مرور ادبیات و سوابق مربوطه

وقتی مشغول گذراندن واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد بودم مانند هر دانشجوئی این دوره به فکر انتخاب موضوعی برای عنوان پایان نامه افتادم با توجه به اینکه بحث تغایر ابراء و بخشش دین... دنباله مطلب

ادبیات داستانی

این کتاب بررسی و تحلیل نه افسانه عامیانهی ایرانی، در سه بخش است. بخش نخست تاریخچه و نظرات صاحب نظران دربارهی افسانهها که البته بهتر بود این نظریات بیشتر شکافته شوند، بخش دوم بررسی... دنباله مطلب

دانلود تحقیق با موضوع عدالت اجتماعی

فصل اول   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  کلیات تحقیق دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد 1-1- بیان مسئلهعلم اصول... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد مواد روان گردان

.2.سابقه و پیشینه تحقیق. در رابطه با تاثیر مصرف داروهای روان گردان بر اهلیت جزایی اشخاص در سال های اخیر به طور کلی تحقیقات و پژوهش هایی صورت گرفته و بیشتر این تحقیقات به صورت مقالات... دنباله مطلب

منابع و ماخذ تحقیق خرید آنی آنلاین

2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی 22  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی 232-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی 272-1-2-3-3) عوامل مهم... دنباله مطلب

منابع تحقیق درباره انزوای اجتماعی

کند. از دیدگاه کوباسا (1979)، فرد سر سخت، کسی است که قادر باشد حوادث راکنترل کند و یا بر آنها تاثیر داشته باشد و عوامل فشارزا را قابل تغییر بداند و نسبت به فعالیت هایی که انجام می دهد... دنباله مطلب

منابع تحقیق درباره امنیت روانشناختی

ار داوطلبانه ای است که آن سوی رفتار در نقش می رود که رفتار شهروندی سازمانی نامیده می شود، در بهترین حالت ضعیف می باشد. از آنجا که کارکنان مشتاق ممکن است یا ممکن نیست که رفتار فرا نقش را... دنباله مطلب

منابع تحقیق درباره رفتار شهروندی

منابع شخصی (مانند خود کارآمدی، خوش بینی واعتماد به نفس مبتنی بر سازمان ) و اشتیاق شغلی می باشد. 5) منابع شخصی به عنوان یک «متغیر سوم» عمل می کند. در نهایت بدلیل اینکه منابع شخصی ممکن... دنباله مطلب

منابع و ماخذ تحقیق عدالت رویه ای

افراد برای نتایج کوتاه مدت در فعالیت های جمعی مشارکت نمی کنند بلکه آنان در عملکرد خود به داد و ستدهای آتی نیز توجه دارند. مطابق مدل ابزاری، رویه هایی که جاذب ترین نتایج آتی را به... دنباله مطلب

منابع و ماخذ تحقیق عدالت سازمانی

اهداف تحقیق:1-3-1- هدف کلی تحقیق:شناخت میزان رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پاوا فرماندهی انتظامی استان مازندران. .1-3-2- اهداف جزئی تحقیق:1- شناخت میزان رابطه عدالت توزیعی با... دنباله مطلب