متن پایان نامه : مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).
هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی ، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.
سوال های اصلی تحقیق:
ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست ؟
اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است ؟
با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست ؟
فرضیه ها:
مطرح شده که در پاسخ به آنها سه فرضیه در نظر گرفته شده و البته در طول تحقیق به تکمیل آن خواهیم پرداخت :
فرضیه اول :
به نظر می رسد این است که بیمه اتکایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یک عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.
فرضیه دوم :
بنظرمیرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.

فرضیه سوم :
بنظر می رسد جایی که در قانون اجرای اجباری بیمه اتکایی مورد خاصی پیش بینی نشده باشد و یا ظرفیت اجباری تکمیل شده باشد ویا اینکه بنا به ضرورت و اهمیت موضوع، بیمه اتکایی اختیاری اجرا میگردد.

روش تحقیق: تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته که یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است مهمترین هدف آن اکتشاف، توصیف و تبیین عقد بیمه اتکایی است. برای شناسایی این موضوع و تبیین مفهوم آن از روش توصیفی و در بررسی نظریات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط با این امر از روش تحلیلی استفاده شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش گردآوری مطالب: گرداوری در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع است. پس از اتمام فیش برداری مطالب طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.
ضرورت: ضرورت این تحقیق جدید بودن موضوع واینکه ماهیت آن بخوبی برای حقوقدانان ومحاکم ما شناسایی نشده است لذا هدف تبیین و تشریح ماهیت بیمه اتکایی و قواعد و اصول حاکم برآن می باشد تا در این راستا محاکم نیز در دعاوی مربوطه با علم و آگاهی کافی و به درستی اقدام به صدور حکم نمایند. باید افزود که شناسایی درست این نهاد هم قطعا پیامد های خوبی از جمله اطمینان شرکت های بیمه تازه کار دارد که این اهداف بیانگر هرچه بیشتر اهمیت این موضوع میباشد.
مشکلات تحقیق در این موضوع، بسیار است ازجمله اینکه تالیفات بسیار کم و پراکنده ای در این باب صورت گرفته است، و دوم آنکه مواد قانونی بسیار کمی در مورد این عقد وجود دارد و شرکت ها بصورت آیین نامه های داخلی آن را اداره می کنند. اهم این قوانین عبارتند از: ماده 114قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/03/1350 می باشدکه در پایان تحقیق به عنوان ضمیمه آمده است.
تعریف واژگان:
به نظر لازم میرسد که تعدادی از واژگان کلیدی را قبل از ورود به بحث توضیح دهیم:
بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذی نفع راداشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد یا قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند ومتعهد به پرداخت حق بیمه میباشد(ماده1قانون بیمه اتومبیل ).
بیمه گر واگذارنده: شرکت بیمه ی است که به منظور جلوگیری از خطر خسارت فاجعه آمیز بخشی از تعهداتش را در نزدشرکت بیمه دیگر بیمه می کند. .
بیمه گر اتکایی: شرکت بیمه ای است که بیمه گر واگذارنده، بخشی از تعهدات خود را نزد این شرکت بیمه می کند و متعهد به پرداخت خسارت به این شرکت می شود(کریمی ،1372،ص146).
بیمه اتکایی: شرکت های بیمه برای جلوگیری از خسارات هنگفت و ورشکستگی و… موضوعات بیمه مستقیم خود را نزد شرکت بیمه بزرگ تری بیمه می نمایند که به این عمل بیمه اتکایی گویند.
اتکایی مجدد: زمانی که یک شرکت بیمه اتکایی، موضوع بیمه را نزد شرکت بیمه اتکایی دیگر بیمه نماید واگذاری مجدد صورت گرفته است
موضوع بیمه : ممکن است مال باشد اعم از زمین یا منفعت ، یا هر حق مالی و یا هر مسئولیت حقوقی مشروط به آنکه بیمه گذار نسبت به آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد .
خطر : در بیمه عنصر اساسی است زیرا اصولاً پیدایش بیمه به جهت خطراتی است که متوجه انسان یا اموال بوده و خواهد بود و این خطرات باید محتمل باشد نه حتمی و اینکه اگر اتفاق بیافتد موجب کاهش دارایی شود .
ظرفیت : شرکت بیمه طی فهرستی براساس کمیت و کیفیت ریسک ها ظرفیت نگهداری را اعلام می کند ، اگر خطری از حد نرمال بهتر بود پس شرکت چون می داند که احتمال ضررش کمتر است ظرفیت نگهداری را بالا می برد و اگر خطر از حالت نرمال بیشتر باشد ظرفیت نگهداری اش را کمتر می کند تا احتمال ضرر را کمتر کند .
سهم نگهداری : مبلغی که شرکت بیمه مایل است و یا می تواند از یک ریسک یا گروهی از ریسک ها که می پذیرد به حساب خود نگه می دارد و مابقی را اتکایی می کند و آن سهمی هم که شرکت اتکایی پذیرفته نیز سهم نگهداری آن شرکت است . در واقع سهم نگهداری نمایانگر میزان توانایی یک شرکت در پرداخت خسارت است .
بردرو: لیستی که حاوی کلیه اطلاعات راجع به درآمد ها و خسارات شرکت های بیمه می باشد.
.

