هرگز ازدواج نکرده

دانلود پایان نامه

اصطلاح خانواده گسترده بطورکلی به نظامی ‌میگویند که در آن آرمان جامعه این است که چندین نسل باهم زندگی کنند. خانواده گسترده شامل یک خانواده هسته‌ای به همراه یک یا تعداد بیشتری از خویشاوندان است که در یک خانوار با یکدیگر به سر میبرند دیگر وابستگان ممکن است شامل پدربزرگها، عمهها، عموها، زنان و بچه‌های پسران و مانند آن‌ها باشند خانواده گسترده دارای تعریف وسیعی بوده و شرایطی را دربر میگیرد که در آن اعضای خانواده در مجاورت هم به سر میبرند تا آن‌که در زیر یک سقف زندگی کنند و دارای روابط مداومی‌ با یکدیگر باشند. در این شکل از خانواده تعداد ارتباطات انسانی و زیر مجموعه‌های سیستم اصلی افزایش یافته و امر رشد، عملکرد و ساختار خانواده دگرگون میگردد.
در این شکل خانواده ارتباطات نسل‌ها با هم در فضایی نزدیک صورت گرفته، از نظر حمایت‌های خانوادگی و نظارت‌های موجود بر روابط اعضا می‌توان آن‌را بسیار نیرومندتر از خانواده هسته‌ای دانست. در برخی فرهنگ‌ها خانواده به هم پیوسته نام دارد زیرا رابطه بسیار نزدیکی بین والدین و فرزندان وجود داشته، نسل‌های مختلف از طریق این ارتباطات گسترده حالتی از اتصال و جوشش به یکدیگر پیدا می‌نمایند.
در مقایسه این دو، اعتقاد بر آن است که خانواده گسترده به لحاظ ارتباطات انسانی بیشتر و گفتگو‌های چند جانبه میان اعضای آن، قادر است اندوخته‌های فکری و فرهنگی خود را بهتر از نوع دیگر خانواده منتقل نماید و از این طریق رشد ذهنی و اجتماعی نسلها، تسهیل میگردد.
2-5-3. خانواده گستردهی محدود
خانواده‌ گسترده‌ی محدود که در جوامع در حال گذارِ به خانواده هسته‌ای مشاهده شده، فرزندان پس از ازدواج و تمکن مالی در عین استقلال، هم‌چنان در فعالیت‌های خانواده پدری مشارکت می‌نمایند.
در سال‌‌های اخیر دو اصطلاح دیگر به عنوان الگو‌هایی که روز به روز متداول میشوند، اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند.
نخستین آن‌ها که درجوامع امروزی آشنا و گسترش پیدا کرده خانواده بازسازی شده یا درهم امیخته است. این خانواده شامل یک زوج است که قبلا دست‌کم یکی از آن‌ها ازدواج کرده است، به اضافه فرزندانی از ازدواج‌های قبلی و یا کنونی و به عبارت بهتر فرزندان زن و فرزندان مرد از ازدواج‌های قبلی و فرزندان مشترک‌شان. این نوع خانواده از نظر شکل کاملا مشابه خانواده هسته‌ای است و تنها تفاوت آن در این است که یکی از والدین، پدر یا مادر بیولوژیک فرزندان خانواده نیست.
عنوان «ناتنی» که برای معرفی این نوع خانواده بکارمی‌رود در واقع بطور ضمنی نشان می‌دهد که افراد خواهان رابطه زیستی پدر و مادر (هردو) بافرزندان هستند و این نوع خانواده را دلخواه خود تصور نمی‌کنند. (ریبنز، 2003)
شکل دوم، خانواده تک والد یا خانواده والد تنها است که در آن فقط یکی از والدین بچه‌ها را بزرگ میکند. این پدیده ممکن است در نتیجه طلاق یا مرگ یکی از زوجین پیش اید یا وضعیتی است که در آن یک مادر تنها گاه به انتخاب خود هرگز ازدواج نکرده است.
2-6. اهمیت خانواده
نهاد خانواده همیشه توجه متفکرین، پژوهشگران و متخصصین مختلف علوم انسانی را از دیدگاه‌های متفاوت جهت شناخت بهتر و دقیق تر، بخود جلب کرده است.
خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن حضور می‌یابد دارای اهمیت شایان توجهی است. عموما اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و از طرفی نیز حتی تاثیر پذیری فرد از سایر محیط‌ها می‌تواند نشات گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه‌گذار بخش مهمی ‌از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی برعهده دارد.
خانواده بنیادی‌ترین سلول پیکره‌ای بنام جامعه است که همچون عزیمت DNA در آفرینش خصوصیات انسانی و عظمت آن در ثبوت و ظهور ویژگی‌ها، خانواده نیز در پیدایش افکار و اخلاق جامعه و ایجاد یک هویت جمعی، اثرگذار است.
