شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

گلاسر و نظریه نیازها

گلاسر و نظریه نیازها واقعیت درمانگران معتقدند که مشکل اغلب درمانجویانی که به مشاوره مراجعه می­ کنند اغلب این است که آن­ها درگیر رابطه­ ناخوشایند …