دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه

هندسی و طراحی معابر………………………. …. ……………………………………………………………..137
3-2-5- تجهیزات کنترل ترافیک………………….. …………………………………………………………… ……………………138
4-2-5- ایمنی وسایل نقلیه ………………………………………. …………………………………………… ……………………….139
5-2-5- آموزش …………………………………………… ………………………. ………………………………………………………….141
6-2-5 – روشنایی معابر…………………………………….. …………………………………………………….. ……………………..141

 
 
7-2-5- رنگ لباس …………………………………………………….. ………………………………………… ……………….. ……..142
8-2-5- سن ……………………………………………………….. ……………………………………………….. ………………. ……….142
9-2-5- جنسیت ………………….. …………………………………………………………………………………… …………………….143
10-2-5- نوع گواهینامه رانندگان…………………………… ………………………….. ……………………….. ……………… 143
11-2-5- شرایط جوی ………………… ……………. ……………………………………………………………………… ………….143
3-5- تجزیه و تحلیل س دوم (اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده)…….145
4-5- تجزیه و تحلیل س سوم (تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده…..146
5-5- تجزیه و تحلیل س چهارم (نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده ) .. 147
6-5- پیشنهاد و راهکار ها………………….. …………………… ……………………………………………………………………….148
1-6-5- پیشنهاد در خصوص نقش سازمان های دخیل در ترافیک ………………………………………………. 148
6-5- پیشنهاد در خصوص رنگ لباس…………………………. ………………. ………………………………………………….148
3-6-5- پیشنهاد در خصوص گذر گاه عابرین پیاده ………………………… …………………………………………….148
4-6-5- پیشنهاد در خصوص گواهینامه رانندگی…………………………. …………………………………… ………….. 148
5-6-5- پیشنهاد در خصوص روشنایی محل تصادف ……………………………………………………. …… ………….149
6-6-5- پیشنهاد در خصوص شرایط جوی …………………………… ………………………………………………………..149
7-6-5- پیشنهاد در خصوص آموزش …………………………………………………………………………………. …………..149
8-6-5- پیشنهاد در خصوص ایمنی وسایل نقلیه …………………………………………………………………………….149
9-6-5- پیشنهاد در خصوص تجهیزات کنترل ترافیک…………….. ………………………………………………………150
10-6-5 پیشنهاد در خصوص اصول هندسی معابر….. ……………………………………………………………………….150


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

11-6-5- پیشنهاد در خصوص سن عابرین و رانندگان……. ………………………………………….. ………………. 150
12-6-5- پیشنهاد در خصوص جنسیت ……………………………………………………………………………. ……………150
7-5- محدودیت های تحقیق ……………………………. …………………………………………………………………………….151
8-5- فهرست تصاویر ……………………………………. …………. ……………………………………………………………………..151
9-5- فهرست جداول …………………………………………….. ………………………………………………. ………………………152
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….154
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….155
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….157

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..159
چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….169
عنوان پایان نامه انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………170

