مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

تحقیقات توصیفی یا Descriptive Research چیست؟

در تحقیقات بازاریابی و در بخش انتخاب نوع تحقیقات، با سه روش تحقیقاتی زیر آشنا شدیم:

  • تحقیقات کشف یا Exploratory Research
  • تحقیقات تحقیقات دلیل محور یا Causal Research

در این مقاله می خوایم تحقیقات توصیفی رو معرفی کنیم:

تحقیقات توصیفی روشی ست واسه تحقیق درباره این که نظر کلی جامعه درباره جنسا و اجناس مون، نقاط قوت و ضعفمون، دیدگاهشون درباره برندمون و… چیجوریه.

فرق اصلی اون با روش تحقیقات کشف اینه که در این روش ما از مردم نظرشون رو می پرسیم و در تحقیقات کشف، تلاش در ریشه یابی این نظرات می کنیم.

شکل های جور واجور تحقیقات توصیفی

تحقیقات توصیفی به دو دسته زیر تقسیم می شه:

  • تحقیقات طولی
  • تحقیقات مقطعی

تحقیقات طولی (Longitudinal Studies)

تحقیقات طولی اون دسته از تحقیقات توصیفی هستن که قبل از هرگونه فعالیت ، روی جامعه هدف، درباره یک یا چند موضوع تحقیق می شه تا نظرات افراد درزمان مقاطع وقتی جور واجور و ادامه دار، به دست اومده و تحلیل شن.

نقطه ضعف اینجور تحقیقی رو می توان نبود علاقه مردم به شرکت و همکاری در روند تحقیقات دونست، چون که بیشتر مردم پس از یه الی دو دوره تحقیقات، از ادامه این تحقیقات دوری می کنن.

تحقیقات مقطعی (Cross-Sectional Studies)

تحقیقات مقطعی، جامعه رو تو یه زمان مشخص مورد تحلیل بررسی قرار می دهد تا واسه همون موقعیت وقتی تصمیم گیری شه.

  • Follow