دسترسی متن کامل – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت …

 • نام و آدرس فرستنده کالا
 • نام و آدرس گیرنده کالا
 • نام و شماره وسیله حمل
 • نام مبدا بارگیری یا دریافت کالا
 • نام مقصد یا تحویل کالا
 • شرح و مشخصات کالا
 • تعداد بسته ها و نوع بسته بندی
 • ۱۰-وزن ناخالص کالا
  ۱۱- ابعاد کالا
  ۱۲-نحوه پرداخت کرایه حمل ( پیش پرداخت یا پرداخت در مقصد)
  ۱۳-تعداد نسخ اصلی صادر شده
  ۱۴-تاریخ حمل و تاریخ صدور بارنامه
  ۱۵-شماره اعتبار اسنادی
  ۱۶-امضاء حمل کننده یا نماینده مجاز وی
  ۲-۶-۳) مشخصات بارنامه های معتبر
  در معاملات بین المللی، اسناد حمل باید دارای ویژگی هایی باشد که از نظر پرداخت وجه اعم از وجه کالا یا کرایه حمل تأخیر و اشکالی پیش نیاید. لذا هم فروشنده به عنوان طرف معامله با خریدار و هم حمل کننده یا نماینده و کارگزار وی به عنوان طرف دیگر قرارداد باید در تهیه و صدور اسناد حمل دقت لازم را به عمل آورند.
  ویژگی هایی که در بارنامه باتوجه به مقررات بین المللی و بانکی مورد توجه قرار می گیرد عمدتا به شرح زیر است :
  الف) بارنامه باید در نسخ کامل صادر شود ( FULL SET )
  این مطلب یکی از مهم ترین ویژگی های بارنامه می باشد که باتوجه به مقررات بین المللی و بانکی تاکید فراوانی بر آن شده و می تواند عامل مهمی در جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی باشد.
  ب) بارنامه باید بدون قید و شرط باشد ( Clean B/L)
  بارنامه بدون قید بارنامه ای است که بر روی آن هیچ گونه یادداشت و یا عبارتی که دال بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی آن باشد درج نشده باشد. صدور بارنامه بدون قید دلیل بر صحیح و سالم بودن کالا در موقع تحویل به حمل کننده می باشد.
  لازم به یادآوری است که قید موارد زیر تاثیری در بدون قید و شرط شدن بارنامه ندارد:

  یک مطلب دیگر:
  ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها ...

  • عبارت هایی که بر ناقص بودن بسته بندی کالا دلالت صریح نداشته باشد مانند صندوق های دست دوم، بشکه مستعمل و غیره.
  • قیودی که تاکید بر عدم مسئولیت حمل کننده از نظر تعهدات ناشی از نوع کالا یا بسته بندی آن بنماید.
  • قیودی که بر عدم اطلاع حمل کننده از محتویات، وزن ، اندازه ، نوع یا مشخصات فنی کالاها باشد.

  ج) بارنامه باید حاکی از بارگیری کالا بر روی وسیله حمل باشد (ON BORD )
  بانک ها اسناد حملی را قبول خواهند کرد که بنا به مورد، مشخص شده باشد که کالای ارسال شده برای حمل یا بارگیری تحویل شده باشد.
  د) بارنامه باید به حواله کرد شخص معینی باشد (TO THE ORDER OF )
  معمولا بارنامه ها به حواله کرد بانک که یک طرف معامله است صادر می شود. در حقیقت این بانک است که گیرنده کالا بوده و اختیار ظهرنویسی بارنامه را در ازای انجام عملیات بانکی خواهد داشت. در سایر موارد نیز بارنامه باید به حواله کرد شخص معینی صادر شود.
  ه) نحوه پرداخت کرایه حمل ( FREIGHT )
  پرداخت کرایه حمل یکی از عوامل مهم و ویژگی های بارنامه می باشد که می بایست بطور واضح و معین، در بارنامه به آن اشاره شود.
  ی) تاریخ صدور بارنامه ( DATE OF ISSUE )
  تاریخ صدور بارنامه نیز یکی از مهمترین ویژگی های بارنامه محسوب می شود. معمولا تاریخ بارنامه و سایر اسناد حمل باید پس از تاریخ گشایش اعتبار یا تاریخ ثبت سفارش باشد مگر آن که توافق دیگری صورت گرفته باشد.
  ۲-۶-۴) فرق بارنامه و راه نامه
  اگر سند حمل قابل انتقال بوده و به عنوان سند مالکیت محسوب گردد بارنامه نامیده می شود و اگر این ویژگی را نداشته باشد راه نامه نامیده می شود. اسناد حمل هواپیما و راه آهن و حمل با کامیون که CMR[20] می باشد، راه نامه نامیده می شود. البته امروزه اصطلاح بارنامه را جهت حمل هوایی و راه آهن و کامیون هم بکار می برند.
  ۲-۶-۵) انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل
  نوع بارنامه، باتوجه به نوع وسیله مورد استفاده تعیین می شود. به عبارت دیگر با توجه به امکانات حمل کالاهای مختلف با انواع وسیله حمل، بارنامه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که متداول ترین آن ها به این شرح است :

  یک مطلب دیگر:
  مقاله دانشگاهی - بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت ...

  1. بارنامه دریایی
  2. راه نامه هوایی: حمل با هواپیما
  3. راه نامه راه آهن : حمل با قطار
  4. راه نامه زمینی : حمل با کامیون
  5. بارنامه سراسری : حمل با کامیون، کشتی، قطار
  6. برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.