غریب القرآن

دانلود پایان نامه

«و من تو را برگزیده‏ام، پس بدانچه وحى مى‏شود گوش فرا ده» طه/ 13
«و پروردگار تو هر چه را بخواهد مى‏آفریند و برمى‏گزیند، و آنان اختیارى ندارند..» قصص/ 68
«و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده‏اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد..» أحزاب/ 36
«و موسى‏ از میان قوم خود هفتاد مرد براى میعاد ما برگزید، و چون زلزله، آنان را فرو گرفت، گفت: «پروردگارا، اگر مى‏خواستى، آنان را و مرا پیش از این هلاک مى‏ساختى. آیا ما را به [سزاى‏] آنچه کم‏خردانِ ما کرده‏اند هلاک مى‏کنى؟..» أعراف/ 155
بقره/ 55
ابن‏‏بابویه، کمال الدین، ج‏2، ص461-462؛ ابن‏‏رستم طبری، دلائل‏الإمامه، ص279؛ طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص464
این نحوه از استدلال در آثار کلامی نیز آمده است؛ رک: عماد طبری، تحفه الأبرار فی مناقب الأئمه الأطهار، ص76 و ص152-153؛ همو، کامل البهائی فی السقیفه، ج‏1، ص67؛ و ص118-119؛ نباطی، الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم، ج‏1، ص74
رک: خلیل بن احمد، کتاب العین، ج‏7، ص162؛ ابن‌‏‌منظور، لسان العرب، ج‏14، ص462
راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص488
«و ما ابراهیم را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود» بقره/ 130
بقره/ 247
«به یقین، خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است» آل عمران/ 33
«فرمود: «اى موسى، تو را با رسالتها و با سخن گفتنم [با تو]، بر مردم [روزگار] برگزیدم..» أعراف/ 144
«و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده‏ور بودند به یادآور. ما آنان را با موهبت ویژه‏اى- که یادآورىِ آن سراى بود- خالص گردانیدیم. و آنان در پیشگاه ما جدّا از برگزیدگان نیکانند» ص/ 45-47
اما در خصوص ارتباط «اصطفاء» با عصمت امام و نیز ارتباط آن با ائمه اطهار(ع) به همین نوشتار بخش 3-1-4-1-4- آیه «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً..» رجوع نمایید.
رک: ابن‌‏‌منظور، لسان العرب، ج‏14، ص128 و 130؛ زبیدی، تاج العروس، ج‏19، ص267
آل‏عمران‏/ 179
أنعام/ 84-87
یوسف‏/ 6؛ نحل/ 121؛ مریم/ 58؛ طه/ 122؛ شورى‏/ 13؛ قلم/ 50
89
روم/ 47؛ برای مشاهده نمونه‏های ‏آیات دیگررک: بقره‏/ 129؛ بقره‏/ 247؛ أعراف‏/ 103؛ یونس‏/ 75؛ مریم/ 12؛ نساء/ 64؛ یوسف/ 109؛ رعد/ 38؛ نحل/ 43؛
«و بدین گونه یوسف را در سرزمین [مصر] قدرت دادیم، که در آن، هر جا که مى خواست سکونت مى‏کرد..» یوسف‏/ 56
«ما در زمین به او امکاناتى دادیم و از هر چیزى وسیله‏اى بدو بخشیدیم» کهف‏/ 84
«و داوود، جالوت را کشت، و خداوند به او پادشاهى و حکمت ارزانى داشت، و از آنچه مى‏خواست به او آموخت..» بقره/ 251

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تاریخ بیهقی