همان گونه که می دانیم گوشی قبلی سامسونگ یعنی گلکسی S6 باتری جدا نشدنی داشت در حالی که گوشی گلکسی S5 باتری قابل تعویض داشت. هم چنین اندازه ی باتری ها و ظرفیت آنها طی این سال ها تفاوت زیادی کرده است.   طراحان گلکسی S7 اصرار بر باتری […]

سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. بر خود لازم می دانم از تمامی بزرگوارانی که در طول دوران زندگی ام از محضرشان کسب فیض کرده ام قدردانی نموده و مراتب ارادت خود را ابراز نمایم.از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر داود فیض […]

فردی از آن جمله می‌باشد (Singh, 2008).آلی (1997) فعالیت‌های مدیریت دانش سازمانی را در قالب، ایجاد دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش و نوآوری دانش تقسیم‌بندی نموده است. این تقسیم‌بندی می‌تواند به ارزیابی فعالیت مدیریت دانش سازمانی کمک کند. این پژوهشگر تنها بر فعالیت مدیریت دانش سازمانی بدون اثربخشی فعالیت سازمانی […]

کارکنانی با تعهد هنجاری بالا خواهند داشت. تعهد هنجاری موجب افزایش اعتماد به سازمان می‌شود و عامل مهمی در تحریک مشارکت افراد در سازمان می‌باشد. تعهد هنجاری به طور زیاد با رضایت شغلی مرتبط است. همچنین محققان پی بردند کارکنانی که دارای تعهد هنجاری بالا هستند به این دلیل در […]

«تولیدی عملی و فیزیکی از منبع رمزگذار» تعریف کرد. حداقل سه عامل یا سازه در پیام وجود دارد که عبارتند از: رمزها یا کدهای پیام محتوای پیام نحوه ارائه پیام کانال: ما به عنوان یک رمزگذار منبع باید تصمیم بگیریم که چه کانالی را برای پیام خود برگزینیم تا گیرندهی […]

سازمانی از عناصر پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز تشکیل شده است (رابینز ، 1376 : 22 ) . عناصر پیچیدگی (تفکیک عمودی ، افقی و جغرافیایی ) ، رسمیت و تمرکز ارتباطات سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد (دسلر و فیلیپس ، 2008 ؛ شرهرمن ، 2006 :96 ) . […]

ا یکدیگر تبادل نظر می‌کنند(مورهد و گریفین ، 450:1379). 2-3) سیرتحول مطالعه ارتباطات سازمانیاز ترکیب دو واژه ارتباط و سازمان می‌توان به مفهوم جدیدی دست یافت که ارتباط یا ارتباطات سازمانی نام دارد. در ارتباط سازمانی که یکی از انواع ارتباطات انسانی است، چهار ویژگی هدف مندی، ساختارمندی، وظیفه مداری […]

است و میتواند موجب تجدید حیات کسب و کار شود. این روش، ما را دوباره به زندگی و هدف مهمترمان بر میگرداند. همچنین در ناسا داستانگویی برای ارتقای تسهیم دانش، از طریق کارگاههای انتقال بینش و برنامه تسهیم تجارب مدیریت پروژه با اجرای مؤسسه علمی رهبری برنامه و پروژه، مورد […]

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت             محتوا، خطمشیهای اطلاعاتی و کار دانشی حل شود. این بخش، مجموعه مهمی از فناوریهای مدیریت دانش را مورد بحث قرار میدهد که در نتیجه مصاحبه با دستاندرکاران مدیریت دانش در سرتاسر جهان (اروپا، آمریکا، […]

رابینز تین مونتانا و همکاران، 2001؛ مایر و ریموز، 2003؛ بک‌من، 1998 ). داونپورت (1998) مؤلفه های اساسی تشکیلدهندهی مدیریت دانش را عوامل فرهنگی، فرایند عمل، سیاست و فناوری میداند (چانگ منگ یو، 2005). در جای دیگر، وی عوامل مؤثر در مدیریت دانش را شامل پشتیبانی مدیران و تصمیمگیران کلان، […]