دلبستگی به خانواده

در مطالب بالا به سوال دوم یعنی «ابعاد کارکردی خانواده در آموزه‌های قرآنی چگونه ترسیم گردیده است؟» و به عبارتی دیگر چرایی خانواده اسلامی ‌پاسخ داده شد. اینکه خانواده اسلامی‌ چه... دنباله مطلب

قانون حمایت خانواده مصوب

یکی از مصادیق قاعده‌ی موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ اخُذَ بِالسَّاقِ» است. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه روانشناسی : انسجام خانواده

موفقیت آمیز “الف” روی” ب” به کار می گیرند؛ به عبارت دیگر، تمام شکل هایی که تامین کننده موافقت “ب ” از سوی “الف” است و در واقع، کل انواع قدرت. ولی از سوی دیگر،... دنباله مطلب

آموزه‌های اسلامی

نکته دیگر در آیه کلمه ازکی است و میتوان از آن برداشت نمود که این قانون برای حفظ سلامتی روانی و اخلاقی اهل خانه و کسانی که به آن وارد میشوند، وضع شده است. آیه فوق که مرز کل خانه را مورد... دنباله مطلب

نظریه همسان همسری

6) ازدواج خصوصی: در این نوع ازدواج نه‌تنها رعایت موازین شرعی ضروری نیست بلکه طرفین ملزم به رعایت مقررات عرفی نیز نیستند. این نوع ازدواج که در آن فردیت و فردگرایی به اوج خود می‌رسد و به... دنباله مطلب

تو مرو سوی گُنَه با اشتیاق گفت پیغمبر به اسمِ دین باق ابغض الاشیاء عندی، الطلاق ما درا ای گوهر نایاب من مادرا ای مهر عالمتاب من مادرا الحق که شمع خانه ای رونق این کلبه و کاشانه... دنباله مطلب

ارتباط چهره به چهره

3ـ5) ارتباط چهره به چهره مبنای آموزش موثرارتباطات دوسویه و چهره به چهره از دیرباز موثرترین و کارآمدترین ارتباطات بوده چراکه مخاطب، بازخوردهای پیام را به راحتی در اختیار فرستنده قرار... دنباله مطلب

امر به معروف و نهی از منکر

2ـ1ـ1) ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین مداری و فرهنگ دینی. 3ـ1ـ1) نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با... دنباله مطلب

ضمانت اجرای قانونی

هرچند مثال این ماده ناظر به مشروعیت شرط نتیجه (وکیل بودن زوجه از طرف زوج) است ولی این ماده در مقام بیان اصل مشروعیت شرط در ضمن عقد است و اختصاص به شرط نتیجه ندارد، همان‌طوری که ماده‌ی... دنباله مطلب