آموزه‌های اسلامی

زوجیت و زندگانی زناشویی یک علقه طبیعی است نه قراردادی و قوانین خاصی در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با همه پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره و صلح و رهن و وکالت و غیره... دنباله مطلب

معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت

نخست از راه تقویت و تحکیم مبانی اخلاقی فرد که از نتایج آن ایجاد یک عامل کنترل درونی است که موجب می‌شود فرد اقدامات ظالمانه انجام ندهد. راه دوم تاثیر ایمان مذهبی در معنا بخشیدن به... دنباله مطلب

تعالیم اسلام

در پایان عنوان می‌دارد که بلکه شما جمعیت اسراف کارید یعنی از حدود الهی قدم بیرون گذارده و در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده‌اید. (مکارم شیرازی، ج 2، 1373) شما در انجام... دنباله مطلب

موانع و مشکلات

4-6-2. محور‌های اصلی گزینش ساختاردر سبک انتخاب همسر به‌عنوان مهمترین واحد ساختار هر خانواده و بنیان‌گذاری پایه و شالوده آن، دو مساله اساسی معیار‌های انتخاب و الگوی تصمیم گیری دارای... دنباله مطلب

آموزه‌های اسلامی

نکته دیگر در آیه کلمه ازکی است و میتوان از آن برداشت نمود که این قانون برای حفظ سلامتی روانی و اخلاقی اهل خانه و کسانی که به آن وارد میشوند، وضع شده است. آیه فوق که مرز کل خانه را مورد... دنباله مطلب

پایگاه اطلاعات

به علت آن‌که دسترسی به تمامی‌ منابع جامعه آماری تحقیق میسر نیست، لذا معتبرترین، معروف‌ترین و در دسترس‌ترین آن‌ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. 3-5. روش‌ گرداوری... دنباله مطلب

خانواده در اسلام

4-2. خانواده اسلامی‌ذیل نگاه سیستمیتشکیل کانون خانواده که بسیار مورد توصیه دین اسلام است. مسلما دارای اهداف مقدسی بوده و تاسیس این بنای ارزشمند نیز برای رسیدن به آن اهداف بلند از پیش... دنباله مطلب

دیدگاه نظریه پردازان

3-1. مقدمهدر این فصل روش پژوهش برای پاسخ به پرسش‌های آن تشریح می‌شود. روش‌شناسی مجموعه‌ای از فرایند‌ها و قواعد است که در قالب یک نظم سیستماتیک و روش‌های اجرایی، محقق را در جهت پاسخ... دنباله مطلب

اهداف مورد نظر

منظور از هم‌خانگی، زندگی مشترک یک زن با یک مرد بدون ازدواج می‌باشد، که به منظور تعمیق آشنایی برای شکل‌دهی یک زندگی خوب در آینده، شکل می‌گیرد. آمار‌های موجود از تداوم روند صعودی... دنباله مطلب