تحقيق – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در …

لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی عضو این کنوانسیون شده است.
– بارنامه حمل مرکب فیاتا ( FIATA COMBINED TRANPORT B/L (FBL)) [۲۵]
فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگزاران (فیاتا) در خصوص متحدالشکل و یکنواخت کردن اسناد حمل مورد استفاده متصدیان حمل و نقل اقدام نموده است. یکی از مهمترین این اسناد بارنامه حمل مرکب فیاتا است که سند حمل سراسری جهت شرکت های حمل کننده می باشد.
این بارنامه که توسط کارگزاران صادر می شود در حمل با کامیون، کشتی، قطار و هواپیما استفاده شده و مورد قبول بانک ها می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رعایت این مقررات را از تاریخ ۹/۷/۱۳۶۳ برای کلیه بانک ها الزامی دانسته است.
خصوصیات بارنامه حمل مرکب فیاتا

  1. سندی بهادار و قابل معامله است.
  2. به تایید اتاق بازرگانی بین المللی رسیده است.
  3. منطبق با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی است.
  4. صادر کننده بارنامه FBL با صدور این بارنامه نه تنها خود مسئولیت تحویل کالا به گیرنده را به عهده می گیرد بلکه مسئولیت هر نوع عملکرد ناصحیح و خلاف حمل کننده اصلی و عوامل موثر در حمل را نیز تقبل می نماید.
  5. در حمل مرکب، بکارگیری انواع مختلف وسایل حمل، از قبیل کامیون، کشتی ، قطار و هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد.
  6. می تواند به حواله کرد صادر شود.
  7. منحصرا توسط کارگزاران مجاز فیاتا صادر می شود.

