تعریف کارآفرینی در ورزش و اهمیت اون 

دانلود پایان نامه

 

کارآفرینی در ورزش، بخش ی به سرعت در حال رشدی از کارآفرینی و تحقیقات مدیریت ورزشه. مراحل کارآفرینی در ورزش دربردارنده ی فعالیتای کارآفرینی اجتماعی و نوآوری اجتماعیه که در مورد ی ورزشی انجام می شن. ورزش در جایگاه یک صنعت، جزء بزرگ ترین صنعتای دنیا حساب می شه و بر صنایع دیگر مثل آموزش و پرورش و گردشگری اثر می ذاره که خود اونا هم بر نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی تمرکز یک پارچه ای دارن. ورزش به ساختار اجتماعی بیشتر کشورهای دنیا گره خورده و چشم انداز منحصر به فردی از کارآفرینی فراهم می کنه. مراحل کارآفرینی در ورزش رو معمولا سازمانا، افراد یا دولتایی شروع می کنن که هم در بخش ی اقتصادی و هم اجتماعی حضور مؤثری دارن.

 

فعالیتای کارآفرینی در ورزش تحت اثر پیشرفت ی تکنولوژی بوده که با پخش اطلاعات و ایجاد بازارهای جدید بین المللی جدید زیاد شده. هدفِ این مقاله آشنایی خواننده با دیدِ نظری در تحقیقات کارآفرینی در ورزش با تمرکز بر وجود کارآفرینی اجتماعیِ اینه. تحقیقای گذشته نگرانی در مورد از دست دادن پیشرفت ی نظری در تحقیق کارآفرینی رو برجسته کردن. هدف این مقاله پر کردن شکاف بین ورزش و کارآفرینی اجتماعی و تحقیقات نوآوری اجتماعیه.

کارآفرینی در ورزش شامل کارآفرینانی می شه که از فرصتای حاصل از شبکه هاشون استفاده می کنن و با شناسایی بخشایی که می تونن در اونا مؤثر باشن، منابعِ موجود رو بهبود می بخشن. کارآفرینی در ورزش، شناسایی شرایط و روش هاییه که سرمایه گذاریای تجاری یهویی با تمایل اجتماعی در اونا بوجود اومده.

کارآفرینی ورزش تا حد زیادی در ورزش حرفه ای رخ می ده که روی سرمایه گذاریای کارآفرینی اجتماعی اثر می ذاره. ورزشای حرفه ای به چار گروه اصلی خدمات رسانی می کنن: «طرفداران طبق میزان حضور، بینندگان تلویزیونی و خرید جنسای تیم؛ تلویزیون و بقیه رسانه ها، ترکیب برسی حق گسترش منحصربه فرد، دولت و بقیه سرمایه گذاریای خصوصی در ساخت امکانات ورزشی، حمایتای پولی یا خرید کامل تیم به وسیله شرکتا و حتی دولتا».

لیگای ورزشی حرفه ای کسب وکارهای خصوصی هستن که واسه سرگرمی ارائه شده، از مصرف کنندگان هزینه دریافت می کنن؛ روش نوآورانه ای که این سازمانا می تونن از راه اون سود کلی و سهم بازار رو افزایش دن. هم لیگای ورزشی حرفه ای و هم آماتور کارآفرین هستن. واقعا، طبیعت ورزش به این معناست که در جامعه هم آمیخته شده. علاوه بر انگیزهای سودآور واسه کارآفرینی در ورزش، مدیران شرکتای مربوط به ورزش با کنترل قدرت ورزش به خاطر رسیدن به اهداف عموم و جامعه هم می تونن کارکرد اقتصادی شون رو افزایش دن.

اهمیت کارآفرینی در ورزش

کارآفرینی یه سری از فعالیتای مربوط به معرفی اجناس و خدمات به بازاره؛ می تونه شامل ایجاد سازمانای جدیدی هم باشه که به محیط اجتماعی اقتصادی وابسته هستن. کارآفرینی در ورزش، ایجاد و حفظ ثباتِ سرمایه گذاری تجاری رو با تمرکز بر اهمیت فعالیتای تجاری بهتر کنه. این بخش از کارآفرینی با استفاده از جهانی شدن و سبک زندگی کارآفرینانه، تشویق به سرمایه گذاریای تجاری جدید می کنه و می تونه واسه گسترش سرمایه گذاریای تجاری، در راهی بالاتر از منابع موجود حرکت کنه.

هدف کلیِ این مقاله نزدیک شدن به فرآیند کارآفرینی کشف، تصویب، آزمایش و استفاده از فرصتای بازار واسه تمرکز بر کارآفرینی ورزشی در بخش اجتماعیه. رفتارهای کارآفرینی ورزشی مثل رفتارهای خطر پذیر، به دلیل پیچیدگیِ بازار جهانیه که شامل بخشای ورزشی مختلفی می شه. این بخشا هم شامل تیمای ورزشی حرفه ای می شن که واسه درآمدزایی تشکیل شدن و هم ورزشای همگانی که بی هدف درآمدزایی در جوامع محلی انجام می شن.

