پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک

2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا 61 2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک 62  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 2-2-6-3 آسیکودا در ایران 65 2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی 67 2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد 67 2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی 67 2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در […]

شرکت پذیرفته شده در بورس

لاتهم(2009) در مقاله ای با عنوان پاسخ استراتژیک شرکت های نرم افزاری تازه تاسیس به رکود اقتصادی، پاسخ استراتژیک 137 شرکت نرم افزاری تازه تاسیس (کوچک) و شرکت های پابرجا (بزرگ ) به رکود اقتصادی طی سال های 2001 تا 2003 را مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شرکت های نوپا […]

منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، اضطراب مرگ، مدیریت استرس، جامعه آماری

در مطالعه ای نشان دادند که بین بهزیستی ذهنی با اضطراب مرگ رابطه منفی معناداری وجود دارد. نیستا، فریچ و جوناس (2008)، فریدمن (2008) و پیزینسکی و دیگران (2008) در پژوهش هایی نشان دادند که یادآورنده های مرگ، نیاز افراد به ایمان، به ارزشها و عقاید مورد قبولشان را افزایش می دهد و در نتیجه، […]