شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

باتری گوشی گلکسی S7

 همان گونه که می دانیم گوشی قبلی سامسونگ یعنی گلکسی S6 باتری جدا نشدنی داشت در حالی که گوشی گلکسی S5 باتری قابل تعویض داشت. …

منابع تحقیق درمورد فرهنگ سازمانی

رابینز تین مونتانا و همکاران، ۲۰۰۱؛ مایر و ریموز، ۲۰۰۳؛ بک‌من، ۱۹۹۸ ). داونپورت (۱۹۹۸) مؤلفه های اساسی تشکیلدهندهی مدیریت دانش را عوامل فرهنگی، فرایند …