تحقیق درمورد شهرستان مشهد، استان خراسان، خراسان رضوی، زیرساخت ها

و اقامتی
• توسعه مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت طی سالهای گذشته
• مجهز بودن مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به تجهزات پزشکی مدرن
• تجانس و مشارکت فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه
• محیط فرهنگی مناسب برای کشورهای مسلمان
• شهرت پزشکان ایرانی به ویژه در کشورهای منطقه
• دستیابی ایران به موفقیت های جدید در عرصه پزشکی
• تربیت سالیانه ۳۰۰۰ پزشک توسط دانشگاه های علوم پزشکی
• وجود مراکز تحقیقاتی معتبر از جمله پژوهشکده رویان، انستیتو پاستور و …
• تمایل بخش خصوصی به فعالیت و سرمایه گذاری در این زمینه
• افزایش دسترسی به بازار جهانی گردشگری درمانی از طریق بازاریابی مناسب به خصوص در کشورهای حوزه خلیج فارس
• برگزاری کنگره ها و کنفرانس های علمی و تجهیزات پزشکی بین المللی

۲-۵-۲-۲ نقاط ضعف و تهدیدها
• تاثیر معکوس بر عدالت در دسترسی به خدمات سلامت با کیفیت مطلوب
• چنانچه صرفا بخش خصوصی متولی امر توریسم درمانی در کشور گردد می تواند منجر به خروج متخصصین از مراکز دولتی شده و به بی عدالتی سلامت دامن بزند.
• از دست دادن جامعه محلی به دلیل عدم برخورداری از خدمات ارائه شده به بیماران خارجی
• انحراف بیشتر منابع از بخش پیشگیری به بخش درمان به دلیل درآمدزایی بیشتر
• واردات بیشتر تجهیزات پزشکی مدرن و در نتیجه افزایش هزینه های تشخیصی و درمانی شهروندان
• کنترل و نظارت بر بیماری های مسری و احتمال ورود این بیماری ها به کشور فراهم می شود
• تحریم های سیاسی و اقتصادی
• ناامنی سیاسی در ایران از دیدگاه گردشگران خارجی به دلیل تبلیغ های نادرست رسانه های غربی
• برنامه ریزی های دقیق و سرمایه گذاری های کلان رقبای فعلی جهت حفظ و افزایش سهم بازار
• خودداری شرکت های بیمه ای خارجی به انتقال پذیر نمودن بیمه نامه ها در ایران
• عدم اشتراک زبانی با بازارهای هدف

۲-۵-۲-۳ چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری درمانی در ایران
• فقدان تولیت مشخص
• فقدان نظام جامع گردشگری سلامت، تعریف و تدوین قوانین، سیاست ها و برنامه ها
• کمبود زیرساخت ها
• عدم وجود سیستم نظارتی مدون و قدرتمند
• فقدان حمایت های لازم از بخش خصوصی
• فقدان نظام بازاریابی و اطلاع رسانی مشخص

