شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

پایان نامه با واژه های کلیدی بانک مرکزی، بانک کشاورزی، تجارت الکترونیک

رستاک).
۲-۲-۳-۵-۲-۱- بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مرداد ماه ۱۳۸۰ تاسیس شد و بهعنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
۲-۲-۳-۵-۲-۲- بانک پارسیان
بانک پارسیان بهصورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیردولتی و به استناد قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال ۱۳۸۰ شروع به کار کرد (امیدینژاد، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۵-۲-۳- بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد پس از دریافت مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شهریور ماه ۱۳۸۶، فعالیت خود را آغاز نمود (امیدینژاد، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۵-۲-۴- بانک کارآفرین
بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به صورت یک موسسه اعتباری غیر بانکی ثبت و آغاز کرد و با اخذ مجوز تاسیس بانک خصوصی از بانک مرکزی، موسسه اعتباری کارآفرینان به بانک کارآفرین تغییر یافت. فعالیت رسمی بانک کارآفرین از تاریخ دی ماه ۱۳۸۰ آغاز گردید (امیدینژاد، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۵-۲-۵- بانک سامان
بانک سامان به عنوان یک نهاد پولی فعالیت خود را از مهرماه سال ۱۳۷۸ با نام موسسه اعتباری سامان اقتصاد آغاز کرد و در تیرماه سال ۱۳۸۰، تبدیل آن از موسسه به بانک مورد تصویب قرار گرفت (امیدینژاد، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۵-۲-۶- بانک سرمایه
بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک غیردولتی، در دی ماه ۱۳۸۴ فعالیت کاری خود را آغاز نمود (سایت اینترنتی بانک رفاه ایران).
۲-۲-۳-۵-۲-۷- بانک سینا
بانک سینا هم فعالیت خود را با نام مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد در سال ۱۳۶۴ شروع کرد و در روزهای پایانی سال ۸۷ موفق به دریافت مجوز فعالیت بانکی خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید (امیدینژاد، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۵-۲-۸- بانک تات
این بانک، هشتمین بانک خصوصی کشور است که در تاریخ ۸/ ۸/ ۸۸ در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان (ع) در مشهد تاسیس شد و آغاز به کار کرد. این بانک در سالهای بعد لغو مجوز شده و با ادغام آن با دو موسسه مالی، در قالب بانک آینده به مشتریان آن خدمات ارائه میگردد.
۲-۲-۳-۵-۲-۹- بانک شهر
مجوز ثبت بانک شهر که قبلا بهعنوان مؤسسه مالی و اعتباری شهر فعالیت میکرد در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۹ از سوی بانک مرکزی صادر شد و این بانک هم به جرگه بانکداری کشور وارد شد.
۲-۲-۳-۵-۲-۱۰- بانک دی
بانک دی نیز یکی از بانکهای غیردولتی است که با سرمایه دوهزار میلیارد ریال آغاز به کرده و مقرر شده است که در طول برنامه سه سال اول خود، سرمایهاش را به ۵/۳ هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
۲-۲-۳-۵-۲-۱۱- بانک انصار
بانک انصار در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹ با شماره ۳۷۴۵۲۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و شخصیت حقوقی آن شکل گرفت و نهایتا با نامه شماره ۵۹۲۰۴ تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یازدهمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز نمود (سایت بانک انصار).
۲-۲-۳-۵-۲-۱۲- بانک حکمت ایرانیان
موسسه مالی و اعتباری ایرانیان با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقای منزلت اجتماعی و بهبود معیشت کارکنان نیروهای مسلح تاسیس گردید. در ادامه، با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور و بحث خصوصیسازی و متعاقب آن ایجاد بانکهای خصوصی در کشور، تمهیدات مورد نیاز به عمل آمده و مجوز تبدیل موسسه مالی و اعتباری به بانک حکمت ایرانیان از بانک مرکزی دریافت شد تا در راستای اهداف فوق الذکر و فراتر از آن بهعنوان یک موسسه پولی نقش خود را در چرخه اقتصادی کشور و همچنین ارایه خدمات بانکی به هموطنان عزیز ایفا نماید. از این رو بانک حکمت ایرانیان در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ تاسیس گردید (سایت بانک حکمت ایرانیان).
