منابع و ماخذ مقاله دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

جدول 3-11: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 97
جدول 3-12: میانگین و توزیع فراوانی عامل روش های تربیتی نامناسب والدین 99
جدول 3-13: میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس 101
جدول 3-14: میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس 103
جدول 3-15: میانگین و توزیع عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس 104
جدول 3-16: میانگین و توزیع فراوانی عامل دوستان ناباب 106
جدول 3-17: میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب 107
جدول 3-18 : میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی 109
جدول 3-19 : میانگین و توزیع فراوانی عامل اوقات فراغت بی برنامه 110
جدول 3-20 : میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی 112
جدول3-21 میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت 113
جدول3-22: مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش 115

فهرست نمودارها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عنوان صفحه
نمودار3-1 : توزیع فراوانی ناحیه آموزش و پرورش دانش آموزان پاسخ دهنده 81
نمودار3-2 : توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه 82
نمودار3-3: توزیع فراوانی نواحی سن دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه 83
نمودار3-4 : میانگین وتوزیع فراوانی فراوانی مشکلات و بیماریهای روانی 87
نمودار3-5:میانگین و توزیع فراوانی بیماری ها و مشکلات جسمانی 88
نمودار3-6 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 90
نمودار3-7 :میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی 91
نمودار3-8 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین 93
نمودار3-9: میانگین وتوزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین 94
نمودار3-10 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل غیبت والدین 96
نمودار3-11: میانگین وتوزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 98
نمودار3-12 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل روش های تربیتی نامناسب والدین 99
نمودار3-13 :میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس 102
نمودار3-14 :میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس 103
نمودار3-15 :میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس 105

نمودار3-16 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل دوستان ناباب 106