۳-۱ مقدمه
در این فصل از تحقیق به معرفی کلانشهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی که ناحیه مورد مطالعه تحقیق می باشد پرداخته شده است. خصوصیات جغرافیایی که از این منطقه مورد بررسی قرار گرفته شامل جغرافیای طبیعی، موقعیت شهر مشهد، مشخصات اقلیمی منطقه و جغرافیای انسانی آن می باشد. در ادامه ظرفیت های گردشگری و زیرساخت های موجود گردشگری و درمانی مشهد مقدس معرفی شده و در قسمت پایانی فصل وضعیت فعلی گردشگری این شهر توسط آمار موجود تشریح گردیده است.
۳-۲ جغرافیای طبیعی منطقه
دشت مشهد منطقه ای است نسبتا هموار که در دره کشف رود واقع شده است. دره کشف رود از شرق قوچان شروع شده و در میان کوه های هزارمسجد در شمال و رشته کوه بینالود در جنوب به طرف جنوب شرقی امتداد می یابد. عرض این دره در ناحیه مشهد به ۲۸ تا ۳۰ کیلومتر میرسد که دشت مشهد را بوجود می آورد. امتداد رشته کوه های مذکور تقریبا موازی بوده و فواصل آنها از همدیگر مطلوب و به اندازه ای است که سبب بوجود آمدن آبادی ها و نقاط پرتراکم جمعیتی از جمله شهر مشهد شده است. از طرف دیگر وجود این ارتفاعات و آبرفت های حاصل از آنها که سرزمین حاصلخیزی را بوجود آورده از ورود شن و خاک های دشت کویر بوسیله بادهای جنوبی جلوگیری کرده است. حداکثر ارتفاع کوه های اطراف منطقه حدود ۳۱۵۰ متر است، و بدین ترتیب تفاوت ارتفاع خط الراس کوه ها و خط القعر دره کشف رود ۲۲۰۰ متر می باشد، و این حالت تاثیر فراوانی در تنظیم شبکه آب های روان منطقه دارد. موقعیت خاص دره کشف رود و آبراهه های متعدد آن از یک طرف و اراضی هموار پایکوهی و حاصلخیزی خاک از طرف دیگر موجب تمرکز جمعیت در این منطقه شده اند.
۳-۳ پیشینه تاریخی شهر مشهد
با ویران شدن دو شهر نیشابور و طوس، ساکنان این دوشهر ناگزیر ازمهاجرت به مناطق دیگر شدند. مراکزی که سکونتگاه این مهاجران را تشکیل میداد نوغان وسناباد بود که رفته رفته روبه توسعه نهاده و با ادغام آن دو شهر مشهد کنونی بوجود آمد.
در زمان دیالمه به خاطر توجهی که آنان به مذهب شیعه و امام رضا(ع) داشتند مشهد مورد توجه بیشتری قرار گرفت ومردم از اطراف و اکناف به زیارت مرقد مطهر حضرت رضا(ع) می آورند.
در قرن چهارم سبکتکین غزنوی گنبد و بارگاه حضرت را ویران کرد ومردم را منع زیارت نمود تا آنکه در اوایل قرن پنجم هجری سلطان محمود بکار تعمیر بقعه وساختن حصاری به گرد شهر پرداخت و پسرش مسعود نیز دیواری برگرد بقعه کشید. در سال ۶۱۷ آبادی های طاهران و نوغان و همچنین دوقبر سناباد پایمال لشگریان مغول گردیدند و یکسره غارت وتاراج شدند ولی در اثر توجه ثروتمندان شیعه دوقبری که در مجاور طوس در قریه سناباد بودند مجدداً آباد شدند.
از قرن هشتم به بعد سناباد به مشهد معروف شد و در زمان حمد ا… مستوفی مشهد به صورت شهری بزرگ در آمد و در آن مزارهای بسیار با گنبد های متعدد وجود داشت از آن جمله قبر محمد غزالی و قبر فردوسی را میتوان نام برد. در زمان صفویه مشهد واقعاً رونق گرفت وبه صورت دومین زیارتگاه با ا
ه
میت شیعیان جهان و مهمترین زیارتگاه شیعیان ایران در آمد.
۳-۴ موقعیت شهر مشهد
شهر مشهد در بخش شرقی استان خراسان رضوی قرار گرفته است و از شرق به شهرستان سرخس، از جنوب شرق به شهرستان تربت جام، از جنوب و جنوب غرب به ارتفاعات چهل تن در شمال تربت حیدریه ، از غرب به شهرستان نیشابور ، از شمال غرب به شهرستان قوچان و از شمال و شمال شرق به شهرستان درگز و کشور ترکمنستان محدود می شود.
وسعت این شهرستان ۱۴۹۰ کیلومتر مربع است که ۵/۶ درصد مساحت استان خراسان رضوی را تشکیل می دهد و در ۳۵ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۸ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۴ دقیقه تا ۶۰ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی قرار دارد. ارتفاع مشهد از سطح دریا حدود ۹۷۰ متر و فاصله زمینی آن با تهران ۹۳۴ کیلومتر است.
این شهرستان دارای ۴ شهر (کلات، طرقبه، شاندیز و مشهد) و ۵ بخش و ۱۵ دهستان و ۱۱۹۰ آبادی بوده و در نظام سلسله مراتب شهری ایران در مرتبه دوم بعد از تهران قراردارد که به دلیل اعتبار فرامنطقه‏ای و عوامل مختلفی همچون قرارداشتن در مسیر راههای تجاری و ارتباطی کشورهای آسیای میانه و افغانستان، همواره جمعیت آن در حال افزایش است.

