود دلبستگیِ کارکنان به سازمان و به دنبال اون تعیین راه حلای مدیریتی معیوبی می شه که در رسیدن به اهداف شون کامیاب نیستن.

تعهد سازمانی چیه

به زبون آسون تعهد سازمانی، تعلق خاطریه هر یک از کارکنان نسبت به سازمانی که در اون مشغول به کار هستن احساس می کنه. تعهد سازمانی رو میشه با میزان آمادگی افراد یک سازمان به داخلی کردن ارزشای سازمان اندازه گیری کرد. علاوه بر این تعهد سازمانی رو میشه طبق درجه تکمیل مسئولیتا و وظایف کارکنان مورد آزمایش قرار داد. اندازه گیری تعهد سازمانی با مشاهده ی رفتار افراد در محل کار هم امکان پذیره.

الن و مایر (Allen and Meyer)، در ده ۹۰ میلادی، یک نظریه ی تحلیلی واسه تعهد سازمانی گفتن و اونو به سه بخشِ قابلِ تعریف جدا سازی کردن: تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی دائمی و تعهد سازمانی هنجاری. تعهد عاطفی دلبستگیِ احساسیِ کارکنان به ارزشای سازمانیه که در اون کار می کنه، یعنی اینکه فرد چقدر به سازمان علاقه داره. تعهدِ دائمی میزان تمایل فرد به ادامه همکاری با همون سازمانه. و تعهد هنجاری با التزام و مسئولیت پذیری ای سروکار داره که فرد نسبت به سازمان در خود احساس می کنه. گرچه هر یک از این شکلای مختلف تعهد سازمانی ممکنه بر بقیه شکلای مختلف اون اثر بذارن؛ وقتی هدف طراحی راه حل مدیریته، کارِ آسون تر اینه که سه نوع تعهد سازمانی رو جداگونه در نظر بگیریم و تک به تک به ذهن بیاریم تا طبق نیاز بتونیم اونا رو در کارکنان تقویت کنیم.

تعهد سازمانی عاطفی

تعهد سازمانی عاطفی، یا میزانی که فرد حقیقتا سازمان رو دوست داره یا خود رو عضوی از اون به حساب میاره اثر زیادی روی کارکرد اون و کارکرد سازمان می ذاره. تعهد بالای عاطفیِ فرد نسبت به سازمان نه فقط روی تعهد سازمانیِ دائمی مؤثره بلکه باعث می شه افراد دیگری رو هم به نیروهای بااستعداد سازمان اضافه کنه. کارمندی که تعهد عاطفی بالایی به سازمان داره مثل سفیر برند سازمانی عمل می کنه. در نقطه مقابل کارمندیه که تعهد دائمی بالا داره (چون جانشینای مناسب کاری براش وجود نداره) تعهد عاطفی اون نسبت به سازمان ضعیفه، در این حالت ممکنه اون با انتقاد از سازمان در محافلِ اجتماعیِ خود به سازمان آسیب بزنه.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جبر و اختیار

تعهد سازمانی عاطفی کارمندان با تجربیات کاری اونا نسبت مستقیم داره. پس، سیاستا و راه حلای مدیریتی که وسیله مناسب امتحان قدرت و ضعف کارمندان رو در اختیار می ذارن و موقعیتا و جریانای کاری ای رو ایجاد می کنن که در اونا تموم کارکنان تجربه فردی مثبتی از کار داشته باشن، از راه افزایش تعهد عاطفی کارکنان به سازمان به موفقیت اون کمک می کنن.

تأکید جدی مدیران مسئول استخدام بر وجود تناسب بین فرد با سازمان هم به دلیل اطمینان یافتن از بالا بودن درجه تعهد عاطفی کارکنان به سازمانه. تعهد عاطفی زمانی بیشتره که فاصله بین ارزشای فردی کارکنان و ارزشای سازمانی به میزان کمه کم باشه. میشه بین ارزشای فردی کارکنان و ارزشای سازمان با برنامه ها و راه حلا همخوانی درست کرد یا اونو بالا برد. در این برنامه ها و راهکارها باید سعی کرد درک و شناخت کارکنان از ارزشای سازمانی پیشرفت پیدا کنه.

تعهد سازمانی دائمی

دلیل اصلی تعهد دائمی وقتی به طور کامل در گرو تعهد عاطفی فرد به سازمان نباشه هزینه هاییه که اون با ترک سازمان متحمل اونا می شه. علاوه بر این، تعهد دائمی تا اندازه زیادی به وسیله فرهنگ سازمانی تعیین می شه. وقتی کارکنان، سازمان رو مثبت و حمایت گر آزمایش کنن تعهد دائمی اونا هم بیشتر هستش. وظیفه شناسی کارکنان و ابقای اونا که فاکتورهای مهم سازمانی هستن از اجزای تعهد دائمی به حساب می رن.

تعهد سازمانی هنجاری

تعهد هنجاری بر وظایف و مسئولیتا استواره و میزانی که کارکنان حاضرن جدا از الزاماتی که با اون روبرو ان در سازمان بمونن. بعضی وقتا در کسب وکارهای کوچیک پرداختا به تأخیر می افتن و کارکنان متحمل کاهش یا تعویق دستمزد می شن، با این حال کار رو ترک نمی کنن چون نمی خوان کارفرما رو در شرایط سخت آزاد کنن. تعهد هنجاری از وظیفه ی اخلاقی و سیستم ارزشی فرد نشئت میگیره. تعهد هنجاری می تونه به دلیل تعهد عاطفی باشه یا پس ی اجتماعی شدن در محل کار و احساس تعهد به همکاران به وجود بیاد.

تعهد هنجاری در سازمانایی بالاست که وظیفه شناسی رو مهم می شمارند و این حقیقت رو با ارائه پاداشا، مشوّقا و راه حلای دیگر به کارکنان نشون میدن. در کارکنانی تعهد سازمانی هنجاری بالاست که به شکل منظم مثالای عینی تعهد کارفرما به رفاه کارکنان رو مشاهده می کنن.

کارمندی که تعهد هنجاری بالایی داره با احتمال بالاتری در موفقیت سازمان اجرای نقش می کنه و رضایت شغلی بالاتری رو تجربه نشون میده. رضایت شغلی بالا به نوبه ی خود میزان جابه جایی کارمندان رو کاهش و توانایی سازمان رو واسه استخدام و ابقای استعدادها افزایش می ده.


دیدگاهتان را بنویسید