دلبستگی به خانواده

دانلود پایان نامه

7. مشکلات و مسائل جزیی به سادگی به بحران یا تشنج تبدیل می‌شود به بیان دیگر خانواده هر آن بر اثر یک اصطکاک جزیی اماده انفجار رفتاری است، اغلب حریم‌ها شکسته و اماده فروپاشی است.
8. انتقادهای اعضا از یکدیگر به شکلی مستقیم، مستمر و غیر منصفانه صورت می‌گیرد.
لازم به ذکر است که در تیپ خانواده متزلزل، ساخت خانواده قابل ترمیم بوده و با بهره‌گیری از شیوه‌های درمانی به ویژه خانواده درمانی توانایی افراد برای غلبه بر مشکلات افزایش می‌یابد و به تدریج به الگوی خانواده متعادل نزدیک می‌شود.
2-20-3. خانواده متعادل
از این تیپ، با اصطلاحاتی نظیر خانواده بهنجار ، متوازن و موفق نیز یاد می‌شود.
ویژگی‌های خانواده متعادل:
1) هر فرد در موقعیت واقعی خویش قرار گرفته و از جانب دیگران مورد حمایت و تایید واقع می‌گردد. نگاه افراد به همدیگر، تکمیلی، حمایتی و اصلاحی است. اغماض به موقع، تذکر به‌جا، حمایت قاطع و اصلاح کیفی رفتار‌ها و عملکرد‌ها وجود دارد.
2) عواطف ، مسوولیت‌ها و امتیازات بطور عادلانه میان افراد توزیع می‌شود و افراد نیز به تدریج می‌اموزند که در ایفای نقش‌های خویش متعادل بوده و براساس تعامل مثبت رفتار کنند.
3) امنیت و جذابیت کافی برای افراد وجود داشته و چیزی بر دلبستگی به خانواده، ترجیح داده نمی‌شود. اساس رفتار‌ها بر حفظ حریم هاست لذا آسیب های جدی به خانواده وارد نمی‌شود.
4) مدیریت، متکی بر روابط انسانی و برخوردار از مشورت و هماهنگی با افراد، اعمال می‌شود.
5) رویکرد مثبت به انسان، زندگی، نقش‌ها و آینده وجود دارد. لذا امید، احساس رشد و مهارت به فعلیت رساندن استعداد‌ها در آن فراوان دیده می‌شود و افراد مشوق همدیگر به این جهات هستند.
6) انتقاد‌ها به شیوه‌ای غیر مستقیم، موردی، فردی و منصفانه انجام می‌گیرد. افراط و تفریط و بزرگ‌نمایی و بهانه‌جویی وجود نداشته به همین جهت آسیب‌های روانی در آن کمتر دیده می‌شود.
7) مشکلات از افراد تفکیک شده به جای حمله به فرد، تلاش برای بازشناسی مساله و حل آن انجام می‌گیرد.
8) تبادل عاطفی به شیوه‌های قلبی، کلامی‌ و عملی انجام می‌گیرد.
منظور از خانواده متعادل، سازمان فاقد عیب و نقص نمی‌باشد بلکه این مفهوم به شبکه‌ای از روابط متقابل اطلاق می‌شود که اعضای آن درگیر با مشکلات و موانع احتمالی بوده و ضعف‌های کم و بیش قابل اعتنایی نیز دارند، ولی در مقابله با موارد مذکور، شیوه منطقی اتخاذ می‌کنند و برای مسائل، اهمیتی در خور آن‌ها قائل می‌شوند (تناسب بین کنش و واکنش) و در برابر موقعیت‌های دشوار که ناگزیر از انتخاب باشند تصمیم به موقع و مقتضی اتخاد می‌کنند.
از ویژگی‌های دیگر خانواده متعادل می‌توان از بینش تکاپویی در برابر بینش جزمی، تبادل عاطفی در برابر انجماد عاطفی، مثبت‌گرایی در برابر منفی‌گرایی تفاهم در برابر تخاصم، همگرایی، در برابر واگرایی، بال در برابر وبال، مشارکت در برابر مفارقت، منطق در برابر زور، خودشکوفایی در برابر خودزیانی، شادکامی در برابر تلخ‌کامی، اگاهی در برابر نااگاهی، بزرگ‌منشی در برابر کودک‌منشی، عیب‌پوشی دربرابر عیب‌جویی، انتقاد سازنده در برابر انتقاد مخرب، رازداری در برابر رازگویی نام برد. (شرفی، 1374)
2-21. شناخت نیاز‌ها پایه‌ی خود شکوفایی
شناخت نیاز‌ها و نیز تحول آن‌ها، شرط اول برای تامین آن‌هاست. نیازهای بشر از بدو تولد زندگی او را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
ابراهام مزلو که نام او تداعی کننده سلسله مراتب نیازهای آدمی است نیازهای افراد را به دو دسته کلی نیازهای کمبود یا کاستی و نیازهای رشد یا بالندگی تقسیم نموده. گروه اول را که شامل نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت، نیاز به عشق و تعلق و نیاز به عزت‌نفس یا احترام به خود است را نیازهای اساسی می نآمد. این نیاز‌ها به لحاظ اهمیت‌شان ابتدا باید ارضاء گردد همان‌گونه که هرم مورد ترسیم وی، متکی بر قاعده است؛ تعادل وجود آدمی نیز ابتدا بر پایه تامین نیازهای سطح پایین می‌باشد.
نیاز‌های فیزیولوژیک بنیادی‌ترین نیازها بوده عبارتند از: احتیاج به هوا، اب، غذا و نیاز‌های جنسی.
زمانی که نیاز‌های فوق بخوبی براورده شوند نیاز‌های ایمنی سر براورده، فرد به‌دنبال محیط و شرایط امن، با ثبات و پایدار، حفاظت شده و حمایت می‌گردد. این نیاز شامل نیاز به وجود ساختار و نظم و مقداری محدودیت در زندگی نیز می‌شود. به اعتقاد مزلو این نیاز در کودکان و بزرگسالان روان‌رنجور از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اولویت این نیاز در کودکان موجب می‌شود تا مشاجرات و تعارض‌های والدین بیش از همه، آنان را بیازارد. در صورت عدم براورده شدن این نیاز فرد دایما حالتی از ترس و اضطراب را احساس می‌کند.
نیاز تعلق‌پذیری و محبت می‌توانند از طریق رابطه نزدیک با یک دوست، همسر، فرزند یا از طریق روابط اجتماعی که در محدوده یک گروه اجتماعی برگزیده تشکیل شده ارضا شوند. نیازبه تعلق داشتن با مفهومی ‌به‌نام دلبستگی نیز انعکاس پیداکرده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   به چه شهرهایی باید سفر کرد ؟