یک مطلب دیگر:
فارسی باستان

۳-۵ مشخصات اقلیمی
مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص که درمنطقه مرزی بین شمال و جنوب خراسان قراردارد و همچنین تداخل جبهه‏های مختلف آب و هوایی، دارای آب و هوا و خصوصیات ویژه اقلیمی است و قسمت اعظم دشت مشهد- نیشابور، جزء اقلیم سرد و خشک و قسمتی از دشت مشهد – قوچان، نیم خشک و سرد و بخش کوچکی از بلندترین ارتفاعات رشته کوه های بینالود و هزار مسجد جزء اقلیم مرطوب سرد می‏باشد و در مجموع شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر، اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و از تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و مرطوب برخوردار است. بیشترین درجه حرارت در تابستانها ۳۵ درجه بالای صفر و کمترین آن در زمستان ۱۵ درجه زیر صفر و میزان بارندگی متغیر و میانگین بارندگی سالانه در مشهد حدود ۲۵۳ میلیمتر می‏باشد. بر اساس آمار ایستگاه های موجود شهرستان مشهد دارای تبخیری بین ۱۳۰۰ تا ۲۸۰۰ میلی متر سالانه است. از عواملی که در شدت و ضعف فرآیند تبخیر شهرستان موثر است وجود ارتفاعات شمالی و جنوبی و همچنین وجود کویر در شرق شهرستان اشاره کرد.
منابع تامین آب مشهد از دو بخش آب های سطحی و زیرزمینی تشکیل شده است. از جمله منابع آب سطحی می توان رودخانه های کشف رود، میامی، شاندیز و طرقبه را نام برد. همچنین منابع آب های زیرزمینی شامل بیش از ۲۰۰۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق دشت مشهد که علاوه برتامین آب کشاورزی، تامین کننده آب شرب اهالی منطقه نیز می باشند.
۳-۶ جغرافیای انسانی
۳-۶-۱ تعداد جمعیت
بر اساس آمار سال ۱۳۹۰، جمعیت شهرستان مشهد ۳۰۶۹۹۴۱ نفر بوده است که شامل ۲۷۷۲۲۹۷ نفر در نقاط شهری و ۲۹۷۶۴۴ نفر در نقاط روستایی ساکن می باشند. از این تعداد جمعیت ۱۵۳۷۷۹۲ نفر مرد و ۱۵۳۲۱۴۹ نفر زن بوده که از این تعداد ۱۳۸۷۵۸۴ نفر مرد و ۱۳۸۴۷۰۳ نفر زن ساکن در نقاط شهری می باشند و همچنین ۱۵۰۱۹۹ نفر مرد و ۱۴۷۴۴۵ نفر زن ساکن در نقاط روستایی هستند. تراکم نسبی در سطح شهرستان مشهد ۱۲۴ نفر در هر کیلومتر مربع می باشد که در مقایسه با متوسط تراکم جمعیت استان، تراکم بالایی محسوب می شود. در سطح شهرستان مشهد ۸۸۹۲۷۱ خانوار نیز وجود دارد که ۸۰۶۰۹۷ خانوار شهری و ۸۳۱۷۴ خانوار روستایی را شامل می گردد.
۳-۶-۲ سواد و تحصیلات
نرخ باسوادی در کل شهرستان مشهد ۱/۹۰ درصد محاسبه شده است نرخ باسوادی در میان مردان ۲/۹۲ درصد و در میان زنان ۱/۸۸ درصد می باشد. جمعیت ۶ سال به بالای شهرستان مشهد ۲۷۴۹۷۷۱ نفر می باشد که از این تعداد ۲۴۷۷۱۶۰ نفر باسواد و ۲۵۳۱۶۵ نفر بی سواد هستند. از تعداد ۱۳۷۴۱۲۹ نفر مرد بالای ۶ سال ۱۲۶۶۳۵۲ نفر باسواد و ۹۵۲۷۸ نفر بی سواد و همچنین از تعداد ۱۳۷۵۶۴۲ نفر زن بالای ۶ سال ۱۲۱۰۸۰۸ نفر باسواد و ۱۵۷۸۸۷ نفر بی سواد می باشند.
از تعداد جمعیت ۲۴۷۷۱۶۰ نفر باسواد شهرستان مشهد،۶۵۷۱۰۲ نفر دارای تحصیلات ابتدایی،۵۶۹۴۷۸ نفر دارای تحصیلات راهنمایی،۶۷۹۶۰۴ نفر دارای تحصیلات متوسطه،۲۶۶۳۴ نفر دارای تحصیلات پیش دانشگاهی و ۴۴۴۶۹۶ نفر دارای سطح تحصیلات عالی هستند. لازم به ذکر است که ۵۷۲۳۱ نفر در دوره های سوادآموزی و تعداد ۴۲۴۱۵ نفر در سایر دوره ها مشغول به تحصیل هستند.

