پایان نامه درباره نفت و گاز، وزارت خارجه، اوراق قرضه

مطمئن شوند اطلاعات آنها، اجاز? بازرسی را بدهد و باور داشته باشند که محموله ها شامل اقلام غیر قانونی هستند. این تکلیف و مسئولیت بر دوش کلی? کشورهای عضو است تا به درخواست های مبنی بر... دنباله مطلب

Read More

پایان نامه درباره باراک اوباما، سازمان ملل، نقض حقوق

که ایران قبلاً سفارش داده و بهای آنرا پرداخته بود.برابر بخش دویست و سی و دو قانون گسترش تجارت نیز ، واردات نفت خام یا محصولات مشتق شده از نفت تصفیه شده به آمریکا ممنوع شد. (علیخانی... دنباله مطلب

Read More

پایان نامه درباره واردات گاز، خط لوله نابوکو

برای بالا بردن تنوع مسیرهای صادراتی به اروپا شامل:1-نورد استریم(خط لوله گاز شمال اروپا):این پروژه سواحل روسیه را به دریای بالتیک متصل خواهد کرد و ظرفیت آن برای سال 2012 ،پنجاه و پنج... دنباله مطلب

Read More

پایان نامه درباره عرضه کنندگان، کنترل بازار، نفت وگاز

که هرکس تعریف را کنترل کند ،کنترل بحث را هم در دست خواهد داشت. اما شگفت اینکه برخی سیاستمداران به طور کلی از تعریف کردن امنیت انرژی امتناع می ورزند.(سوواکول :1391 ،35)برخی نویسندگان حتی... دنباله مطلب

Read More

پایان نامه درباره بازدارندگی، المللی، امنیت

استراتژیست های رئالیست،این سلاح ها راابزاری موثر برای بازدارندگی ونه استفاده کردن می دانند.به تعبیر دیگر تنها کاربرد سلاح های هسته ای در نظام بین الملل به کار نگرفتن آنها در عمل و... دنباله مطلب

Read More