بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان …

جدول (۳-۴) حکمروایی شایسته

مولفه گویه (مقیاس ترتیبی)
مشارکت گرایی مدیریت روستا با سایر تشکل‌های محلی (پایگاه بسیج، تعاونیها و…) همکاری می‌کند. مدیریت روستا با نهادهای دولتی در اجرای طرح‌ها همکاری مطلوبی دارد. مدیریت روستا از نظرات اهالی محل در تصمیم‌سازی‌های مربوط به روستا استفاده میکنند. مدیریت روستا از ایده‌ها و نظرات مردم روستا در برنامه‌ریزی و مدیریت امور بهره می‌گیرد. مدیریت روستا تلاش می‌کند منابع مورد نیاز (مالی، انسانی و…) برای عمران و آبادی روستا را از مردم روستا تامین کند (همیاری). مدیریت روستا از توانمندی و نفوذ لازم برای ساماندهی و بسیج مردم برای کارهای گروهی و جمعی برخوردار است. مدیریت روستا حضور فعالانه‌ای در مراسم و گردهمایی‌هایی روستا (جشن‌ها، اعیاد و …) دارد. دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا همکاری و هماهنگی لازم را در مدیریت روستا با هم دارند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

قانون‌مندی و عدالت‌محوری

مدیریت روستا به قوانین و مقررات در حوزه کاری خود آگاهی و تسلط دارد. مدیریت روستا قوانین و مقررات در حوزه فعالیت کاری را رعایت می‌کنند. مدیریت روستا می‌کوشد با رعایت حقوق افراد، منافع آنها را تامین کند. مدیریت روستا بر مبنای ضابطه و نه رابطه (جانبداری و پارتی‌بازی) به تقاضاهای مردم روستا رسیدگی می‌کند. مدیریت روستا به عرف و هنجارهای رایج (آداب و رسوم) در روستا در صورت عدم مغایرت با قانون رسمی احترام می‌گذارد. ملاک تعامل و همکاری مدیریت روستا با افراد، توانمندی و قابلیت آنها است (شایسته‌سالاری). خدمات و امکانات روستا به صورت عادلانه در اختیار همه اهالی روستا قرار میگیرد. مدیریت روستا از نفوذ و قدرت خود برای کسب منفعت شخصی و فامیلی سو استفاده نمی‌کنند.

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

مدیریت روستا درخصوص وظایف و مسئولیت‌ها و اقدامات خود به مردم روستا توضیح می‌دهند. مدیریت روستا در قبال وظایف و مسئولیت‌ها و اقدامات خود به نهادهای مسئول (بخشداری، جهاد، بنیاد مسکن و…) گزارش می‌دهند. دهیار در قبال اقدامات خود به شورای اسلامی روستا پاسخگو است. مدیریت روستا پایبند وعده‌ها و برنامه‌های خود قبل از انتخاب و انتصاب هستند. مدیریت روستا در صورت کوتاهی و خطا در انجام امور به آن اذعان می‌کنند و در پی جبران خسارت برمی‌آیند. مسایل و مشکلات روستا را تا نهایت توان پیگیری می‌کند. مردم روستا به صورت آشکار و بدون پنهانکاری در جریان تصمیمات و فعالیت‌های مدیریت روستا قرار دارند. عملکرد مدیریت روستا توسط مردم روستا کنترل و نظارت میشود.تقاضاها و شکایات مراجعین از ادارات مربوطه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌کند.

شفافیت، کارایی و اثربخشی

مدیریت روستا از توانمندی‌های لازم برای انجام وظایف خویش برخوردارند. مدیریت روستا نهایت تلاش خود را برای حفظ منابع عمومی و محیط زیست روستا انجام می‌دهند. مدیریت روستا از صداقت لازم (راستگویی و رازداری) در برخورد با مردم روستا برخوردارند. مدیریت روستا از منابع موجود و قابل دسترس بهترین استفاده را برای آبادی روستا می‌کنند. مدیریت روستا تلاش می کنند با ابتکار و نوآوری، اقدامات و فعالیتهای خود در روستا را به صورت مستمر بهبود دهند. مدیریت روستا در حل اختلافات بین مردم روستا و ایجاد هماهنگی بین آنها تلاش موثر دارد. تلاش مدیریت روستا کاهش هزینههای روستا می‌باشد. مدیریت روستا با ارتباط موثر با نهادهای مسئول، منابع و اعتبارات عمرانی لازم را جذب می‌کند. مدیریت روستا در هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات نهادهای مسئول در روستا موفق عمل می‌کند. مدیریت روستا وقت کافی را صرف بازدید میدانی و سرکشی از امور روستا می‌کند.مردم روستا در موارد نیاز به مدیریت روستا دسترسی دارند. مدیریت روستا در توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های روستا (معابر، شبکه فاضلاب و…) موفق است. شورای اسلامی در انتخاب دهیار به توانمندی‌های مورد نیاز توجه می‌کند. شورای اسلامی بر عملکرد عمرانی، مالی و… دهیار نظارت می کند. شورای اسلامی از نظم و انضباط لازم در برگزاری جلسات و پیگیری امور برخوردار است. مدیریت روستا پیگیر اجرایی شدن طرح هادی در روستا است. مدیریت روستا با همکاری نهادهای ذیربط (نیروی انتظامی) در برقراری امنیت و آرامش در روستا می‌کوشد. مدیریت روستا در اجرای طرح‌های عمرانی با همکاری نهادهای مسئول موفق عمل نموده است. مدیریت روستا در ارتقای سطح فرهنگی روستا با انجام اقدامات مناسب آموزشی، ورزشی و تفریحی و مذهبی موفق بوده است. به طور کلی مردم از مدیریت روستا رضایت دارند.

۳-۷- جامعه آماری مورد پژوهش وحجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی ۱۲۶۵۴ سرپرست خانوارهای روستایی واقع در ۷۵ روستای شهرستان جویبار بود. برای انتخاب حجم مناسب نمونه، از طریق فرمول کوکران به شرح زیر عمل شد و حجم نمونه ۳۱۴ بدست آمد.

۷/۰=p و۳/۰=q دقت احتمال مطلوب ۰۵/۰=d
۹۶/۱z = ۱۲۶۵۴= N حجم جامعه