عواملی همچون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آن‌ها، شیوه‌ها و الگوی تربیتی والدین در نهاد خانواده تاثیرگذار است نوع شغل و سطح تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی فرهنگی خانواده، محل سکونت خانواده، حجم و جمعیت خانواده، روابط اجتماعی آن و متغیر‌های فراوان دیگر در هر خانواده‌ای وجود دارند که همگی بر شخصیت فرزندان، نحوه باراوری آن‌ها، سلامت روحی، روانی و جسمانی فرزندان، کاهش یا افزایش آسیب‌ها، آینده فرزندان، آینده شغلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری و فرهنگی‌شان تاثیر به‌سزایی می‌گذارد.
2-6-1. اهمیت خانواده در دوران کودکی
شخصیت اجتماعی و فرهنگی افراد توسط خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می‌شود یعنی قاعدتا شکل، فرم و محتوی هر کدام از این منابع، مشابه شکل، فرم و محتوای شخصیت روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی افراد خواهد بود. این منابع بطور یکسان عمل نکرده، گاه خانواده، گاه مدرسه و گاه رسانه‌ها بیشترین تاثیر را خواهند داشت. اما براساس نتایج تحقیقات، بیشترین تاثیر در روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری انسان و در نتیجه شخصیت روانی و فرهنگی او تا قبل از شش سالگی پایه ریزی می‌شود و افراد این زمان را بیشتر در خانواده می گذرانند. (مینوچین، 1375)
بدین سان بخش اعظم شخصیت روانی، اجتماعی و فرهنگی افراد در این دوره که در خانواده است پایه گذاری می‌گردد. در واقع شکل‌گیری دوران کودکی بستگی مستقیم به نقش خانواده دارد. کودک با داشتن حافظه مکانیکی و سپس برخورداری از ذهن بینشی تحت تاثیر رفتارها، برخوردها، ارتباطات، اعمال و حرکات اعضای خانواده است.
2-6-2. اهمیت خانواده در دوران نوجوانی و بالاتر
در این دوران که دوران طلایی نامیده شده تاثیرات خانواده بر نوجوان، مشق زندگی او در دوره‌‌های بعدی است اگر رفتار خانواده متعادل باشد اعضای خانواده به او سرمشق می‌دهند و اگر زندگی یکنواخت و بی نقشی را برای او به نمایش گذاشتند تنها سیاه مشق زندگی را خواهد فهمید. منظومه خانواده حتی بدون در نظر گرفتن عامل موثری مثل هوش می‌تواند از افراد عادی و معمولی درون خود موفق‌ترین ادم‌ها را عرضه کند و عکس آن نیز صادق است، یعنی خانواده گسسته و آسیب‌زا می‌تواند افراد موفق و با هوش خود را به افراد جانی و خطرناک تبدیل کند. سلامت اعضای خانواده به تعامل صحیح و رفتار هوشمندانه سکان داران آن مربوط است. (خنیفر، 1387)
چارلز کولی معتقد است که دو نوع گروه در جوامع وجود دارند: گروه‌های نخستین و گروه‌های ثانویه وی در سال 1909 میلادی اصطلاح گروه نخستین را برای معرفی گروه‌هایی نظیر خانواده، همسایگی، همبازی کودکان بکار برد. به اعتقاد وی احساساتی نظیر وفاداری، صمیمیت، پیوستگی با دیگران در این گروه‌ها اموخته می‌شوند. بنابراین گروه نخستین منبع مهم احساس امنیت و آرامش برای افراد می‌باشد.
در واقع گروه‌های نخستین، اولین تجمع‌ها و آموزشگاهی است که فرد انسان می‌بیند. در نتیجه خصلت‌های اولیه انسان (خوب یا بد) در همین گروه‌های نخستین ساخته و رشد پیدا می‌کند. (نیک گهر، 1369) بنابراین به زعم کولی در بین گروه‌های نخستین، خانواده هم در امر تعلیم و تربیت، هم در اجتماعی شدن فرزندان نقش بسیار مهمی‌دارد. یعنی نه‌ تنها خانواده نهادی است که کودک را در دوران قبل از بلوغ جسمانی حمایت می‌کند، بلکه نهادی است که نخستین فرصت‌های اجتماعی شدن و تعلیم و تربیت را برای او فراهم می‌اورد. (موریش، 1373) در واقع خانواده دریچه‌ای است برای ورود افراد به جامعه که در گذر از جامعه‌پذیر شدن، این جابجایی و ورود صورت می‌گیرد.
خانواده به‌عنوان اولین آموزشگاه بشری براساس نوع رابطه با فرزندان، نخست بیشترین تاثیر را، بر چگونگی شخصیت روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان دارد. نهاد فوق در چگونگی وضعیت روانی و هوش هیجانی فرزندان نقش بسیار مهمی‌دارد. چون نقش وضعیت روانی در داشتن زندگی سالم بسیار زیاد می‌باشد.
در ثانی به‌صورت غیر مستقیم جامعه را متاثر از نوع روابط و فرهنگ خود می‌نماید. یعنی ورود فرزندان به سطح جامعه، چه جهت آموزش و چه در سنین بالاتر جهت انجام فعالیت‌های مختلف اجتماعی، بدنبال خود این تاثیرات خانواده را به جامعه انتقال می‌دهند. (ستیر، 1380) در نتیجه، خانواده‌های سالم در سلامت فرزندان و سپس سلامت جامعه، نقش مهمی ‌را دارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استان فارس