اهداف مهندسی مجدد

اهداف مهندسی مجدد

مقصود اصلی مهندسی مجدد فرآیند طراحی تکنیک‌هایی برای امکان شبیه‌سازی و امتحان مجموعه‌های مختلف از فرآیندهایی که می‌توانند سازمان خود را بهبود بخشند، است (Aler، 2002)‌.آلدوویسان[1] و جعفر[2]  هدف BPRرا نیل به بهبودهای چشمگیر در معیارهای کسب‌وکار و عملکرد توسط تعییرات بنیادین در طراحی کسب‌وکار می‌دانند(Gaafar&Aldowaisan ، 1999).اُنیل[3] و سوهال[4] بهبود بنیادین فرآیندها را هدف BPRبیان کرده‌اند(Sohal&O’Neill ،1999).گیمارز[5] و گیمارز و سایرین هدف اصلی مهندسی مجدد را رقابتی‌تر ساختن سازمان‌های کسب‌و‌کار توسط بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و کوتاه ساختن چرخه‌های توسعه‌ی محصول[6]، دانسته‌اند(Bond&Guimaraes 1996)

( andCowanBoshart،Guimaraes، 1997).

 

گیمارزاهداف عالی[7] و جزئی[8]مهندسی مجدد را این‌گونه بیان‌می‌کند:

 1. رقابتی‌تر ساختن سازمان‌های کسب‌وکار توسط بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و کوتاه کردن چرخه‌های توسعه‌ی محصول
 2. تاکید بر عنصر ارزش افزوده در هر فعالیت
 3. استفاده از زمان به عنوان یک اسلحه‌ی رقابتی
 4. تمرکز بر نتایج و اهداف نهایی
 5. به‌کارگیری فن‌آوری نوآور و مناسب
 6. کنترل کیفیت در منبع آن
 7. ایجاد توافق عمومی برای تغییرات
 8. گزینش اهداف رقابتی و جدی[9] برای فرآیند کسب‌وکار
 9. بازطراحی کامل فرآیندهای مهم در موقعیت شرکت
 10. در نظر قراردادن بهبودهای فرآیند بر اساس توانایی‌های تکنولوژی اطلاعات
 11. کاهش هزینه‌ها و زمان تولید
 12. عمل در میان واحدهای سازمانی[10](Guimaraes, Yoon and Clevenson،1998).

 

گوناسکاران و کوبو هدف پایه‌ی BPRرا تحویل کالای کیفی با قیمتی رقابتی و به شیوه‌ای به‌هنگام[11] می‌دانند(Gunasekaran & Kobu، 2002).

تنگ و سایرین اهداف عملکردی مهندسی مجدد را به ترتیب اولویت به شرح زیر بیان‌می‌کنند:‌

 • خدمت بهتر به مشتری
 • بهبود کیفیت
 • هزینه‌ی پایین‌تر
 • سرعت بالاتر (Teng, Fiedler, and Grover، 1998).

تنانتو وواهداف عالی و جزئی مهندسی مجدد را این‌گونه عنوان کرده‌اند:

 • کاهش هزینه (مهم ترین)‌
 • بهره وری
 • اهمیت بر ارزش‌افزوده
 • تمرکز بر نتایج و اهداف
 • انگیزش و اثربخشی افراد (Tennnant Charles and Wu Yi-chien، 2005).

[1]Aldowaisan

[2]Gaafar

[3]O’Neill

[4]Sohal

[5]Guimaraes

[6]Product development cycle

[7]objective

[8]goal

[9]aggressive

[10]Operate across organizational units

[11]Timely fashion

ادمین

Next Post

الگوهای تصمیم گیری

ج نوامبر 2 , 2018
الگوهای تصمیم گیری الگوی رفتاری تصمیم گیری(مدل های رفتاری تصمیم گیری) الگوی باز تصمیم گیری مدل کلاسیک (عقلایی) تصمیم گیری الگوی تصمیم گیری شهودی الگوی سطل آشغال الگوی کارنگی الگوی تصمیم گیری مرحله ای الگوی تصمیم گیری در بحران   2-1-8-1- الگوی رفتاری تصمیم گیری (مدل های رفتاری تصمیم گیری) […]