– راه نامه هوایی
یاتا ( انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی IATA )[26] تعریف مشخصی از راه نامه هوایی به عمل نیاورده و فقط شکل آن را مشخص کرده است. برای هر محموله یک راه نامه هوایی صادر می گردد. صدور راه نامه هوایی دال بر انعقاد قرارداد قبول کالا و شرایط حمل و نقل می باشد.
۲-۷) بازرسی ( INSPECTION )
بازرسی کالا در مبادلات تجاری بین المللی روز به روز اهمیت بیش تری می یابد و سازمان های متعددی در سطح جهانی برای آن به وجود آمده است. در حال حاضر مؤسسات بازرسی، در زمینه های تخصصی مختلفی به تجار و شرکت های تجاری خدمات بازرسی ارائه می دهند.
وجود « بازرس مستقل » که به نمایندگی از جانب خریدار، مسئولیت نظارت بر تولید یا تحویل یا سایر موارد مورد نیاز خریدار را برعهده می گیرد، عمدتا به خاطر تضمین صحت معامله و پیش گیری از تقلب ها و کلاهبرداری های احتمالی است. که در معاملات بین المللی امکان وقوع دارد. طبیعی است که هرگونه تغییری در آنالیز مواد اولیه، کیفیت مواد بکار گرفته شده، تکنیک ساخت آن کمیت، نحوه بسته بندی، نوع و شیوه حمل می تواند زیان قابل توجهی را به خریدار وارد نماید. معاملات تجاری در گذشته بدلیل عدم تنوع کالا، فقدان پیچیدگی فنی زیاد، حجم ناچیز معاملات و مهم تر از همه حضور خریدار و فروشنده هنگام تحویل و تحول کالا کمتر در معرض مشکلات و تقلبات بوده است. در حالی که در مبادلات تجاری امروز، که غالبا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (L/C ) در بانک ها صورت می گیرد، فروشنده کالا را به شرکت حمل تحویل می دهد و با ارائه اسناد حمل و سایر اسناد مورد نیاز خریدار وجه معامله را از بانک کارگزار خود دریافت می کند و بانک مسئولیت دیگری در قبال وضیعت کالا یا انطباق آن با سفارش خریدار ندارد. شرکت حمل نیز تنها اکتفاء به کمیت و کیفیت ظاهری کالا طبق اظهار فرستنده می کند و بعد از حمل آن را به خریدار در مقصد تحویل می دهد. بدون آن که مسئولیت دیگری در قبال نوع کالا یا کیفیت آن داشته باشد. در واقع این مبادله از نظر خریدار با چشمان بسته صورت می گیرد، زیرا چه بسا خریدار امکان حضور در محل ساخت کالا یا نظارت بر کیفیت و حتی نظارت بر نوع کالا را ندارد و در صورت حضور نیز فاقد ابزار و وسایل لازم جهت اندازه گیری های ماهوی و کیفیتی می باشد. به همین خاطر حضور بازرسان مستقل که بتوانند این وظایف را به عهده گرفته و اطمینان نسبی خریدار را به صحت معامله جلب نمایند ضروری می نماید.
۱) مراحل اجرایی بازرسی
پس از انعقاد قرارداد معامله، خریدار، نسبت به افتتاح اعتبار در بانک اقدم می نماید. کارگزار بانک موضوع گشایش اعتبار را به فروشنده ابلاغ می کند. فروشنده نیز به مؤسسه بازرسی تعیین شده مراتب را اطلاع می دهد.
اگر کالا تولید پیچیده ای نداشته باشد در این صورت برنامه بازرسی نیز متناسب با آن تنظیم می گردد. در صورتی که کالا تولید پیچیده ای داشته باشد، نیاز به برنامه ریزی معینی از طرف بازرسی دارد و لذا فروشنده و بازرس، مراحل و زمان های مختلف بازرسی را براساس حدود بازرسی تعیین و مشخص می کنند. در این حالت بازرسی ها در مقاطع تعیین شده ( اعم از نظارت بر ساخت یا نظارت عمومی و ظاهری کالا ) در حین کار انجام می شود.
پس از انجام بازرسی، دو حالت ممکن است پیش آید، حالت اول، کالا با قرارداد انطباق دارد در این صورت بازرس گواهینامه بازرسی را صادر و به فروشنده تحویل می دهد. فروشنده با ارائه این گواهینامه به همراه اسناد لازم دیگر به بانک وجه معامله را دریافت می کند. حالت دوم، زمانی است که کالا با شرایط قرارداد انطباق ندارد. در آن صورت مراتب عدم انطباق به فروشنده اطلاع داده می شود. چنانچه فروشنده درصدد تعویض یا تصحیح مغایرت ها برآید، برنامه مجددی برای انجام بازرسی تنظیم می شود که پس از پایان کار و انطباق کالا با شرایط مورد توافق، گواهی بازرسی صادر می گردد.
در صورتی که فروشنده قادر به تعویض یا تصحیح کالا نباشد، در این حالت بازرس از صدور گواهی نامه خودداری می نماید. معمولا بازرس طی گزارشی، موضوع عدم انطباق کالا و عدم صدور گواهینامه را به فروشنده اطلاع می دهد و اگر با خریدار نیز در ارتباط مستقیم باشد مراتب را به خریدار نیز ابلاغ می کند.
در چنین وضیعتی، اگر خریدار با مذاکراتی که با فروشنده به عمل می آورد، کالا را با مشخصات جدید قبول نماید، می تواند نسبت به صدور اصلاحیه L/C از طریق بانک خود ( با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ) اقدام نماید. در غیراینصورت قرارداد باطل شده تلقی می شود.
۲) چه اشخاصی از گواهی بازرسی منتفع می شوند؟
در انجام یک معامله تجاری بین المللی، اشخاص حقیقی یا حقوقی متعددی در مراحل مختلف دخالت دارند. طرف هایی که از صدور گواهی بازرسی برای انجام کار خود استفاده می کنند یا از آن منتفع می شوند را می توان به ترتیب زیر نام برد.
الف) خریدار
مهم ترین این اشخاص خریدار است که از طریق گواهی بازرسی از انطباق کالای مورد سفارش خود با کالای حمل شده اطمینان حاصل می کند یا در صورت بروز خسارت می تواند در گرفتن غرامت از شرکت های بیمه به عنوان مدرک مثبت استفاده نماید.
ب) فروشنده
فروشنده با در دست داشتن گواهی در واقع رسما می تواند مدعی گردد که کالای وی در زمان تحویل با شرایط قرارداد منطبق بوده است. علاوه بر آن با تسلیم آن به بانک وضیعت دریافت وجه معامله را به نفع خود تسهیل می کند.
ج) شرکت بیمه
از دیگر استفاده کنندگان گواهی بازرسی بیمه است. شرکت بیمه با در دست داشتند گواهینامه بازرسی اطمینان خاطر می یابد که کالا قبل از شروع حمل، شرایط و مشخصات قرارداد را داشته لذا تا حدودی از کلاهبرداری هایی که معمولا از شرکت های بیمه می شود جلوگیری می گردد.
د) بانک بازکننده اعتبار
به تعبیری می توان مؤسسه بازرسی را بازوی فنی بانک محسوب نمود، زیرا به دلیل عدم وجود امکانات فنی و فقدان تخصص های لازم برای بانک مقدور نیست که مطابقت کالا را از جهت فنی با شرایط قرارداد تأیید نماید. لذا گواهینامه بازرسی به بانک بازکننده اعتبار در زمینه تأیید شرایط معامله اطمینان لازمه را می دهد.
ه) شرکت حمل
گواهینامه بازرسی به شرکت حمل این اطمینان را می دهد که کالا در زمانی که به او تحویل شده است، با مشخصات و خصوصیات مورد ادعای فروشنده مطابقت دارد. این موضوع در مورد حمل کالاهای خطرناک و نیز هنگام وقوع خسارت همگانی، حائز اهمیت است.
ی) گمرک
گمرکات نیز در تطبیق کالا با اسناد و تعرفه می توانند از گواهینامه بازرسی به عنوان قرینه ای مثبت استفاده کرده و آن را مورد استناد قرار دهند.
ن) مؤسسات استاندارد
در بسیاری از کشورها برای ورود یا صدور کالا شرایط استاندارد در نظر گرفته شده است، که در صورت فقدان آن شرایط، کالا قابل صدور یا ورود نمی باشد. گواهینامه بازرسی می تواند به عنوان گواهی کنترل کیفیت کالا، مورد استفاده مؤسسات استاندارد قرار گیرد.
۳) کارمزد بازرسی
پرداخت کارمزد مؤسسه بازرسی قاعدتا به عهده خریدار است. در اینکوترمز نیز صریحا به این موضوع اشاره شده و چنین آمده است.
به موجب این تعریف به جز مواردی که فروشنده براساس قوانین کشور خود، موظف به انجام بازرسی قبل از صدور باشد ( مانند کشور خودمان در مورد برخی از کالاها که مشمول استاندارد اجباری می باشد )، پرداخت هزینه بازرسی به عهده خریدار است.
۴) عدم تطابق کالا با سفارش

یک مطلب دیگر:
دسترسی متن کامل - بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir