روزنامه جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه

http://vazeh.com
نمایه و مطبوعات
1- سراج زاده، حسین (اجتماع‌ اخلاقی‌ مسلمـانـان‌: تبییـن‌ جـامعه‌ شنـاختی‌ تـاثیــرباورهای‌ اسلامی‌ بر میزان‌ جرم‌) ، پژوهش‌ 2- شماره‌ ٣ – تابستان‌ ١٣٧٩/ نمایه
3- کیهان، شماره 15898،مورخ 17/1/1376. Magiranپایگاه مجلات
4- روزنامه ایران , 7/5/75
5- روزنامه جمهوری اسلامی , نگاهی از زاویه دیگر , 24/3/ 74 به نقل از مجله فارین پالسی آمریکا )
6- هفته نامه اشترن , 16/11/95,
7- کیهان، شماره 15898،مورخ 17/1/1376.
8- روزنامه کیهان، 20 تیرماه، 1 138
9- جمهوری اسلامی، 27/11/80
10- مجید یونسیان، « القاعده عربستان را می‌گرداند»، شرق، 25/3/1383. Magiran.
– لغتنامه دهخدا، ج 15، ص 942، انتشارات دانشگاه تهران، 1375/ فرهنگ معین ، ج 1، امیر کبیر، ص 1139، 1375، /و فرهنگ عمید، ص 420، امیر کبیر، 1376
– کامران بختی، فرهنگ انگلیسی – فارسی، مترادف و متضاد؛ تهران، نشر کلمه، ج اول، 1371،ص 89.
– آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ دوم، 1370، ص 47
– ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج 1، مترجم: ضیاالدین علایی طباطبایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی 1388، ص 3.
– علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ذیل واژه «تمدن»؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه «تمدن».
– دکتر عزت الله رادمنش ،کلیات عقاید ابن خلدون درباره فلسفه تاریخ و تمدّن، ص9/ قلم.
– هنری لوکاس، تاریخ تمدن، عبدالحسین آذرنگ، تهران، ج 1،کیهان، 1387، ص 19و20
– پیشین ، ص 16
– علی اکبر ولایتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ج1، ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ص22
– آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، کیهان چاپ دوم، 1380، ص 47
– ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1367، چ نهم، ج 1، ص 3.
– سهیلا صادقی فسایی، بررسی جامعه شناختی تئوری انحطاط ر نظریات ابن خلدون، تهران، امیر کبیر، ص91 ،1379
– امام خمینى، کشف‌الاسرار ، قم، آزادى، 1357، ص 8. «در اروپا تمدن نیست، بلکه کلمه توحش به اروپا نزدیک‌تر است.»، ص 272.
– چنگیز پهلوان، فرهنگ شناسی، پیام امروز، تهران، ج1 ،1378 ص 3-4

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوعتجارت الکترونیک