پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک

ن به افت تحصیلی در آموزشهای حضوری، پرداختن به این مقوله در آموزشهای از راه دور، خیلی جدید نیست. نمونه اولین مدلهایی که به مقوله افت تحصیلی در آموزش از راه دور پرداخته است، مدل بوشیر۱۳... دنباله مطلب

Read More

پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری الکترونیک، دانشگاهها، آموزش از راه دور، دانشجویان

یادگیری الکترونیکی ۳۰ شکل ‏۲-۸: مدل مسیر “شین و کیم” ۳۱ شکل ‏۲-۹: مدل “ونسترا، دی و هرین” برای ماندگاری دانشجویان مهندسی ۳۲ شکل ‏۲-۱۰: اجزاء سیستم آموزش هوشمند مبتنی بر... دنباله مطلب

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، حقوق ایران، عقد وکالت، طلاق

شرکت در اعمال- آن است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند که هر کدام هر چه به وسیلۀ عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند خواه عمل آنان از یک نوع باشد چنانکه همگی خیاطی بنماید یا... دنباله مطلب

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت حقوقی، انحلال شرکت، قانون مدنی، اشخاص ثالث

۲۲۰ ق.ت. باشد: اولاً- برای اجرای اصل مسئولین تضامنی و مراجعۀ مستقیم به شرکای یک شرکت مدنی که به امور تجارتی دست زده اند هیچ گونه مانع و رادعی وجود ندارد. ثانیاً- به مثابۀ یک شرکت... دنباله مطلب

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، قانون مدنی، طلاق

تجارتی تغییر ماهیت می دهد و نهادی که به وجود می آید از حکومت قانون مدنی می گریزد. ۳-۱-۲- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی: ۳-۱-۲-۱- دیدگاه اوّل: یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت... دنباله مطلب

Read More