۲-۲-۳-۵-۲-۱۳- بانک گردشگری
این بانک در تاریخ ٣٠/١٠/١٣٨٩ مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در تاریخ ٢/٩/١٣٨٩ اقدام به پذیره نویسی سهام نموده است. سرمایه اولیه این بانک مبلغ ٢٠٠٠ میلیارد ریال میباشد و در مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه بانک به ۴٠٠٠ میلیارد ریال تصویب و براساس پیشنهاد هیات مدیره بانک و با موافقت سهامداران بانک در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ٢٢/١٢/١٣٨٩ افزایش سرمایه بانک به ۶٠٠٠ میلیارد ریال با تفویض اختیار به هیات مدیره تصویب گردیده است.
بانک گردشگری به‌شکل مجموعه ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید. اگر چه فعالیت‌های تجاری بانک گردشگری شباهت‌ بسیاری با فعالیت سایر بانک‌ها دارد، اما توجه ویژه این بانک به صنعت گردشگری کشور، فعالیت آن را متمایز می‌کند.
۲-۲-۳-۵-۲-۱۴- بانک ایران زمین
بانک ایران زمین (سهامی عام) به موجب مجوز شماره ۲۸۳۵۹۲/۸۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۹۲۷۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسیده است. سهام بانک در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹در فرابورس ایران پذیرفته شده است و از تاریخ ۵/۷/۱۳۹۰ درفهرست تابلوی قیمتهای بورس قرار گرفته است.
۲-۲-۳-۵-۲-۱۵- بانک قوامین
بانک قوامین که فعالیت خود را با نام صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی و با هدف تامین توان مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۷۹ به موسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین و نهایتاً با مجوز شماره ۱۵۰۰۵۹/۹۱ به تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ صادره از سوی بانک مرکزی به نام «بانک قوامین» تغییر نام یافت (ویکیپدیا).

-۲-۳-۵-۲-۱۶- بانک خاورمیانه
هیات مؤسس در نیمه دوم سال ١٣٨٧، برنامه عملیاتی خود را برای تاسیس بانک خاورمیانه آغاز نمود. پس از کسب مجوزهای لازم از شورای محترم پول و اعتبار و پذیره‏نویسی عمومی، طی چهار روز در خرداد ١٣٩١ پذیره‏نویسی تکمیل و سرمایه اولیه بانک بهمیزان چهار هزار میلیارد ریال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تامین شد. سپس در مهر ماه ١٣٩١، جلسه مجمع عمومی مؤسس بانک خاورمیانه برگزار گردید و ضمن تایید اساسنامه و صورت‏های مالی، اعضای هیات مدیره توسط سهامداران انتخاب و فعالیت بانک خاورمیانه به صورت رسمی آغاز شد.
۲-۲-۳-۵-۲-۱۷- بانک آینده
در راستای مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، درباره لغو مجوز بانک تات و تشکیل بانک جدید متشکل از سهامداران بانک لغو مجوزشده تات و موسسات صالحین و آتی، «بانک آینده» تاسیس شده و مجاز به فعالیت است. در این باره بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک آینده» تعهدات «بانک تات» و موسسات «صالحین» و «آتی» را عهده دار شده است: در راستای مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، درباره لغو مجوز بانک تات و تشکیل بانک جدید متشکل از سهامداران بانک لغو مجوز شده تات و موسسات صالحین و آتی، «بانک آینده» تاسیس شده و مجاز به فعالیت است.