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
انسان موجودی است اجتماعی که از معاشرت با دیگران لذت می برد. مردم برای گفتگو، دیدار و تعاملات اجتماعی با دوستان یا غریبه های آشنا به مکانهایی امن غیر از خانه و محل کار در فضاهای شهری نیازمندند خیابانها از عمدترین فضاهای عمومی هستند که نبایستی تنها بعنوان ” کانالی عبوری” بدان نگریست چرا که از دیر باز خیابانها برای دیدار، مراوده ، گذران اوقات فراغت ، باهم بودن،  داد و ستد و همچنین تردد مورد استفاده مردم قرار می گرفته است . با رشد جمعیت و گسترش شهرها در دنیا،  تعاملات اجتماعی بسیاری از مردم بر اثر دوری کار از محل زندگی ، هزینه های جابجایی ، آلودگی هوا، کمی وقت فراغت و  گرفتاریهای روزمره دیگر نسبت به گذشته کاهش یافته است بدین جهت بسیاری از شهرها برای افزایش سر زندگی فضاهای شهری ،  پویایی اقتصاد شهری و افزایش تعاملات اجتمایی مردم  فضاهایی بعنوان “مکانهای سوم”  درسیمای برخی خیابانها پدید آوردند که آنها را از دیگر خیابانها متمایز می کند.  اینگونه خیابانها علاوه بر سر زنده بودن ، معاشرپذیرند.از خصوصیات مهم اینگونه خیابانها، مکانهای امن آن می باشند که دارای سطح  دسترسی  ایمن،  آسان و  راحت  برای عموم مردم اعم از پیر، جوان، خردسال،  فقیر و غنی را  فراهم می اورند مکانهایی که افزایش تعاملات اجتماعی در شهرهای بزرگ و شلوغ را برای همگان با کمترین هزینه امکان پذیر کرده است.  شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانونهای زیستی به شمار می رفت. به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه ی اتومبیل در شهرهاسواره بر حقوق پیاده در شهرتعرض و مسئله عابرین پیاده به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. در عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه پایدار، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده راه ها و تسهیلات مرتبط با آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورها پیاده روی به عنوان یکی از مولفه های مهم پایداری مطرح و به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفته است، تا جائیکه ” طرح جامعه پیاده رو ی” در بسیاری از شهرها در دست تهیه قرار گرفت.در شکل گیری اولیه شهرها ،عبور ومرور وترددعابرین پیاده نقش اصلی را ایفا می کرد . زیرا مسافت پیاده روی مطلوب ،محل استقرار کاربریها و نهایتا ساختار کلی شهر را مشخص می ساخت .استقرارمحل کسب وکار ومحل عبادت روزانه ومناطق مسکونی در طرح ریزی شهرهای قدیمی به خوبی نمایانگر نقش وهویت عابر پیاده در شکل گیری شبکه ارتباطی شهرها بوده است .با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون آمدوشد در خیابان ها و جاده ها در نیم قرن اخیر، در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابه جایی کالا و مسافر، متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی علی الخصوص بر خورد با عابرین پیاده افزوده شده و خسارات جانی و مالی ناشی از این تصادفات، بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل می کند.( ذوقی،حاج علی -1383).
اگر چه یک سوم حجم وسایل نقلیه در کشور های در حال توسعه وجود داردلیکن بیش از دو سوم قربانیان تصادفات، در این کشورها )کشورهای با سطح درآمد کم تا متوسط( بوقوع می پیوند .در کشورهای پیشرفته، تحقیقات وسیعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات و روش های جلوگیری از آن که باعث کاهش تصادفات شده است.انجام گرفته است اما در کشور های درحال توسعه، علی رغم روند افزاینده تعداد وسایل نقلیه و رشد بی رویه جمعیت که ضرورت این افزایش را تشدید می نماید، میزان و کیفیت تسهیلات درون شهری و برونشهری به طور متناسب بهبود نیافته و استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه در حد مطلوبی رشدنکرده درنتیجه آمار متوفیان ناشی از تصادفات در کشور ما، بسیار زیاد است.(آمار تصادفات پلیس راهور 1392)
امروزه در ایران با افزایش رشد تولید وسایل نقلیه ازیک طرف و افزایش جمعیت شهرها وروستاها از طرف دیگر، توجه کافی به بحث عابران پیاده به خصوص از بعد ایمنی آن،بسیار مهم و قابل توجه است. ایمنی عابرین پیاده در شبکه های شهری طی سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران ترافیکی شهرهای بزرگ شده است. تصادفات عابرین پیاده تهدیدی درزمینه سلامتی و جان انسان ها و همچنین لطمات اقتصادی را در پی دارد همچنین این تصادفات باعث خسارات غیر مستقیمی از قبیل کاهش محبوبیت شهرها از دید گردشگران و نظایر آن می شود که اثرات آن میتواند از خود تصادفات مخربتر باشد بررسی هانشان می دهدکه شاخص های مختلف از قبیل ریسک سوانح ترافیکی و تلفات ناشی از ان در کشور مادر سطح بسیار بالایی قرار دارد .(آمارتصادفات پلیس راهور) به عنوان شاهدی بر این ادعا شاخص ریسک سلامت وشاخص ریسک ترافیک در سال 1390به ترتیب 7/38و7/22بوده است .( مومنی ،شجاعی -1391).در تصادفات رانندگی عابرین پیاده از کمترین سطح حفاظت برخوردارنداز این رو در تصادفات بیشترین آسیب را متحمل می شوندو در صدجراحات و تلفات بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهند (ذوقی ،ملک محمد -1383)