فصل اول

تاریخچه

تعریف

ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی

مبحث نخست- تاریخچه بیمه اتکایی

پیشرفت های تکنولوژی و پیچیدگی های موجود در سرمایه گذاری و بیمه کردن سرمایه ها باعث شده است که بیمه ی مستقیم و ساده بین بیمه گر و بیمه گذار دیگر پاسخگوی نیازهای یک جامعه نباشد و علاوه بر آن حق بیمه ی اتکایی ملی نیز نمی تواند در این شرایط پیچیده ی تجارت جهانی پاسخگو باشد.
اولین بیمه که قبل از قرن 19 مورد عمل بوده، بیمه باربرگرایی می باشد . سایر رشته ها از بعد از انقلاب صنعتی به این طرف بوده است. دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی بوده که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشمندان بیمه افتاد .
اینکه چه قوم و یا کشوری بیمه را ابداع کردند اختلاف است ولی اکثر آن را نتیجه کار دریانوردان فینیقی می دانند. آن ها از بازرگانان پول دریافت می کردند و بعد از اتمام سفر اصل و بهره ی پول را تحویل می دادند. البته به شرطی که به سلامت برگردند و دچار سرقت دریایی و یا طوفان و … نشود. در عوض بهره ی پرداختی نیز بیش از سایر وام های عادی بود. در واقع این مابه تفاوت بهره در وام های عادی و وام های دریایی همان حق بیمه ی سالم برگشتن کشتی ها بود .
برخی معتقدند تقسیم ریسک که امروزه یکی از ویژگی های اساسی بیمه گری محسوب می شود، در 3 هزار سال قبل از میلاد رعایت می شد، بدین صورت که تجار اموال خود را با چند کشتی حمل می کردند که در صورتی که یکی از آن ها با مشکل مواجه می شد سایرین سالم به مقصد برسند. این همان اصل پراکندگی ریسک است که امروزه بین بیمه گران اتکایی کاملاً رایج است.
اما آنچه که در سیر و تحول بیمه باید بدان اشاره کرد اینکه بیمه به این مفهوم امروزی از اوایل قرن 14 شروع شد ولی به مخالفت هایی خورد زیرا عده ای آن را مانند بیمه ی دریایی شکست خورده می دیدند، زیرا بیمه دریایی با مخالفت کلیسا روبرو شد و لغو گردید. استدلال کلیسا این بود که بیمه همان بهره است ولی پس از مدتی بسرعت رونق و افزایش یافت بطوریکه سوابق نشان می دهد در سال 1393 میلادی در ژنو طی یک ماه در یک دفتر بیمه 80 قرارداد بیمه بسته شد .
از قرن 15 بازرگانان به صورت حرفه ای به بیمه روی آوردند بطوری که شغل خود را بیمه قرار داده و در شهر فلورانس مجمعی تشکیل دادند و از حقوقدانان خواستند تا قواعد عمومی و تعرفه های حق بیمه و واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت بر فعالیت های آن ها و … را تدوین نمایند .
نکته ی جالب اینکه یکی از جاهایی که بسیار در بیمه و پیشرفت آن و همچنین بیمه نامه های اتکایی نقش مؤثری ایفا کرد ، قهوه خانه های لندن بود و آنجا در مورد خطرهای بزرگ و خطرهای دریایی و … بحث می شد و گاهاً بصورت مشترک و یا اتکایی بیمه ها را می پذیرفتند.
یکی از این قهوه خانه ها، قهوه خانه ی لویدز بود که هم اکنون به یکی از بزرگترین مؤسسات بیمه ی جهان تبدیل شده است!!!. لازم به ذکر است لندن مهمترین پایگاه برای بیمه ی اتکایی در جهان است .
دلالان نقش و جایگاه خاصی چه در بیمه ی اتکایی و چه در بیمه ی مستقیم دارند. با این تفاوت که در بیمه مستقیم واسطه ی بین بیمه گذار و بیمه گر هستند ولی در اتکایی واسطه ی بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی است .
