قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب

« لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ می گردد درج شده و در صورت عدم پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، قرار داد دعوا از سوی دبیر... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری

. New York Stock Trust . Boston Personal Property Trus . Railway & Light Securities Company1.Securities Act . .Investment Act . Investment Advisor Act . Securities and Exchange Commission . .Investment Company Institute(ICI) . . http://www.ICI.org(23/5/2015)http://karafarinfunds.com/fund(1/7/2014) . آیین نامه... دنباله مطلب

شرکتهای سهامی

1 . Net Asset Value( NAV).درآمریکا به انگلیسی آن Investment Bank یعنی بانک سرمایه گذاریگویند.اما در انگلستان از واژه Merchant Bank بمعنی بانک پذیره نویسی استفاده می کنند واز این موسسات در برخی کشورها به Finance... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

ماده 2 دستور العمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار نیز با همین مضمون و به اختصار هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص مشمول این دستور العمل که همه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان به استثنای... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت

Supervisor Professor:Ali Ansari Ph.D.Advisor Professors:Ayat-Allah Seyyed Mohamad Mousavi BojnourdiAli Saeidi Ph.D.AuthorAli Akbar Jafari NadoushanNovember 2015 . Investment هرچند دارایی (Asset) در اصطلاح حقوقی علاوه براموال، بدهیها ی اشخاص را نیز درمی‌گیرد... دنباله مطلب

قانون مجازات اسلامی مصوب

گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیربر اساس جهات پیش گفته وجوه شباهت بسیار زیادی از حیث ساختاری و رفتاری بین صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای سهامی قابل شناسایی است که عملا... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

ج- عین بودن اوراق بهادار گفتیم که قانونگذار در ماده 338 ق.م مدنی یکی از ویژگی های بیع را عینی بودن مبیع دانسته اما از عین تعریفی ارائه نکرده است. در مراجعه به نظر فقها و حقوقدانان نیز... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری

الف)سرمایه ای که مالک در اختیار عامل قرار می دهد : اولین رکن عقد مضاربه سرمایه ای است که باید اولاً وجه نقد و ثانیاً معلوم و معین باشد. منظور از نقد بودن این است که مضاربه به کالا و نیز... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری

راجع به مبنای رابطه مدیر و متولی با صندوق سرمایه گذاری این سوال مطرح می شود که آیا این مبنا قرار دادی است یا قانونی؟ با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی که مقرر می دارد :« عقد... دنباله مطلب

صندوق های سرمایه گذاری

مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری گفتیم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری تقریباً به عهده ،مدیر و متولی و حسابرس شرکت محول شده است که اعمال حقوقی و اداره صندوق به وسیله... دنباله مطلب