کارآفرینی ورزشی با کاربرد راه حلای کارآفرینی واسه سرمایه گذاریای تجاری رابطه داره. روش این کارآفرینی استفاده از مهارتای اجتماعی و علم بازاره. یکی از وظایف مهم مدیران، مراقبت دائم از تغییرات بازاره. کارآفرینان واسه شناسایی فرصتای بازار، معمولا از اطلاعات نامتقارنی استفاده می کنن. این کاربردهای مختلفِ کارآفرینی در ورزش، مربوط به منشأ کارآفرینی می شن.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون مدنی

واسه اولین بار، شومپتر (۱۹۱۲) اصطلاح «کارآفرین» رو واسه اشاره به فردی استفاده کرد که نوآوره و به دنبال فرصت می شه. از زمان مقاله اصلی شومپتر تا کنون، کارآفرینان بازم نقش مهمی در رشد اقتصادیِ جوامع خود اجرا می کنن. اخیرا یکی از راه های تقویت رشد اقتصادی از راه برون سپاری بوده، که خودش به عنصر رایجی در محیط کسب وکار ورزشی دنیا تبدیل شده.

کارآفرینی شامل افرادی در محیط ورزشیه که ذهنیتی رو پیشرفت میدن که نوآوری رو تقویت می کنه. تصور کارآفرینی این طور تعریف می شه: «روش تفکری درباره کسب وکار که بر ایجاد فرصتایی در شرایط نامطمئن تمرکز داره و با چشم اندازی رشدگرا، نرمی، خلاقیت، نوآوری و تکرار همراهه.» کارآفرینان ورزشی با جست وجوی روندها و فرصتای آینده، تغییرات همیشگی و نوآوری رو تقویت می کنن. پس کارآفرینان ورزشی می تونن افرادی باشن که با ایجاد سرمایه گذاری کارآفرینانه، در بخش ی ورزشی نوآور، فعال و خطر پذیر هستن. این کارآفرینان می تونن در صنعتی خاص یا در بخش ی ویژه ای مثل ورزش صاحب تجربه باشن.

کارآفرینان برخلاف مدیران، به احتمال زیاد به شکل فعالانه واسه منابع سود بکر و پنهون در جست وجو هستن. مطالعه جالبی درباره کارآفرینان نشون می ده که مشاهیر کارآفرینیِ منطقه شیکاگو بیشتر به دنبال کسب اطلاعات از ارتباطات شخصی بودن تا منابع اطلاعاتی عمومی مثل مجله ها و روزنامه ها. پس، کارآفرینان ورزشی می تونن تواناییای خود رو با استفاده از شبکه های اجتماعی پیشرفت دن. نمونه گذشته از این کارآفرینان ورزشی لبران جیمز (LeBron James) است که پیش از اونکه با تیم بسکتبال حرفه ای قرارداد ببندد، قراردادهایی با نایک و آپر دک به ارزش بیشتر از ۹۰ میلیون دلار امضا کرد.

کارآفرینی در ورزش و نوآوری اجتماعی

کارآفرینان ورزشی در فعالیت نوآورانه ای درگیر هستن که تواناییِ اونا رو واسه استفاده ی خلاقانه و پویا از منابع افزایش می ده. پس کارآفرینان ورزشی افرادی هستن که ایدها، اطلاعات و روش ها رو با هدف اجرا در سرمایه گذاری تجاری ایجاد می کنن. در خیلی از موارد، کارآفرینان فعالانه به دنبال فرصتا نیستن، بلکه منفعلانه اونا رو جست وجو می کنن، یعنی پذیرای فرصتا هستن، اما فعالانه در جست وجوی اونا نیستن.

کارآفرینان ورزشی ظرفیتی شناختی دارن که اونا رو قادر می سازه تا اجناس و خدمات جدید راکه الان وجود ندارن، شناسایی کنن. ویژگیای شخصیِ کارآفرینان مثل خوش بینی و خطر پذیری، با شناسایی فرصتا در رابطه هستن. کارآفرینان ورزشی واسه شناسایی فرصتا در موضع منحصربه فردی قرار دارن، چون روی اطلاعات جدید درباره صنعت ورزش جاری تمرکز دارن. علم و خلاقیتِ کارآفرینان ورزشیه که سرمایه گذاریای تجاری بوجود اومده رو هدایت می کنه.

عادات و سبکای کارآفرین ورزشی هم به سرمایه گذاریای تجاری جهت میدن. شرکتای سرمایه گذاری طی سالای گذشته فعالیت بین المللی خود رو زیاد شدن که بخشی از اون در بخش ی ورزشی اتفاق افتاده. وقتی شرکتای سرمایه گذاری در بازاری خارجی فعالیت می کنن، دسترسیِ خود رو به منابع درباره علم بازار افزایش میدن. واسه کارآفرینان ورزشی، بین المللی کردنِ شرکتای سرمایه گذاری دسترسی بیشتری به منابع فراهم کرده. کارآفرینان ورزشی، واسه سرمایه گذاری تجاری باید به محیطای سازمانی و بین المللی مختلف توجه کنن.ایده خود رو به پول تبدیل کنین


۳۶۰۰۰تومن

پاسخی بگذارید