همانطور که گفته شد یکی از بزرگترین مؤسسات بیمه ای و بیمه ی اتکایی جهان مؤسسه ی لویدز است که در لندن قرار دارد . این مؤسسه بیمه ی مستقیم ندارد و اتکایی نیز تلقی نمی شود و سهامدار نیز ندارد بلکه هر کس به مسئولیت خود عملیات بیمه ی مستقیم و اتکایی انجام می دهد .
باتوجه به اینکه می خواهیم تاریخچه ی شروع بیمه ی اتکایی را بررسی کنیم ، لاجرم باید تاریخچه ی این شرکت مورد امعان نظر قرار گیرد .
در صده ی 17 قهوه خانه ای در لندن محل آمد و شد ادیبان و تجار و دلالان بود . در سال 1691 لویدز قهوه خانه اش را به خیابانی که نزدیک اداره ی نیروی دریایی قرار داشت برد تا بدین واسطه رفت و آمد تجار و صاحبان کشتی و … بیشتر شود زیرا آن سالها عملیات تجاری و بیمه ای در قهوه خانه های لندن انجام می شد. ادوارد لویدز سپس روزنامه ای منتشر کرد که اخبار روز دنیا در آن بود و توجه همه را جلب کرده بود. بطوری که قهوه خانه ی وی پس از 20 سال مهمترین مرکز معاملات بیمه ای شده بود و در حال نیز یکی از بزرگترین بازارهای اتکایی جهان است و سه بخش دارد.
1- قسمت اطلاعات : که اخبار راجه به حرکت کشتی ها و خسارات را لحظه به لحظه دارد.
2- نمایندگان لویدز : نمایندگی های لویدز در بندرهای مهم جهان است که اخبار ورود و خروج کشتی ها را لحظه به لحظه ثبت می کند و به مرکز ارسال می دارد و کشتی ها را راهنمایی می کند و از خسارات بازدید می نماید.
3- بیمه گران لویدز: در لویدز هر کس از بیمه گران برای خودش کار می کند و خسارات را نیز خودش می پردازد. فقط صندوقی دارد که هزینه ها و حق بیمه ها و … به آنجا منتقل می شود و در پایان سال محاسبه می گردد و اگر ورشکسته شدند با حکم قضایی از محل ذخیره هایشان در صندوق، حسابشان تسویه می گردد.
اما در ایران در سال 1310 هـ.ش فعالیت بیمه ای بصورت جدی شروع شد و شرکت هایی چون گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یورکشایر ، رویال ، وکتوریا ، ناسیونال سوئیس ، فینیکس ، اتحاد الوطنی و … نمایندگی خود را در ایران بوجود آوردند. گسترش این فعالیت ها مسئولین را به این فکر انداخت که شرکت بیمه ملی تأسیس کنند، این بود که شرکت سهامی بیمه ی ایران با 20 میلیون ریال سرمایه در سال 1314 هـ.ش تأسیس شده و از اواسط آبان ماه همان سال شروع به فعالیت کرد. دو سال پس از این یعنی سال 1316، قانون بیمه در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
کمی پس از آن در همان سال 1316 بود که مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر شرکت های بیمه که همگی خارجی بودند، مبنی بر الزام آن ها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره بصورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد. این واگذاری عمدتاً از طریق لیست هایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجه به درآمدها و خسارت شرکت ها می باشد، بود. بدیهی است که دادن اطلاعات بصورت اتکایی یا هر روش دیگر به رقیب مورد رضایت دیگران نبود و از طرف دیگر ضرورت نظارت بیشتر بر شرکت ها باعث شد که در سال 1350 بیمه ی مرکزی ایران تأسیس شد. شرکتی که هیچ فعالیت بیمه ای مستقیمی ندارد و به همین دلیل بود که شرکت ها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   در دوران پیش از اسلام

دیدگاهتان را بنویسید