منبع پایان نامه درباره کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، مزیت رقابتی، جامعه آماری

عنوان ” مطالعه هوش استراتژیک به عنوان ابزاری برای مدیریت استراتژیک در مدت طولانی در صنعت بیمه آفریقای جنوبی” انجام داد. هدف از تحقیق بررسی میزان هوش استراتژیک است که در صنعت بیمه آفریقای جنوبی به مدت طولانی استفاده شده است و اینکه استفاده از آن برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات در محیط جهانی و […]

منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، اضطراب مرگ، مدیریت استرس، جامعه آماری

در مطالعه ای نشان دادند که بین بهزیستی ذهنی با اضطراب مرگ رابطه منفی معناداری وجود دارد. نیستا، فریچ و جوناس (2008)، فریدمن (2008) و پیزینسکی و دیگران (2008) در پژوهش هایی نشان دادند که یادآورنده های مرگ، نیاز افراد به ایمان، به ارزشها و عقاید مورد قبولشان را افزایش می دهد و در نتیجه، […]

دانلود مقاله با موضوع عقل شهودی، جامعه آماری، پدیده های اجتماعی، یونان باستان

تاریخی و نیز پیونده این تحولات با جنبشهای اجتماعی و نقش متفکران در این جنبشها ، نظری به تحولات تاریخی در سده های گذشته و اخیر غرب نیز افکنده شده است . علاوه بر وضعیت که استفاده از روشهای کمی با مشکلات منطقی قابل ملاحظه ای مواجه می شود ، حالت حدی نیز ، وجود […]

پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری، آموزش و پرورش، جامعه آماری، دانشگاهها

nh=n Nh/N nh : تعداد نمونه انتخابی از طبقه h ام n : تعداد کل نمونه انتخابی از جامعه آماری مورد مطالعه Nh : تعدا افراد جامعه آماری در طبقه h ام N : تعداد کل افراد جامعه آماری با استفاده از این نوع نمونه گیری تعداد نمونه های اختصاص یافته به هر یک از […]

پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، ارزش های فرامادی، فرهنگ سیاسی، دانشگاه ها

بکار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است آنچه که مشارکت را تحقق می بخشد ، گذر از حالت بالقوه به بالفعل است . صرف نظر از موفقیتی که حاصل می شود « اوکلی معتقد است که مشارکت عبارتست از احساس سازگاری مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی […]

منبع پایان نامه درمورد اندازه گیری، آموزش و پرورش، جامعه آماری، دانشگاهها

nh=n Nh/N nh : تعداد نمونه انتخابی از طبقه h ام n : تعداد کل نمونه انتخابی از جامعه آماری مورد مطالعه Nh : تعدا افراد جامعه آماری در طبقه h ام N : تعداد کل افراد جامعه آماری با استفاده از این نوع نمونه گیری تعداد نمونه های اختصاص یافته به هر یک از […]

منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، ارزش های فرامادی، فرهنگ سیاسی، دانشگاه ها

سهیم شدن در یک اقدام جمعی است آنچه که مشارکت را تحقق می بخشد ، گذر از حالت بالقوه به بالفعل است . صرف نظر از موفقیتی که حاصل می شود « اوکلی معتقد است که مشارکت عبارتست از احساس سازگاری مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخ گویی به برنامه […]

پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، طبقه بندی، عوامل موثر، جامعه آماری

ت فرهنگی آنست ودر امر فرهنگی دارای نوعی نفوذ و مرجعیت در بین طبقات دیگر است . این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که در نظر آوریم خیزش طبقه متوسط جدید ، مساله ایست که از آن بعنوان پدیده ای جدید در کشورهای در حال توسعه یاد می شود . کارشناسان در کارنگی اندومنت۸ […]

منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، طبقه بندی، عوامل موثر، جامعه آماری

ت ودر امر فرهنگی دارای نوعی نفوذ و مرجعیت در بین طبقات دیگر است . این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که در نظر آوریم خیزش طبقه متوسط جدید ، مساله ایست که از آن بعنوان پدیده ای جدید در کشورهای در حال توسعه یاد می شود . کارشناسان در کارنگی اندومنت۸ خیزش طبقه […]

منابع تحقیق درمورد جامعه اطلاعاتی

ی ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می‌نماید:1ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند […]