امر به معروف و نهی از منکر

از میان شیوه‌های تربیت اسلامی‌در خانواده به دو شیوه مهم ذیل اشاره می‌گردد. 1) شیوه کلامی: منظور از شیوه کلامی‌(دستوری، بیانی) امر و نهی‌های ارشادی همسران به یکدیگر و کودکان عضو... دنباله مطلب

جلوگیری از انحرافات اجتماعی

خانواده از طریق جایگزین سازی و یا تخصیص پایگاه به اعضای جدید خود برخی از موقعیت‌های اجتماعی را تفویض می‌کند. از طریق تولد مشروع، موقعیت فرزند در مجموعه روابط و تعهدات خویشاوندی... دنباله مطلب

رشد و بالندگی

به هر حال این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و هم از جنبه فردی و اجتماعی است. هنگامی‌که فرد از مرحله تجرد گام به مرحله زندگی خانوادگی می گذارد شخصیت تازه ای در خود... دنباله مطلب

مقابله با استرس

کارکرد گزاره ناظر به بیان اثر و نتیجه مطلوب (مورد انتظار) از فعالیت نظام (یا زیر نظام) که برای تحقق غایت و انجام رسالت هر یک از عوامل و نهاد‌های تربیتی ضروری باشند. به‌منظور وضوح و... دنباله مطلب

آموزه‌های اسلامی

زوجیت و زندگانی زناشویی یک علقه طبیعی است نه قراردادی و قوانین خاصی در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با همه پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره و صلح و رهن و وکالت و غیره... دنباله مطلب

حفظ کرامت انسانی

لباس مایه زینت و آرامش است، همسر و فرزند نیز مایه زینت و آرامش خانواده‌اند. لباس عیوب انسان را می‌پوشاند هر یک از زن و مرد نیز باید عیوب و نارسایی‌های یکدیگر را بپوشانند. لباس انسان... دنباله مطلب

معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت

نخست از راه تقویت و تحکیم مبانی اخلاقی فرد که از نتایج آن ایجاد یک عامل کنترل درونی است که موجب می‌شود فرد اقدامات ظالمانه انجام ندهد. راه دوم تاثیر ایمان مذهبی در معنا بخشیدن به... دنباله مطلب

تعالیم اسلام

در پایان عنوان می‌دارد که بلکه شما جمعیت اسراف کارید یعنی از حدود الهی قدم بیرون گذارده و در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده‌اید. (مکارم شیرازی، ج 2، 1373) شما در انجام... دنباله مطلب