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان به اهمیت ایمنی عابران پیاده در راه ها و به خصوص معابر شهری پی برد. یکی از عوامل مهم درمهندسی ترافیک، افزایش ایمنی عبور و مرور عابرین پیاده می باشد. در کشور ما با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه و نامناسب بودن طرح هندسی راه ها، وجود کاربری های مختلف در حاشیه راه ها و همچنین عدم وجود تسهیلات ایمنی مناسب و کافی در انها، تعداد تلفات ناشی از تصادفات شهری در چند سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. پارامترهای رفتاری عابرین پیاده، همچنین خصوصیات ترافیکی و طرح هندسی شبکه خیابان های درون شهر ی در شناسایی عوامل موثر در بروز تصادفات عابرین پیاده نقش مهمی دارند. لذا بر اساس آمار نصادفات عابرین پیاده، ووضعیت عابرین پیاده در حین تصادف،. همچنین عوامل موثر در تصادفات عابرین پیاده در معابرشهری شناسایی و مطالعه گردیده است از این رو در این تحقیق ومطالعه سعی بر آن است تا با بررسی سوانح ترافیکی مربوط به این گروه آسیب پذیر از کاربران راه ،عوامل موثر بر ایمنی عابرین پیاده شناسایی شده وعوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده و همچنین راهکارهایی جهت ارتقای ایمنی این گروه از کابران اراِئه گردد.
2-1-بیان مسئله :
با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها وجاده ها در نیم قرن اخیر در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجائی کالا ومسافر ،متاسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده گشته و خسارات جانی ومالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل می کند (کلهری، احمدی نژاد ،1381: 20 ) در دودهه اخیر در کشور های صنعتی به علت آثار سوء رشد وسایل نقلیه موتوری و بویژه اثرات زیست محیطی آن ، حرکت هایی در راستای بازگشت به گذشته تاریخی پدید آمده است و توسعه تسهیلات پیاده روی برای سفرهای کوتاه در برنامه های تنظیم سیستم حمل ونقل مورد توجه قرار گرفته است ،اما همگام با پیشرفت بشر در صنعت و رشد وسایل نقلیه موتوری پدیده نامیمونی به نام تصادف گریبانگیروی گردید .طبق آمار های منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی ،سالانه حدود 2/1میلیون نفر معادل 3242نفر در هرروز در سراسر جهان بر اثر تصادفات ترافیکی جان خود را از دست داده وبین 20تا50 میلیون نفر دچار آسیب های مختلف میگردند. پیش بینی میشودکه درسال 2020تصادفات به عنوان ششمین عامل مرگ ومیر ،دومین عامل سالهای از دست رفته زندگی و سومین عامل سالهای زندگی به همرا ه معلولیت شناخته خواهند شد. (حسن پور ، صفار زاده 1386: 41 ) در شهرها به ازای هر مورد آسیب ترافیکی راه ها، متحمل هزینه های زیادی نظیر اقدامات اورژانسی،مراقبتهای پزشکی وبازتوانی،اقدامات قضائی ،تسویه حساب، بیمه ومستمری از کار افتادگی می شوند. بیشترین گروه های اسیب پذیرعابرین پیاده قرار دارند که دچارحوادث ترافیکی می شوند. عوارض اقتصادی مجروحیت این گروه سنی به علت اینکه کمترین درآمد را دارند و امرارمعاش آنها بیشتر متکی بر فعالیت فیزیکی می باشند بسیار زیانبار است.بر اساس مطا لعات صورت گرفته (بررسی آمارهای تصادفات پلیس راهور) میزان تصادفات ترافیکی در ایران در مقایسه با کشور های پیشرفته و حتی در حال توسعه به مراتب بیشتر است .تلفات نیروی انسانی بدترین پیامد تصادفات بوده که هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی آن اثرات جبران ناپذیری بر جامعه وارد میکند .با توجه به اینکه پلیس راهور شهرستان دماوند بر اساس شرح وظایف تعیین شده ،تجزیه وتحلیل تصادفات و اراِئه راهکار در جلوگیری از وقوع تصادفات را بر عهده دارد واز طرفی با توجه به اینکه امکانات وتجهیزات مورد نیاز تاثیر گذار وکنترلی در اختیار سایر ادارات مرتبط با ترافیک می باشد . و نظر به اینکه تصادفات عابرین پیاده یک معلول چند عاملی می باشد به منظور تحت کنترل در آوردن تصادفات عابرین پیاده یک همکاری فرا گیر بین سازمانها و ارگانهای مربوطه بایستی انجام پذیرد که در حال حاضر این همکاری به نظر در حد مطلوب نیست لذا از مجموع تعداد 1400فقره تصادف در سالهای 89.90تعداد 115فقره مربوط به عابرین پیاده بوده واز مجموع 1200فقره تصادف در سال 91و92تعداد 170 فقره تصادف مربوط به عابرین پیاده بوده است بنابراین تصادفات عابرین پیاده با توجه به آمارسالهای قبل (سالهای 89-90)تعداد 115 فقره بوده است که در سالهای 91-92تعداد 170 فقره می باشد رو به افزایش است .آمارهای ارائه شده از مراجع قانونی همواره دغدغه مسئولین کنترل ترافیک بوجود آورد که چه عواملی بر بروز این حوادث نقش دارند و ما را بااین سوال مواجه می کند که علل افزایش تصادفات چیست ؟ وچه عواملی در کنترل تصادفات عابرین پیاده تاثیر گذار هستند ؟
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق :
علیرغم وجود ضایعه ای به نام تصادفات و تلفات ان بررسی های به عمل آمده در زمینه فعالیت های ایمنی در کشورهای موفق جهان این موضوع را روشن می سازدکه می توان با بکار گیری روش های علمی و اهمیت دادن به موضوع ایمنی در حمل و نقل معابر بخش قابل توجهی ازضایعات را کاهش داد. برای رسیدن به هدف فوق ضرورت دارد که عوامل مؤثر در تصادفات مورد بررسی قرار

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خانواده در اسلام

دیدگاهتان را بنویسید