بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم مقطع …

بعضی اوقات، معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند ولی بعداً متوجه می‌شوند دانش‌آموزان می‌توانند حتی مقدار کمی از آنچه که را که مطرح شده است بازگو نمایند. براستی دلیل این امر چیست؟ چرا گاهی، بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی، فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند؟ چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب، به حافظه خود فشار می‌آورند؟
در پاسخ به این سوالات می‌توان بی توجهی معلمان به روشهای یاددهی یادگیری یعنی به کار نگرفتن روشهای فعال در آموزش را دلیل اصلی قلمداد کرد. به همین دلیل، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می‌کند. بکارگیری روشهای فعال تدریس باعث می‌شود تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند ونه تنها یافته‌ها و کشفیات خود را به سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند.
در شیوه یادگیری مشارکتی(کار گروهی) ،بر یادگیری چگونه یادگرفتن که یکی از اهداف عمده آموزش است تاکید شده است.همچنین ،درهم تنیدن فرآیند های یادگیری با محتوای برنامه درسی ؛ پیوند میان دانش آموز ؛ محتوای درسی ، محیط ومعلم ؛ اتخاذ خط مشیهای قابل اجرا و مرتبط با محتوا ؛وضبط روند موفقیت دانش آموز در یادگیری از جمله دیگر ویژگیهای تدریس فرآیند محور شناخته شده است .
از نتایج تحقیق می‌توان در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان، درتدریس درس روش و فنون تدریس، در دانشگاهها و مراکزتربیت معلم استفاده نمود. بکارگیری این روش حتی به صورت کارگاهی، در آموزش معلمان، منجر به بهبود کیفیت تدریس می شود. بنابراین این تحقیق ضمن مشخص کردن میزان تاثیر روش فعال تدریس بر یادگیری عمیق و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و مقایسه آن با روش سنتی کوشش می‌نمایند تا شرایط فیزیکی و روانی انجام چنین روشهایی را تبیین کند تا معلمین بتوانند با استفاده از روش تدریس فعال موجب رشد قوه تفکر، خلاقیت، روحیه مشارکت و توانایی در اجرای مراحل مختلف حل مساله دانش‌آموز بشوند.
بنابراین آموزش و پرورش پویا در جهان متحوّل و مملو از دگرگونیهای سریع نیازمند معلّمانی است که بهطور مستمر بیاندیشند، بیاموزند و دائماً بر ذخایر علمی ، حرفهای و تخصصی خود بیافزایند و به روشهای نو در تعلیم تربیت روی آورند قالبهای کهنه آموزش را رها کنند و با درک نقش و رسالت تربیتی خود قادر باشند تمامی ابعاد وجودی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهند(حریرفروش، ۱۳۸۵).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. اهداف تحقیق

انسان موجودی اجتماعی است. کار و بحث گروهی، دانش آموزان را با مشکلاتی که در بزرگ سالی بر سر راه زندگی اجتماعی آنها وجود دارد،آشنا می کند و راه مقابله و برطرف کردن مشکلات را به آنان می آموزد. در واقع،این تمرینی کوچک برای رسیدن به زندگی اجتماعی بهتر است. درجریان کار گروهی، دانش آموزان علاوه بر تجربه اندوزی در تقسیم کار و مسئولیت، تجربیاتی نیز در زمینه ی مدیریت و سازمان دهی فعالیت ها به دست می آورند
گسترش روزافروزن مرزهای علم و دانش از یک سو و مسأله آموزش،یادگیری و کاربست یافته‏های علمی از سوی دیگر،همواره این پرسش اساسی را فراروی دانشمندان و متخصصان تعلیم و تربیت قرار داده است که مدارس چگونه و با چه روش‏هایی باید فرایند آموزش و یادگیری علوم را برنامه‏ریزی و اجرا کنند.تا هدف‏های مطلوب آموزش و پرورش تحقق یابد.در پاسخ به این پرسش محوری،دو دیدگاه متفاوت در مورد فرایند تولید و آموزش علوم مطرح شده است که نقد و بررسی هر یک از آنها می‏تواند رسالت‏ نظام‏های تعلیم و تربیت را در انتقال،توسعه و ارزیابی علوم به نسل آینده تا حدود زیادی‏ روشن سازد
از این دیدگاه،روش آموزش علوم بر انتقال انبوهی از واقعیات علمی به یادگیرندگان و یادگیری نیز عبارت است از دست یافتن به حقایق و اطلاعات علمی که یادگیرنده با تمرین و تکرار به آن نایل می‏شود.چنین نگاهی به علم و علم‏آموزی به مرور مجموعه‏ای از روش‏های یاددهی-یادگیری را به وجود آورده است که از آنها با عناوینی چون:روش‏های‏ مکانیکی،روش‏های ماشینی،روش‏های حافظه مدار،روش‏های معلم مدار،روش‏های‏ اطلاعات مدار و روش‏های نتیجه مدار سخن گفته می‏شود
معلمان از گروه های کوچک، معمولاً به منظور ایده سازی برای بحث در کلاس درس ،تغییر در روند تدریس،یا ترغیب دانش آموزان برای صحبت کردن در کلاس استفاده می کنند. کاربرد روش یادگیری از طریق کار گروهی، بررسی گروه های کوچک متفاوت از کاربری های مختلف یادگیری از طریق همیاری است. در این پژوهش سعی بر این داریم تا بدانیم آیا استفاده از کار گروهی در درس علوم بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس چهارم موثر است و کار گروهی تا چه اندازه با باعث بهبودانگیزش دانش آموزان در یادگیری می شود .لذا تحقیق حاضر در پی آن است تا تاثیر کار گروهی را بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی نماید.
۱-۴-۱- اهداف کلی تحقیق :

 • بررسی تاثیر روش کارگروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر سمنان

۱-۴-۲- اهداف جزئی تحقیق:

 • بررسی تاثیر روش کار گروهی بر انگیرش دانش آموزان
 • بررسی تاثیر روش کار گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  1. فرضیات تحقیق :

فرضیات ما در این تحقیق شامل :

 • بین روش تدریس کار گروهی و روش سنتی از نظر تاثیر بر انگیزش یادگیری دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد
 • بین روش کار گروهی و روش سنتی از نظرتاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. متغیر ها:

 • متغییر وابسته: متغییر وابسته ما در این تحقیق انگیزش وپیشرفت تحصیلی
 • متغییر مستقل : متغییر مستقل روش تدریس می باشد.