گشتاورهای تعمیم یافته

دانلود پایان نامه

3-5-1- مقدمه
مفهوم لغوی واژه “اقتصادسنجی” اندازه‌گیری در علم اقتصاد می‌باشد. در واقع در اقتصادسنجی با کمک علم آمار به کمک حل مسائل اقتصادی می‌رویم.
داده‌های مورداستفاده در این تحقیق از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته آزمون می‌شوند. ابتدا به توضیح کلی درباره داده‌های اقتصادسنجی پرداخته شده است در ادامه به تشریح روش پانل و انواع آن و در انتها توضیح کامل روش GMM آورده شده است.
3-5-2- انواع داده‌ها در اقتصادسنجی
در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان از سه نوع داده به منظور تجزیه و تحلیل مسائل مالی استفاده نمود: داده‌های سری زمانی، داده‌های مقطعی و داده‌های پانل.
3-5-2-1- داده‌های سری زمانی
داده‌های سری زمانی همان‌گونه که از نامش پیداست، داده‌های است که در یک دوره زمانی معین برای یک یا چند متغیر جمع‌آوری می‌شود. داده‌های سری زمانی به فراوانی خاصی از مشاهدات و یا مجموعه از داده‌های نقطه‌ای مربوط است. فراوانی، تابعی از فاصله و یا زمانی است که داده‌ها بر اساس آن جمع‌آوری و ثبت‌شده است.
برخی از داده‌های مالی بر اساس فواصل مشخص به دست نمی‌آید. به‌عنوان‌مثال قیمت ثبت شده سهام عادی یک شرکت همزمان با انجام یک معادله و یا قیمت‌گذاری جدید، تغییر می‌کند. بعید است که این قبیل داده‌های ثبت شده در طول زمان به‌صورت یکنواخت توزیع شده باشد. به عنوان مثال ممکن است هیچ‌گونه فعالیتی بین ساعت 5 بعد ظهر که بازار بسته می‌شود و 8 صبح که بازار باز می‌شود وجود نداشته باشد؛ در روز بعد وقتی بازار دوباره بازگشای می‌شود، معمولاً فعالیت کمتری در هنگام باز و بسته شدن بازار نسبت به معاملات در نزدیکی ظهر در بازار وجود داشته باشد. اگرچه روش‌های متعددی به‌منظور مواجهه با این شرایط وجود دارد اما یک روش ساده، انتخاب و استفاده از یک فراوانی مناسب برای آن دوره زمانی بر اساس آخرین قیمت در خلال فاصله زمانی می‌باشد.
عموماً لازم است تمامی داده‌های مورد استفاده در یک مدل، دارای فراوانی مشاهدات یکسانی باشد. به عنوان مثال در مدل‌های رگرسیونی که به دنبال تخمین مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ بر اساس مشاهدات ماهانه عوامل کلان اقتصادی است، حتی در صورت وجود مشاهدات روزانه و هفتگی، باید از داده‌های ماهانه بازده سهام استفاده کرد. همچنین داده‌ها می‌تواند به صورت کمی (مانند نرخ‌های ارز، قیمت‌ها، تعداد سهام در جریان) و یا کیفی ( مانند روزهای هفته، رتبه‌بندی اعتباری و نظایر آن) باشد.
3-5-2-2- داده‌های مقطعی
داده‌های مقطعی دادهای هستند که برای یک یا چند متغیر در یک نقطه از زمان جمع‌آوری می‌شوند.به‌عنوان‌مثال ممکن است این داده‌ها شامل موارد ذیل باشد:
نظرسنجی در مورد کاربرد خدمات اینترنتی در کارگزاری‌های سهام
بازده سهام در بورس اوراق بهادار در مقطعی از زمان
رتبه اعتباری اوراق قرضه
3-4-2-3- داده‌ها از نوع پانل
داده‌های پانل دارای دو بُعد داده‌های سری زمانی و داده‌های مقطعی است. به‌عنوان‌مثال قیمت روزانه تعدادی از سهام جذاب در طول دو سال از نوع داده‌های پانل است.
X
Y
مقطع (i)
زمان (t)
N … 2 1
N … 2 1

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صیانت از قانون اساسی