تعریف برند

تعریف برند تعاریف متعددی از برند ارائه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم. مدت ها بود که برند تنها به عنوان بخشی از محصول فیزیکی... دنباله مطلب

Read More

عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت

عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت در بررسی تنوع ارتباط صنعت و دانشگاه می‌توان کانال­ها و روش­هایی که محققین دانشگاه با صنعت، تعامل دارند را چنین نام برد: مشاوره... دنباله مطلب

Read More