پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، درخت تصمیم، شبکه عصبی، رگرسیون

فعالسازی در لایه پنهان و لایه خروجی استفاده کرده و الگوریتم آموزش، شبکه نیز Levenberg-Marquardt بوده است. درونداد یا متغیرهای پیشبین در این پژوهش هفت متغیر روان‌شناختی (انگیزش، رهبری و …)... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، ثبت اسناد، ضمن عقد، مقررات قانونی

این ماده تقسیم سود و زیان بر اساس معاوضه است. بدین معنی که شرکاء بر مبنای میزان سهم الشرکه یا ارزش اعمال انجام شده در سود و زیان حاصله شرکت دارند. ولی به نظر عده ای از فقهاء شرکاء با... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، شبکه عصبی، درخت تصمیم، پژوهشگران

صحت طبقهبندی در این دوره بدست آمد. در مرحله سوم شبکه ایجاد شده برای داده‌های سال ۲۰۰۸ بر روی داده های سال ۲۰۰۹ به کار رفت که میزان صحت طبقهبندی کلی شبکه ۷۳.۳% بوده است. محقق قابلیت... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، ترازنامه، تدلیس، انحلال شرکت

۲-۳-۱- ۲- رضا : رضا عبارت از توافق شرکاء است که با آزادی کامل و توافق تحقق پیدا می کند، معهذا، اکراه و اشتباه و تدلیس که مصداق رضای معلق است، حسبِ مورد موجب عدم نفوذ یا فسخ شرکت می شود.... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، شبکه عصبی، درخت تصمیم، یادگیری ماشین

و ورودیهای دوتایی شده (نمره تمرین ضعیف/خوب) بوده است؛ لذا متغیرهای پیشبین را به حالت دوتایی نیز تبدیل کرده‌اند. الگوریتمهای بکار رفته برای پیشبینی با داده‌های عددی، رگرسیون خطی و SVM... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، عقود معین، اراده آزاد، مقررات قانونی

بررسی قرارداده است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود. شرکت بر دو قسم است و چنانکه مادۀ ۵۷۲ قانون مدنی متذکر شده شرکت یا اختیاری است و یا قهری است این دو قسم به اسباب و عوامل مختلف... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درباره شبکه عصبی، درخت تصمیم، دانشجویان، رگرسیون

بازخوانی به احتمال تشخیص صحیح دانشجویی که در طبقه افت تحصیلی قرار گرفته است، اشاره دارد. دقت از تقسیم تعداد افرادی که مشمول افت بودهاند و به درستی طبقه بندی شده‌اند (ndd) بر مجموع... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، عقد مزارعه، قانون ایران، جبران خسارات

خسارات احتمالی نخواهد بود. و بدون اجازۀ مالک نمی تواند معامله را به دیگری واگذار کند و یا با دیگری شرکت نماید ( ماده ۵۴۵ قانون مدنی ). مزارعه نیز مانند عقد مضاربه و مساقات از مصادیق... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حق مالکیت، دارایی ها، نظم عمومی

عقدی لازم است و جواز، خلاف اصول حاکم بر قراردادها است و کسی که مدعی جواز است باید به دلایل محکم و قوی، که مخصص اصل لزوم قراردادها باشد، آن را ثابت نماید و در مورد شرکت چنین دلیلی اقامه... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درباره پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، یادگیری الکترونیک، دانشجویان

جمعآوری شده است. به دلیل همبستگی بالا بین عامل تکنولوژی و منابع یادگیری در مدل نهایی، این دو عامل در هم ادغام شدند لذا عوامل برون زاد به سه عامل تقلیل یافته است. مهم‌ترین یافتههای... دنباله مطلب