گروه اجتماعی

با سایر افراد گروه های بازدیدکننده که از طریق زبان شیء در یک تقابل فکری مشترک قرار دارند.با کارکنان موزه که وظیفه فراهم آوردن کلید ادراک بر عهده آنهاست.بسیاری از موزه ها معتقدند که نحوه مرتب کردن موارد نمایشی برای سه گروه سنی بسیار مفید خواهد بود. دسته اول شامل موارد نمایشی ساده و رنگی […]

دسترسی به منابع مالی

الگوی شورا – مدیر شهرتصمیم‌گیری در مورد انحلال شورا شهر بعد از تصمیم‌گیری در هیأت حل اختلاف مرکزی متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه و نمایندگان شورای عالی استان‌ها صورت می‌گیرد و قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.مدیر شهرشورای شهرشورای شهرب. انجمن‌های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامیبرای بررسی دقیق تحولات […]

مقاله درباره سبک های رهبری

……………………………………………………………. 47  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………………………………………………………………… 498-3-2-2 نحوه سنجش هوش معنوی در افراد …………………………………………………………………………… 519-3-2-2 نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور …………………………………………….. 54رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 تعریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………… 55مروری بر سبک های رهبری …………………………………………………………………………………….. 613-4-2-2 مفهوم موثق بودن […]

منبع مقاله درباره راهبردهای یادگیری-خرید و دانلود فایل

انجام یک تکلیف آزاردهنده قرار می گیرد, برای رهایی از هیجانات منفی آن دست به اجتناب از این تکلیف می زند. در واقع، فرد تقویت های کوچک و کوتاه مدت, رهایی از اضطراب, را به تقویتهای بزرگتر مانند به چاپ رساندن یک مقاله ترجیح می دهد. بعبارت دیگر, فرد با انجام ندادن تکلیف درصدد به […]

متن کامل پایان نامه بازداری رفتاری

است (به طور مثال، بوک و پارک، 1972 به نقل از هافمن و همکاران، 2004). بنابراین به نظر میرسد که هنگام مواجهه با تهدید، نگرانیهای خودگزارشدهی درباره سرخشدن در میان افراد دارای هراس اجتماعی با ترس از نشانه های بدنی مرتبط باشد تا با خجالت به طور فینفسه. امکان دارد که افراد دچار هراس اجتماعی […]

منبع پایان نامه ارشد درباره فراشناختی، تنظیم هیجان، باورهای فراشناختی، درد مزمن

لفه های تنظیم هیجان و برخی از مولفه های باورهای فراشناختی با مدیریت درد افراد دچار سردرد مزمن ارتباط معنادار دارند. 5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات و سوال پژوهشفرضیه اول: استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت (تمرکز مثبت مجدد، برنامه ریزی ، ارزیابی مثبت ، دیدگاه گیری و پذیرش) رابطه مثبت با کاهش درد […]

منبع پایان نامه ارشد درباره تنظیم شناختی، تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، فراشناختی

بیمارستان های شهر تهران می باشند. برای انتخاب این افراد، بایستی پزشک متخصص تشخیص سردرد مزمن داده باشد و یا بنا به تعریف، باید 15 روز در ماه و حداقل 3 ماه این افراد سردرد داشته باشند و این درد نباید به علت بیماری دیگری ایجاد شده باشد (کرومبی و همکاران به نقل از مسگریان […]

منبع پایان نامه ارشد درباره فراشناختی، باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان، نشخوار فکری

فراشناختی عبارتند از تجاربی شناختی یا عاطفی که به یک اقدام شناختی مربوط می شود. تجارب کاملا آگاهانه ای که به سادگی قابل بیان است، نمونه های روشنی از تجارب فراشناختی اند. البته تجارب فراشناختی، تجارب کمتر آگاهانه و کمتر قابل بیان را نیز شامل می شود. تجارب فراشناختی از جهت محتوا می توانند مختصر […]

منبع پایان نامه ارشد درباره درد مزمن، فیزیولوژی، کیفیت زندگی، فشار روانی

متفاوتی را برای درد مزمن در نظر گرفته اند. به همین دلیل انجمن جهانی مطالعه درد کوشیده است تا ملاک زمانی یکسانی را برای درد مزمن قرار بدهد. بر اساس توصیه های این انجمن در فعالیت های بالینی و درد دردهای غیر سرطانی، انتخاب مقطع 3 ماه برای تفکیک بین درد حاد و مزمن مناسب […]

منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، اضطراب مرگ، مدیریت استرس، جامعه آماری

در مطالعه ای نشان دادند که بین بهزیستی ذهنی با اضطراب مرگ رابطه منفی معناداری وجود دارد. نیستا، فریچ و جوناس (2008)، فریدمن (2008) و پیزینسکی و دیگران (2008) در پژوهش هایی نشان دادند که یادآورنده های مرگ، نیاز افراد به ایمان، به ارزشها و عقاید مورد قبولشان را افزایش می دهد و در نتیجه، […]