۲-۲-۴- تاریخچه بانک کشاورزی
ابتدا در سال ۱۳۰۹ در بانک ملی، شعبه تخصصی به نام «شعبه فلاحتی» برای اعطای وام به کشاورزان ایجاد شد. این شعبه را می‌توان نخستین اقدام برای ایجاد یک بانک تخصصی در ایران قلمداد کرد، چرا که گسترش فعالیت‌های این شعبه، موجب تشکیل بانک مستقلی به نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» در سال ۱۳۱۲ با هدف توسعه کشاورزی و صنعت گردید. این بانک، سپس با هدف توسعه کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی، در سال ۱۳۳۴ به «بانک کشاورزی ایران» تغییر نام یافت. دومین بانک کشاورزی که شاید بتوان آن را اولین بانک توسعه‌ای کشاورزی در ایران دانست، «صندوق توسعه کشاورزی ایران» است که در سال ۱۳۴۷ با سرمایه‌ دولتی آغاز به کار کرد. تشویق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خصوصی در کشاورزی و دامپروری، گسترش کشاورزی تجاری، آبادانی زمین‌های بایر و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، از جمله اهداف این صندوق بودند. اما صندوق توسعه کشاورزی ایران در سال ۱۳۵۲ به «بانک توسعه کشاورزی ایران» تغییر نام یافت.
در سال ۱۳۴۸ قانون تاسیس بانک تعاون کشاورزی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید. این بانک برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و زارعین و اشخاصی که به امر کشاورزی اشتغال دارند و موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی فراهم نشده است و انجام هر گونه عملیات بانکی با انتقال قسمتی از منابع مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران تشکیل گردید. بر اساس اساسنامه این بانک، بانک تعاون کشاورزی ایران در مورد وصول مطالبات و انجام تعهدات و دارایی و حقوق متعلقه قائم‌مقام قانونی بانک کشاورزی ایران‌ بود. سهام بانک تعاون کشاورزی ایران قابل انتقال به اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی بود و اتحادیه‌های مزبور می‌توانستند سهام بانک مذکور را خریداری نمایند. رییس بانک تعاون کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تأیید هیأت وزیران برای مدت سه‌سال به این سمت منصوب می‌شد.
در سال ۱۳۵۸ با ادغام «بانک تعاون کشاورزی ایران» با «بانک توسعه کشاورزی»، «بانک کشاورزی» فعلی به وجود آمد (وبلاگ کارمند بانک کشاورزی).
این بانک یکی از قدیمیترین بانک‌های ایران با هشتاد سال سابقه می‌باشد و یکی از معدود بانک‌های ایران است که پیش از بانک مرکزی ایران تاسیس شده‌است (ویکیپدیا).

۲-۲-۵- بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک، نوعی خدمت بانکی است که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به سرعت در میان کشورهای توسعه یافته و پس از آن در کشورهای در حال توسعه گسترش یافت (آماده و جعفرپور، ۱۳۸۸ به نقل از (Wendy W.N and et al, ( 2005).
در حقیقت میتوان گفت که پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب میشود و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی آسان، سریع و دقیق، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک دارد. بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود (کهزادی، ۱۳۸۰).
بانکداری الکترونیک را میتوان استفاده از تکنولوژی پیشرفتهی شبکهها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچهسازی بهینهی کلیهی فعالیتهای یک بانک از طریق بهکارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرآیند بانکی منطبق بر ساختار سازمانی بانکها است که امکان ارائهی کلیهی خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میسازد (ونوس و مختاران، ۱۳۸۱).
بهطورکلی، صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتا پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکهی اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانکدا
ری طی کردهاند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم بهسر میبرند؛ به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت میگیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط میشود. از این رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز بهمنظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، بهطور گستردهای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوردهاند. در نتیجه طی چند دههی اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی بهتدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی میباشند. در این میان بانکها نیز با حرکت بهسوی بانکداری الکترونیک و عرضهی خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشتهاند (کهزادی، ۱۳۸۰).
در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف