پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: مدل معادلات ساختاری

تحقیق بدین شرح است:مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از اینترنت... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی : تعارضات زناشویی

امکان ندارد) تا (خیلی امکان دارد) تنظیم شده، درجه بندی می کنند. CPQ از سه خرده مقیاس تشکیل شده است که عبارتند از: 1- ارتباط سازنده ی متقابل 2- ارتباط توقع / کناره گیری. ارتباط توقع / کناره... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: تحلیل اطلاعات

در یک وضعیت خیالی شناسایی کند. این سناریوی خیالی منطبق با مطالعه روک و فیشِر (1995) بود. آنها از شرکت‌کنندگان خواستند تا رفتار مورد انتظارشان را در یک وضعیت فروشگاهی خیالی شناسایی... دنباله مطلب

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد عملکرد تحصیلی

نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیت های جدید و تازه است . شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید وکسلر روان... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی : الگوهای ارتباط

عنوان بررسی تأثیر اعتقادات دینی بر رضایت‌مندی زناشویی نشان داد که اعتقادات دینی بر رضایت‌مندی زناشویی اثر مثبت دارد، بدین معنی که هماهنگی افراد از نظر دینی در رضایت زناشویی موثر... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: ویژگیهای شخصیت

ما بین 18 و 29 سال را تشکیل می‌داد افرادی که «برونگرایی» بودند امتیاز بالاتری را برای تمایل به خرید تفننی کسب کرده‌اند و در کل 52 درصد شرکت کنندگان خرید خود را جز خرید تفننی می‌دانستند... دنباله مطلب

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد حقوق و دستمزد

ی از پژوهش های بعدی را بنا نهاد و استیرز معتقد است وقتی که تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته مد نظر باشد بعضی از متغیرها مانند: دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی : الگوهای ارتباط

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  (2000)، بر این باور است که همسران مجموعه ای از الگوهای ارتباطی را میان خود برقرار می کنند و رفتارهای... دنباله مطلب

پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: ویژگیهای شخصیت

ی خرده‌فروش استفاده کردند. آنها شرایط موقعیتی حاکم بر فروشگاه را به عنوان محرک واکنش‌های احساسی خریداران در مقابل شرایط محیطی، ارگانیسم و روش خرید یا رفتارهای دوری و اجتناب از خرید... دنباله مطلب

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد ابعاد رهبری معنوی

این میان عامل رهبری معنوی با اهمیت‌ترین و با ارزش‌ ترین عاملی است که نقش بسزایی در تحقق توانمندی و تعهد ایفا می کند. چرا که در اجرای موفقیت‌آمیز هر برنامه‌ای مستلزم وجود مدیرانی... دنباله مطلب