نمودار3-17 : میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب 108
نمودار3-18 : میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی 109
نمودار3-19 :میانگین و توزیع فراوانی اوقات فراغت بی برنامه 111
نمودار3-20 : میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی 112
نمودار 3-21 :میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت 114
نمودار3-22 : مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش 116
مقدمه
الف: بیان مسئله
ناهنجاری ها طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که حتی ممکن است جامعه پذیرای آن باشد؛ اما آن را خلاف هنجارهای اجتماعی می‌شمارد. ناهنجاری‌ها ممکن است منجر به نقض قوانین گردند، در این صورت با توجه به مورد، تخلف یا جرم محسوب می‌شوند. یا ممکن است عرف و اخلاقیات را تحت تأثیر قرار بدهند که در این صورت هرچند جرم و تخلف محسوب نمی‌شوند؛ اما بازهم ناهنجاری به شمار می‌روند. این مسئله در محیط‌های آموزشی و تربیتی مانند آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناهنجاری‌ها در صورت تداوم، محیط را تحت تأثیر قرار داده و افراد بیشتری را جذب می‌نماید. دلیل انتخاب دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان جامعه آماری در این پایان نامه، مسائلی است که در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کمتر مشاهده‌شده و آن‌ها عبارت‌اند از: 1. گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به ناهنجاری به دلیل بلوغ و تأثیرپذیری به‌مراتب بیشتر از سنین ابتدایی و راهنمایی.2. دانش آموزان دوره متوسطه در دوره الگوپذیری از جامعه و محیط هستند درحالی‌که دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دوره الگوپذیری از خانواده را پشت سر می‌گذارند.3. درحالی‌که دوره دبستان و راهنمایی، سن پذیرش نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است دوره متوسطه دوره مقاومت در مقابل نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است. باید توجه داشت که میان علت و عامل فرق است؛ چراکه در پی علت، حدوث معلول حتمی است اما باوجود یک عامل نتیجه‌ی واحدی حاصل نمی‌گردد. در این پایان نامه به‌منظور از علل رفتار نابهنجار مجموعه‌ی عواملی است که می‌تواند در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مؤثر باشد.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاری‌های که در قشر دختران دانش‌آموز متوسطه رخ می‌دهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقه‌های روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن‌ها نمی‌توان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه‌ها و زمینه‌های آن را شناخت.
ب: سؤال‌های اصلی
1- آیا می توان رابطه علی ومعلولی بین علل فردی- روانی ( مشکلات روانی و جسمانی) ،علل خانوادگی ( از هم گسیختگی خانواده، وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ، عدم پای بندی والدین به مسائل مذهبی و رفتارهای نامناسب والدین )، علل اجتماعی ( عوامل درون مدرسه نظیر رفتارهای نامناسب اولیای مدرسه ،کمبود امکانات و هم نشینی با دوستان ناباب ( ،سکونت در مکان های نامناسب و رسانه ها با رفتار نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 شهرستان قم برقرار کرد؟
2- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 و 4 آموزش‌وپرورش شهرستان قم پیش‌بینی می‌شود؟
ج: سوال فرعی
1- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟
د: فرضیه های تحقیق
1- به نظر می رسد مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.
2- بهره گیری از روشهای مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.
3- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.
هـ: سابقه و پیشینه تحقیق
در زمینه ی عوامل بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مکتوباتی به شرح ذیل وجود دارد: پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی موثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان متوسطه شهر کوار (عبد الکریم رفیعی زنجیرانی).
پایان نامه: بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).
پایان نامه: بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).
پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).
پایان نامه: پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای 88-80 می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر نوجوان و دانش آموز پرداخته است، تحقیق حاضر از جنبه ی به روز بودن برخوردار بوده و همچنین به بررسی همه عوامل رفتار نابهنجار در ابعاد فردی- روانی و اجتماعی پرداخته است، همچنین در این زمینه در شهرستان قم تحقیقی صورت نگرفته است. باتوجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری محدود به دوناحیه از بالا و پایین شهر شود که براساس مطالعات انجام شده آمار ناهنجاری در ناحیه 2 و 4 آموزش وپرورش بیشتر از سایر نواحی است بنابراین جامعه آماری محدود به این نواحی شده است.
و: ضرورت انجام تحقیق
بروز رفتارهای نابهنجار در میان دانش آموزان یکی از مشکلات اجتماعی است که به‌نوبه خود منجر به بی‌نظمی در جامعه می‌گردد و موجب نگرانی اولیای مدارس و خانواده‌ها شده است. زیرا بر فرآیند تعلیم و تربیت در مدارس تأثیر نامطلوبی گذاشته و در صورت تداوم زمینه بزهکاری دانش آموزان را فراهم می‌نماید؛ بنابراین ضرورت اقتضا می‌نماید عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان شناسایی گردد و راهکارهایی جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه شود.
ز: اهداف و کاربردها
هدف از انجام این پایان‌نامه، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه و همچنین ارائه راهکارهایی به اولیای مدارس و اولیای دانش آموزان در راستای کاهش و پیشگیری از این ناهنجاری‌ها است. انتظار می‌رود نتایج حاصل از این پایان‌نامه مورداستفاده مراکز مشاوره‌ی آموزش‌وپرورش قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی والدین را درزمینه ی شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دختران افزایش داده و راهکارهای جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه دهد.
ح: روش تحقیق
روش تحقیق به‌صورت توصیفی و پیمایشی است؛ بدین‌صورت که بامطالعه‌ی کتاب‌های مرتبط با موضوع و مقالات، استفاده از سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری شده است. همچنین پرسشنامه براساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است.
ط: مشکلات و موانع تحقیق
1– کسب مجوز در زمینه ی مراجعه به مدارس جهت ارائه پرسشنامه از آموزش‌وپرورش دو ناحیه 2 و 4
2 – عدم همکاری مدیران برخی مدارس علی‌رغم داشتن مجوز.
3 – برخی مدارس باوجود همکاری اجازه توزیع پرسشنامه را توسط اینجانب را نمی‌دادند تا توضیحات لازم به دانش آموزان ارائه گردد.
4 – با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.
ی: ساماندهی تحقیق
پایان‌نامه در چهارفصل تدوین‌شده است. ازآنجایی‌که بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است، ازاین‌رو سعی کرده‌ایم در فصل اول با عنوان مفاهیم و پیشینه، در دو مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان بپردازیم. در مبحث دوم در قالب دوگفتارپیشینه تشکیل مدارس و وضعیت ناهنجاری‌ها قبل از تأسیس مدارس رسمی و بعد از تأسیس مدارس رسمی بیان‌شده است.
با توجه به اینکه هر رفتار نابهنجاری مسبوق به عوامل فردی- روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن تنها نمی‌توان با معلول مبارزه کرد، بلکه باید ریشه‌های آن را شناخت، در فصل دوم سعی شده است علل رفتارهای ناهنجار دانش آموزان در سه مبحث، مبحث اول علل فردی-روانی در قالب چهار گفتار، مبحث دوم علل خانوادگی در قالب چهار گفتار و مبحث سوم سایر علل اجتماعی و محیطی در قالب سه گفتار بررسی شود.در فصل سوم به ارزیابی میدانی علل رفتارهای نابهنجار در قالب جداول و نمودارها در دو مبحث پرداخته ایم.
پس از شناسایی علل باید راهکارهای پیشگیرانه‌ی متناسب ارائه گردد؛ بنابراین فصل چهارم در قالب دو مبحث تنظیم‌شده است که در مبحث اول راهکارهای پیشگیرانه در ابعاد فردی- روانی در قالب دو گفتار و در مبحث دوم راهکارهای پیشگیرانه در نهادهای اجتماعی (خانواده، مدرسه، پلیس و صداوسیما) در قالب چهار گفتار مطرح‌شده است .
فصل اول: کلیات
با توجه به اینکه موضوع تحقیق پیش رو بررسی علل بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان می باشد، قبل از آنکه علت شناسی جنایی و یافته های میدانی ارائه گردد، لازم است رفتار ناهنجار به اجمال مورد بررسی قرار گیرد ، بدین منظور در این فصل سعی شده رفتار ناهنجار از دیدگاه جرمشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان بیان شود و در واقع تفاوت آن با جرم و بزهکاری روشن گردد. همچنین تاریخچه آموزش و پرورش و بسترها و شرایط نامساعد ایجاد ناهنجاری های در بین دانش آموزان در ادوار مختلف در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام بررسی شده است.
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: معانی لغوی
الف – علل
علل جمع علت، (به کسر ع فتح ل) است علت در لغت‌نامه‌های ادبی دارای معانی متعددی است ازجمله معانی که در لغت‌نامه‌های ادبی برای این واژه به‌کاربرده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ترمینولوژی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید