بنیان خانواده

ج-اگر بچه‌دار نشدن موجب خلل و تزلزل در زوجیت شود، مانعی ندارد (جامع المسائل،ج1، ص 602).بعضی دیگر از فقیهان معاصر گفته‌اند:س106-تلقیح نطفه شوهر به عیال خود در حال حیات جایز است یا نه؟ ج- بلی جایز است،در صورتی که خود زوج عمل تلقیح را انجام بدهد و اگر از این عمل تلقیح بچه متولد شود، […]

قانون حمایت از خانواده

اما در نهایت، با وجود اعتراضات زنان، اِعمال محدودیت های جدید علیه آنها تنها به تعویق افتاد. بطوریکه، سرانجام با تصویب شورای نگهبان، قانون حمایت از خانواده ملغا شد و وظایف دادگاه های خانواده به دادگاه های مدنی واگذار گردید. بدین ترتیب، قوانین قدیمی که چندهمسری را رواج می داد و حق طلاق را یکطرفه […]

ارتباطات میان فردی

“جامعه نگاه میکنه میگه فلانی چون طلاق گرفته عرضهی نگه داشتنِ زندگیش رو نداشته.”مصطفی، 32 ساله نیز میگوید: “طلاق برام هزینههای اجتماعی زیادی داشت. احساس میکنم شخصیت اجتماعیم با طلاق خدشهدار شده.(کاهش اعتبار اجتماعی)”علیرغم مشابهتها و اثرات متقابلی که میان بازخوردهای طلاق در میان «دیگران مهم» و «دیگری تعمیمیافته» وجود دارد، تمایزاتی نیز به چشم […]

حقوق بشر

چکیده نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر به کوششفرناز شهرکی جزینکی علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و با تحت تاثیر قرار دادن ژنهای انسان منجر به ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشر شده […]

رضایتمندی زناشویی

همچنین بر پایه نگره های مبتنی بر رویکرد روان پویشی، افراد، ناخودآگاه تجربه های پیوندهای نخستین و روابط عاطفی ناهشیار خود با والدین را به پیوندهای صمیمانه و زندگی زناشویی خود فرافکنی می کنند. فرض نگره های شناختی- رفتاری بر این است که هریک از همسران، باورهای بنیادی (طرحواره های ارتباطی) درباره خود و پیوندهای […]

تعاملات خانوادگی

1818جمع کلهمانطوری که در جدول 4-10. مشخص است؛ هر پنج سوژهای که تجربه ازدواج اجباری را داشتهاند، از میان زنان بودهاند که در سنین نسبتاً پائینی مجبور به ازدواج گشتهاند. همچنین عموم این افراد، در خانوادههایی با سطح سرمایههای اقتصادی و فرهنگی پایینی قرار داشتند. اکثر آنها یا دارای سرمایه فیزیکی نسبتاً بالایی بودند که […]

ارتباط چهره به چهره

استراتژی می‌توان محورهای استراتژیک برنامه عمل این ائتلاف را در موارد زیر توضیح داد:1. پایداری و تمرکز بر مطالبات حداقلی در جهت تشکیل یک ائتلاف حداکثری از موافقان متکثر این مطالبات.2. استفاده از روش‌های متنوع و در عین حال کم هزینه تا بتوان بیشترین سطح مشارکت را برای عمل جمعی بسیج کرد.3. تمرکز فعالیت در […]

تحقیق رایگان درمورد قوانین موضوعه

گفتار نخست: اصول تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی 39 گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی 59 دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63 جمع‌بندی 65 فصل سوم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70 […]

منابع و ماخذ تحقیق فرهنگ سازمانی

• سیستم پاداش٨ -از نظر کارکنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مرکز بر اساس شاخصهای عملکرد آنان می باشد نه سابقه  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت خدمت )ارشدیت ( و تبعیض؟• سازش با پدیدهء تعارض٩ -از نظر کارکنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای […]

پایان نامه روانشناسی درباره : واقعیت درمانی

سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و… برجای می گذارد ( شیلینگ و شر 1977، به نقل از امید نیا 1376).تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه تاثیر می گذارد. پژوهش […]