مدیریت نقدینگی در رکود اقتصادی

۶- روابط را به وجود بیاورید و نه معاملات را.
Widget not in any sidebars

7- در درد و غمشان شریک شوید و کارهای بیشتری برایشان بکنید. مثلا با ایجاد شرایط بهتر در پرداخت‌ها، قیمت‌های پایین‌تر یا با اضافه کردن محصولات و خدمات بیشتر.
۸- مشتریانتان را با یکدیگر مرتبط سازید. به عنوان مثال مشتریانی را که دارای اندیشه‌های مشابهی در ورزش یا تفریح و سرگرمی هستند، از طریق شبکه‌های مجازی به همدیگر معرفی کنید.
۹- به حرف زدن با آنها ادامه دهید.
۱۰- به آنها انرژی بدهید. شرایط سختی است و اطمینان‌ها کم شده است. به مشتریانتان بهانه‌ای برای خندیدن بدهید. به آنها شادی بخشیده و درباره مسائل مثبت با آنها حرف بزنید(کاتلر و کسلیون، ۲۰۰۹).
۲-۱-۲-۱۰- مدیریت نقدینگی در رکود اقتصادی
۲-۱-۲-۱۰-۱-نقدینگی در رکود اقتصادی
اگر دارایی های جاری بنگاه بیش از بدهی های جاری آن باشد نقدینگی بنگاه بالاست. نقدینگی می تواند سرمایه در گردش باطل مانند سهام قابل عرضه یا حساب ذخیره مثل اعتبار مصرف نشده باشد. نقدینگی بنگاه می تواند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت آن در رویارویی با اتفاقات غیر مترقبه مانند افت تقاضا یا جنگ قیمت ها به کار رود. بنگاههای فاقد نقدینگی از نظر مالی در موضع ضعف هستند چون نمی توانند در شرایط بحرانی خود را حفظ کنند. بنگاههایی که وجوه خود را مانند کارخانه ذوب فلزات و تولید اتومبیل برای دارایی های ثابت به مصرف می رسانند در مقایسه با بنگاههای که دارایی ثابت کمی دارند از نقدینگی کمتری برخوردارند. روشن است که دارایی های ثابت را نمی توان به آسانی به وجه نقد تبدیل کرد و اینها به هزینه های ثابت بالایی نیاز دارند. این وضعیت بنگاه را در مواقع بحرانی با مشکلات شدیدی مواجه می سازد(رحمان سرشت، ۱۳۸۴).
مساله اصلی مدیران در دورانهای رکود و بحران، مدیریت نقدینگی است. چراکه از یک طرف خریدان تمایل به پرداخت اقساطی یا تاخیری دارند. و از طرف دیگر تامین کنندگان تمایل به دریافت وجوه به صورت نقدی و آنی دارند(بختایی، ۱۳۹۲).
در کنار سختیهای فراوانی که در دورانهای رکود و بحران پیش پای مدیران شرکتها قرار می گیرد، فرصتهای نابی هم شکل می گیرد که در صورت پیش بینی درست، آمادگی لازم و حفظ نقدینگی کافی می توان از این فرصتهای طلایی استفاده کرد. به عنوان نمونه خرید تمام یا بخشی از سهام شرکتهای رقیبی که توان مقابله با این شرایط را ندارند از جمله این فرصتها است(بختایی، ۱۳۹۲).
۲-۱-۲-۱۱-مدیریت موجودی کالا
عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودی ها عبارتند از: میزان فروش، مدت زمان، ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالا.
میزان کالای ساخته شده به بادوام بودن کالا و سیاست های فروش مربوط است.
۲-۱-۲-۱۱-۱-میزان موجودی کالا
در میزان موجودی کالا باید از سیاست ها و روش هایی استفاده شود که از یک سو مواجهه با کمبود مواد اولیه و کالای ساخته شده نشویم و از سوی دیگر مواجه با مازاد موجودی کالا و کالای راکد در انبار نگردیم. در نتیجه در نگهداری کالا دو ریسک وجود ارد:
۱-ریسک کمبود کالا، در مورد مواد اولیه منجر به اختلال در فرآیند تولید و در مورد کالای ساخته شده موجب از دست دادن مشتری می شود.
۲-ریسک مازاد کالا، یعنی شرایطی که شرکت مواجه با افزایش بیش از حد موجودی کالا می شود و موجب افزایش هزینه های نگهداری(هزینه انبارداری، راکد شدن سرمایه و هزینه از مد افتادگی و فاسد شدن کالا است).
در مورد ریسک اول میتوان با ایجاد ذخیره احتیاطی این ریسک را کاهش داد(تهرانی، ۱۳۹۱).
۲-۱-۲-۱۲-عملیات پیشبردی
پیشبرد فروش شامل انواع گسترده ای از ابزار ترفیعی است که برای برانگیختن واکنشهای قوی تر یا سریع تر بازار طراحی شده است.این ابزار شامل:
تشویق مصرف کنندگان: یا ابزاری مانند نمونه ها، کوپنهای تخیفی، باز پرداختهای تخفیفی از طرف کارخانه به خریداران، حراج، کاهش قیمتها، جایزه هایی برای خرید محصول، تمبرهای تجاری و نمایش محصول.
ترفیع تجاری: با ابزارهایی مانند تخفیف های خرید به خرده فروشان، محصولات رایگان برای خرده فروشان، باز پرداخت های تخفیفی به خرده فروشان برای حمایت آن ها از محصول، آگهیهای تعاونی و مسابقه های فروش برای عاملان فروش.
تشویق فروشندگان: با ابزاری مانند انعام ها و مسابقه ها.
برخی از ابزار پیشبرد فروش برای ایجاد مشتری است که شامل یک پیام فروش به همراه فرآیندی برای ایجاد تقاضای دراز مدت مصرف کنندگان به جای تغییر خرید یک مارک به طور موقت است. این فرآیند شامل ارائه نمونه های محصول، کوپنهای تخفیفی و جایزه برای خرید محصول است. دیگر ابزار پیشبرد فروش که برای ایجاد رضایت مشتری نیستند عبارتند از: بسته های بزرگتر شامل چند عدد از محصول با قیمت پایینتر، اعطای جایزه به مشتریان که این جوایز به خرید محصول ارتباط ندارد، قرعه کشیها، مسابقه ها، بازپرداختهای تخفیفی از طرف کارخانه به خریداران و خریدهای تجاری. ابزار پیشبرد فروشی که مشتری ایجاد می کنند به دلیل تاثیرات دراز مدتشان مطلوب ترند. در بسیاری از موارد پیشبرد فروش همراه با آگهی فروش یا فروش حضوری مورد استفاده قرار می گیرد(روستا و همکاران، ۱۳۸۹).

یک مطلب دیگر:
قانون حمایت از خانواده