سودآوری چیست

دانلود پایان نامه

3- اصول پذیرفته‌شده حسابداری اجازه می‌دهد که تعارض‌هایی در اندازه‌گیری سود دوره‌ای در واحدهای انتفاعی مختلف وجود داشته باشد.
4- تغییر سطح قیمت‌ها، معنای سود محاسبه‌شده بر مبنای بهای تاریخی را تغییر داده است.
5- سایر اطلاعات در مقایسه با سود حسابداری، ممکن است برای تصمیم‌گیری‌های سهامداران و سرمایه‌گذاران مفیدتر باشد. (هندریکسن و ون بردا، 1992).
2-3-8-6- سودآوری چیست؟
سودآوری به توانایی شرکت در به دست آوردن درآمد و سود اشاره می‌کند. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکت‌ها برای جذب سرمایه موردنیاز خود مجبورند سود کافی برای تأمین بازده مناسب جهت سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به دست آورند. درصورتی‌که شرکت‌ها سود کافی تحصیل نکنند، آن‌ها قادر به جذب سرمایه موردنیاز جهت اجرای انواع پروژه‌ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن در کسب درآمد کافی برای کلیه تعهدات و تأمین بازده مناسب برای سهامدارن بستگی دارد.
2-3-8-7- نسبت‌های سودآوری
این نسبت‌ها، نتایج عملیات شرکت را ازنظر فروش یا به‌کارگیری دارایی‌ها و نیز اثربخشی تصمیمات مدیریت را ازنظر بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌‌کنند. عملکرد ضعیف در این موارد، نشان‌دهنده عدم موفقتی است که در صورت اصلاح نشدن می‌تواند موجب توقف، ورشکستگی و انحلال واحد انتفاعی شود. (وکیلی‌فرد، 1374).
الف- نسبت سود بر فروش (حاشیه سود)
این نسبت، ازنظر توانایی در ایجاد سود کافی از هر واحد کالا برای شرکت مهم است. اگر فروش از یک حاشیه سود کافی برخوردار نباشد، شرکت در پوشش هزینه‌های ثابت و بازپرداخت بهره بدهی از یک‌سو و پرداخت سود مناسب برای سهامداران از سوی دیگر، مشکل خواهد داشت. حاشیه سود به‌عنوان یک شاخص، توانایی شرکت را در مقابل شرایط و تغییرات بازار مشخص می‌کند. فرمول محاسبه آ‌ن به شکل زیر است:
(2-71)
ب- حاشیه سود ناخالص
دومین نسبت پیونددهنده فروش و سود، نسبت حاشیه سود ناخالص است که از تقسیم سود ناخالص به فروش به دست می‌آید. این نسبت سود حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مستقیم تولید نشان می‌دهد. این نسبت، میزان کارایی عملیات غیر مالی و ارتباط بین هزینه‌های غیر مالی و قیمت فروش را مشخص می‌کند.
(2-72)
تفاوت بین حاشیه سود و حاشیه سود ناخالص در هزینه‌های عمومی و اداری است. بنابراین این حاشیه سود، بیانگر این تصویر عملیاتی کلی از شرکت است.
ج- بازده سرمایه‌گذاری (ROI)
بازده سرمایه‌گذاری (ROI) جزء معیارهای کارایی عملیات است که تحت تأ‌ثیر هزینه بهره و مالیات یا میزان بدهی قرار نمی‌گیرد. شرکت‌هایی که به‌طور مؤثر از دارایی‌های خود استفاده می‌کنند، دارای بازدهی بالا می‌باشد و شرکت‌هایی که کارایی کمی دارند، از بازدهی پایین‌تری برخوردار خواهند بود. ROI نتیجه نهایی چندین متغیر مهم است که از سیستم دوپونت نشأت گرفته‌اند. در سیستم دوپونت تجزیه ROI به اجزای مهم آن، به تحلیل‌گران در شناخت اثرات مختلف آن‌ها و پیش‌بینی روند آینده کمک می‌کند.
مدیران نسبت‌های سودآوری را با نسبتی از فروش به سرمایه (دارایی‌ها) پیوند می‌دهند. یک عامل مهم در توانایی شرکت جهت سودآوری، ارتباط بین سطح فروش و سطح دارایی‌های مورد نیاز برای رسیدن به سودآوری مناسب می‌باشد. به‌طورکلی ارتباط بین فروش، دارایی‌ها و سود در قالب نسبت‌های سودآوری موردتوجه قرار می‌گیرد.
1- نسبت EBIT به فروش
شاخصی برای درک چگونگی کنترل هزینه‌هاست و گردش دارایی‌ها، توانایی شرکت در تولید و بازاریابی سطح فروش را نشان می‌دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهدانشجویان، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک