پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 191

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید سمینار کارشناسی ارشد رشته برق: بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق... دنباله مطلب

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 147

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پایان نامه بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته... دنباله مطلب

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 41

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید تحقیقات درزمینه رابطه مذهب و سلامت، اغلب بیانگر رابطه­ای مثبت بین این دو متغیر بوده است افرادی که احساس کفایت اجتماعی و... دنباله مطلب

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 17

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی: تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان دانلود متن کامل... دنباله مطلب

شبکه های عصبی مصنوعی

3- تابع سیگموئید: 4- تابع تانژانت هایپربولیک:3-8-4. تحلیل مسیردر تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره قصد داریم رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را پیش بینی کنیم . اما موضوعی که در... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی : الگوهای ارتباط

عنوان بررسی تأثیر اعتقادات دینی بر رضایت‌مندی زناشویی نشان داد که اعتقادات دینی بر رضایت‌مندی زناشویی اثر مثبت دارد، بدین معنی که هماهنگی افراد از نظر دینی در رضایت زناشویی موثر... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی : الگوهای ارتباط

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  (2000)، بر این باور است که همسران مجموعه ای از الگوهای ارتباطی را میان خود برقرار می کنند و رفتارهای... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه روانشناسی : سبکهای یادگیری

تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه وجود ندارد. بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه وجود ندارد. بین سبکهای یادگیری با توجه به جنسیت دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : شیوه های فرزند پروری

شناختی، رفتاری و آموزش والدین در افزایش عزت نفس دانش آموزان را در سال 1385 انجام دادند. نتایج نشان داده است که فرضیه ی اول، پژوهش یعنی اینکه شیوه ی شناختی، رفتاری عزت نفس دانش آموزان... دنباله مطلب

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره باورهای فراشناختی

بیماران GAD بالا است، در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی فرانگرانی برافراشته است. همچنین برهمند نشان می دهد که راهبرد فراشناختی مورد استفاده بیماران افسرده نگرانی است. در... دنباله مطلب