خشونت در خانواده

دانلود پایان نامه

3) محمد الصالح غریز در «الاسره المسلمه» (1406ق) ضمن ترغیب جوانان به انتخاب همسری شایسته به تشریح نظام خانواده در غرب پرداخته و آن را از سست‌ترین نظامات شمرده، سپس به فلسفه تشکل خانواده در اسلام پرداخته است وی بزرگترین افت این برهه را طلاق می‌داند. سپس به بیان حق زن بر مرد، حق مرد بر زن، حق خانواده بر زوجین و حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر پرداخته است.
2-32. پیشینه پژوهش خارجی (لاتین)
1) ماری آن (2009) در مجله «ازدواج‌ها و خانواده‌ها» مطالبی از قبیل قبول مسوولیت‌های خانواده، انتخابی برای تغییر جامعه، کاویدن و بررسی خانواده، خانواده‌های امریکایی در متن جامعه، هویت‌های جنسی ما، عشق به خود و دیگران، حوزه‌های جنسی ما، ازدواج، از عرف جامعه تا روابط شخصی، نمونه‌های زندگی غیر زناشویی، زندگی به تنهایی، زندگی بدون ازدواج و همخانگی، زوج‌های هم جنس و نقطه نظرات دیگر، انتخاب شریک زناشویی و اولین سال ازدواج، والدین بودن یا والدین نبودن، پرورش فرزندان در جامعه چند فرهنگی، شغل و خانواده، ارتباط در ازدواج و خانواده‌ها، قدرت و خشونت در خانواده‌ها، فشارها، مراحل بحرانی و انعطاف‌پذیری خانواده، طلاق: قبل و بعد، ازدواج مجدد و عکس العمل خانواده‌های پیش رو و خانواده‌های سالمند را مطرح می‌نماید.
2) جاک لین وایزمن (1977) در کتابی تحت عنوان«افراد به عنوان شرکا» به بیان جایگاه خانواده در اجتماع، فرایند انتخاب شریک و یار، رفتار‌های جنسی همسران و مشکلات ان. توافقات همکاری در انجام نقش‌ها و تقسیم کار، آمادگی فرزندان به‌عنوان همسران کوچک. مشکلات و مراحل بحرانی (بیماری و …)، خانواده به‌عنوان مکانی برای پیشرفت شخص افراد، خانواده در بخش‌های بعدی دوران زندگی، ادامه فشار‌ها برای تغییر در خانواده عکس‌العمل‌های اجتماعی برای تغییر فرم‌های خانواده و خط مشی مداخله و در بحث جمع بندی به مطلب خانواده در آینده چگونه خواهد بود، می‌پردازد
3) الدن هانسن (1969) در کتابی به‌عنوان «روابط خانواده، محتوا و تئوریها»، به بررسی شناسایی چهارچوب‌های سودمند محتوایی در مطالعه خانواده، وضعیت فرهنگ و پرورش در خانواده امریکایی، رویکرد انسان‌شناسی در مطالعات خانواده تفکیک نقش والدین (تفکیک و تمییز از یکدیگر)، اشخاص و تاثیر جایگاه آن‌ها در شرایط مخاطره (استرس) (گزاره‌ها تئوری برای تحقیق بر آسیب پذیری خانواده)، اثر متقابل نمادین به‌عنوان رویکرد به تحقیق خانواده، بسوی یک نظریه از گسترش خانواده، مدلی از سازگاری (مدل مارتیال) و ادراک درونی فردی می‌پردازد.
4) رابرت وینچ و لویس لنف گودن (1962) در کتاب «مطالعات انتخاب شده در ازدواج و خانواده»، در مباحثی مبسوط روش علمی‌و مطالعه خانواده، تغییر اجتماعی و خانواده، تنوع خانواده امریکایی، ساختمان خانوادگی و بررسی نقش ها، جایگاه مشورت نقش باروری (تولید مثل)، اجتماعی سازی اطفال، اجتماعی سازی کودک، ساختار اجتماعی و اجتماعی شدن، طبقه اجتماعی فرهنگی و اجتماعی شدن، دنیای نوجوانان، والدین، هم شانی و فرهنگ، بزرگسالان، انتخاب همسر، اصول تعیین کننده در انتخاب مطلوب، تعیین بستر‌های مطلوب در انتخاب همسران امریکایی، عشق به عنوان معیاری در انتخاب همسر، زوج نکاحی، فسخ ازدواج و واکنش‌های فسخ ازدواج را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
2-33. جمع بندی
از آن‌چه در زمینه پیشینه تحقیق بیان شد نتیجه می‌شود که مباحث مطرح شده در زمینه خانواده به چهار دسته کلی جامعه شناختی، روان‌شناختی، حقوقی، قرآنی و روایی قابل تقسیم است.
بسیاری محققان به ویژه آن‌هایی که با نگاه قرآنی و روایی به مطالعه پرداخته اند، هدفشان ارائه الگوی خانواده اسلامی‌بوده و گاه صورتی از آن را بیان نموده اند، اما چگونگی گذار و رسیدن به چنین خانواده‌ای مشخص نیست. برخی نیز صرفا به دنبال توصیه‌ها و رهنمود‌های اسلامی، اخلاقی، تربیتی یا روان‌شناسی بوده، طرحی برای کاربردی نمودن این توصیه‌ها بیان نکرده‌اند.
در مجموع، گروهی از این تحقیقات و مباحث ارائه شده، سعی در ارائه اصول کاربردی و عملیاتی برای خانواده داشته‌اند و از ریشه‌‌های عمیق فلسفی برخوردار نبوده‌اند. و گروهی دیگر باوجود اینکه نسبت به گروه اول از مبانی و اصول فلسفی قوی‌تر برخوردار بوده‌اند، در عین حال چارچوب نظری قوی و نظریه‌پردازی جدی در آن‌ها کمتر قابل مشاهده است.
بنابراین با فرا رفتن از بررسی‌های مقطعی و خرد نگری‌ها به مسائل خانواده و با توجه به لحاظ کردن مبنای واحد بر عوامل، نگرشی کل‌نگر و مجموعه‌ای به مباحث لازم و دارای اهمیت می‌باشد که متاسفانه بدین سان تا به حال به موضوع فوق پرداخته نشده است. کوتاه سخن آن‌که بررسی پیشینه پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه خانواده حاکی از آن است که وجود یک نظریه کلان در چهار چوب اسلامی ‌تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
فصل سوم: روش پژوهش

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نهادهای اجتماعی