دسته: خاص ترین

مدل A.B.C  در نظریه الیس

خاص ترین

مدل A.B.C  در نظریه الیس:          الیس برای توضیح مفاهیم مهم نظریه اش یک مدل مفهومی را به وجود آورد که اساس نظریه درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری را این مدل(A-B-C) تشکیل می دهد( درایدن،2009؛... دنباله مطلب

غنی سازی روابط

خاص ترین

غنی سازی روابط(مدل به کار گرفته شده در این پژوهش) این مدل چارچوب و شیوه اصلی به کار گرفته شده برای این پژوهش بوده است که به شرح آن پرداخته می­شود. 2-4-1- تاریخچه غنی سازی روابط ریشه های... دنباله مطلب

تماس چشمی و پردازش چهره

خاص ترین

مقدمه درخودماندگی اختلالی است که با آسیبهایی در رفتار اجتماعی و ارتباطی ، رفتارها و علایق محدود و تکراری مشخص می شود . اگرچه تنوع زیادی در نشانه ها و عملکرد هوشی در میان افراد... دنباله مطلب

مکانیسم های سازگاری

خاص ترین

مکانیسم های سازگاری: زمانی که حادثه ای اتفاق می افتد  که به طور بالقوه استرس زا است . والدین می توانند طیفی از استراتژی های شناختی ،عاطفی ،و رفتاری را برای کاهش  واکنش های استرس  خود... دنباله مطلب

راهبرد تصمیم­گیری مجدد

خاص ترین

راهبرد تصمیم­گیری مجدد مقدمه: پایه اصلی راهبرد تصمیم­گیری مجدد این است که یک فرد در کودکی خود از سوی والدین، نزدیکان و دیگر افراد یک سری پیام­هایی دریافت کرده و در پی آن تصمیماتی... دنباله مطلب