یک مطلب دیگر:
پایان نامه با موضوعتصمیم گیری چند معیاره

۳-۷ مروری بر وضعیت کشاورزی، صنعتی، تجاری و فرهنگی مشهد
۳-۷-۱ وضعیت کشاورزی
مشهد به جهت دارا بودن دشت حاصلخیز و نیز از جهت دامپروری و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمینه کشاورزی، دشت مشهد دارای اراضی مزروعی گسترده است و زراعت اصلی آنها گندم، جو، چغندر قند، پنبه، علوفه، جالیز صیفی جات، نخود آبی و دیم است و باغات میوه نیز از وسعت قابل ملاحظه‏ای برخوردار است و محصولات عمده مشهد سیب، گلابی، هلو، گوجه فرنگی، گیلاس، آلبالو و… است. مراتع مشهد اکثراً ییلاقی است و مستعد داشتن گونه‏های علوفه‏ای، دارویی و صنعتی می‏باشد. مساحت مراتع مشهد، حدود ۱۸۶۶۰۰۰ هکتار است و مراتع مصنوعی به مساحت ۲۰۰۰ هکتار و مساحت جنگلها حدود ۲۲۵۰۰ هکتار است که ۱۵۰۰۰ هکتار آن شامل جنگلهای پسته و ۷۵۰۰ هکتار شامل جنگلهای ارس است. درختان موجود در جنگلها، زبان گنجشک، اقاقیا، افرا، بید، کاج، سرو خمره‏ای و سرو نقره‏ای‏ است. مشهد از نظر پرورش دام و طیور نیز اهمیت دارد.
۳-۷-۲ وضعیت صنعتی
مشهد به دلیل وجود منابع معدنی مختلف و تمرکز مراکز تولیدی و صنایع خوراکی، نساجی، برق، الکترونیک، شیمیایی، دارویی، سلولزی و صنایع دیگر فلزی و غیر فلزی، بویژه صنایع دستی دارای اهمیت است و صنایع دستی مهم آن از جمله فرش بافی (قالیچ
ه و گلیم)، شعربافی، نمدمالی، پوستین دوزی، سنگ تراشی، قلمزنی روی سنگ، سفالگری، سبد و حصیرباف، فرآورده‏های چوبی، فلزی و نقاشی روی چرم، مورد توجه زائران و مسافران است. در شهر مشهد به عنوان صنعتی‏ترین قسمت استان خراسان رضوی، بیشترین فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، نساجی و پوشاک است. صنایع غذایی فعالیت اساسی را در بخش صنعت مشهد تشکیل می‏دهد و مشهد در صنعت قند کشور مقام برجسته‏ای دارد و یکی از صادرات عمده مشهد به خارج از منطقه قند تولیدی در این شهر است. در بخش صنایع غذایی که عمده فعالیتهای صنعتی مشهد را تشکیل می‏دهد، در بیش از پانصد واحد تولیدی و کارخانه، انواع رشته‏های صنایع غذایی شامل قند، شیر پاستوریزه و مواد لبنی، آرد، کمپوت، نوشابه‏های غیر الکلی، آبمیوه و دیگر مواد غذایی فعال است. در بخش صنایع نساجی، ریسندگی، پشم بافی، نخ تابی، بافندگی و نساجی تریکو تولیدات مختلف و متنوعی به بازار فروش عرضه می‏شود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *