پایگاه اطلاعات

دانلود پایان نامه

به علت آن‌که دسترسی به تمامی‌ منابع جامعه آماری تحقیق میسر نیست، لذا معتبرترین، معروف‌ترین و در دسترس‌ترین آن‌ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند.
3-5. روش‌ گرداوری اطلاعات
روش جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای (ارشیوی) – اسنادی است. که با مراجعه و بهره‌گیری از منابع اطلاعات همچون کتابخانه و اینترنت، به جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از آن پرداخته شده است. در تحقیق کتابخان‌های، حوزه کار محقق، کتابخانه و اسناد و مدارک است. اصلی‌ترین ابزار در این روش کتاب و امثال آن است و گام مهم در این روش داشتن نگاه انتقادی به محتوای کتاب و اسناد مکتوب است. در روش تحقیق کتابخانه‌ای، محقق از طریق فیش‌برداری به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد.
در این تحقیق برای کتاب‌ها از قرآن کریم، تفسیرالمیزان، نهج البلاغه، وسایل الشیعه، اصول کافی، بحارالانوار، تحف العقول، تحریرالوسیله و مجمع البیان استفاده شده است.
اطلاعات حاصله علاوه بر کتابخانه‌‌های تخصصی موجود، برگرفته از منابع و پایگاه‌‌های علمی‌اینترنتی داخلی و خارجی از جمله: پایگاه اطلاعات علمی‌جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بانک مجلات و نشریات تخصصی علوم انسانی و اسلامیو پایگاه‌‌های علمی‌خارجی.
3-6. روش تحلیل اطلاعات
در این بخش نیز اطلاعات با توجه به روش‌‌های مختلف مورد استفاده در تحقیق، تحلیل و مقایسه دقیق نظریات موجود و سپس دسته‌بندی آن‌ها حاصل گردیده است. استنتاج دلالت‌‌های تربیتی نیز با استفاده از تحلیل اطلاعات صورت گرفته است.
فصل چهارم: یافته‌‌های پژوهش
پی‌ریزی و ساختن هر بنا با توجه به پاره‌ای از مسائل همچون نوع کاربری، انتظارات آتی، اهداف و سایر مسائل نیازمند عوامل و مواد اولیه خاص می‌باشد. به بیان دیگر مصالح و لوازم مورد نیاز برای بنیان‌گذاردن هر ساختار، حتی ساختمان‌های فیزیکی، باتوجه به هدف‌ها‌ی مورد انتظار برای آن از بین مواد موجود انتخاب و سپس طبق همین اهداف چیدمان می‌شود. این مطلب، در مسائل مرتبط با روابط انسانی پر رنگ‌تر جلوه می‌نماید. لذا همانطور که هر سیستم برای آغاز کار خود به درون داد‌هایی نیازمند است، هر فرد انسانی نیز برای تشکیل خانواده باید آگاهی‌های اساسی و کلی درباره پی‌ریزی و بنا ساختار آن را داشته باشد. این درون داده‌ها به وی کمک خواهد کرد که بنیادی استوارتر را پایه‌گذاری نماید. چنان که نمی‌توان ساختمانی را با زیربنای سست یا معماری ضعیف بنا نهاده، از ان انتظار استواری داشت و همین‌طور نمی‌توان سیستم‌ها را با شالوده‌ای ضعیف بنیان‌گذاری نموده، از آن‌ها کاربری قوی انتظار داشت. هم چنین این بنیان تا حد زیادی انتظاراتی را که در آینده در قالب کارکرد از آن خواهد داشت، رقم می‌زند؛ هر سازنده و طراح، با توجه به عواملی که از بدو امر مورد توجه و مدنظر قرار داده می‌تواند کارکرد‌های معقول و مطلوبی را نیز مطالبه نماید.
در این فصل، نخست محور‌های کلی بیان می‌شود. سپس خانواده اسلامی‌ذیل نگاه سیستمی، به علت ارتباطی که با محور‌های کلی فصل دارد بررسی می‌گردد؛ پس از آن در هر قسمت ابتدا، سوال پژوهشی طرح شده و در ادامه آن به پاسخ گویی سوال پرداخته می‌شود.
4-1. محور‌های کلی فصل
این فصل در راستای پاسخ به سوالات تحقیق شامل محور‌های کلی ذیل می‌باشد.
1- ترسیم ابعاد ساختاری خانواده در آموزه‌های قرآنی (چیستی خانواده اسلامی)
2- ترسیم ابعاد کارکردی خانواده در آموزه‌های قرآنی (چرایی خانواده اسلامی)
3- بررسی دلالت‌های ابعاد ساختاری و عملکردی خانواده مبتنی بر آموزه‌های قرآن در امر تربیت
زیرمولفه‌ها و سوال‌های جزیی که مرتبط با محور‌های کلی فوق می‌باشند عبارتند از:
آیا خانواده و مسائل مرتبط به آن در آیات قرآنی مطرح و عنوان گردیده است؟
میزان اهمیت موضوع فوق در آموزه‌های دینی تا چه اندازه بیان شده است؟
کدام اصول و بینش‌ها به‌عنوان منابع اصلی در انتخاب ساختار و کارکرد آن موثرند؟
طبق برداشت از آیات قرآن، نهاد خانواده طبیعی، فطری یا الهی می‌باشد؟
چه مبانی نظری و معیار‌هایی را برای تشکیل ساختار خانواده در آموزه‌های دینی می‌توان یافت؟
چه توصیه ها و رهنمود‌هایی از آموزه‌های دینی برای تشکیل ساختار خانواده و کارآمدی بهتر آن می‌توان استنباط نمود؟
چه کارکرد یا کارکرد‌هایی را می‌توان برای خانواده ملحوظ نمود؟
قبل از پاسخ گویی به پرسش‌های ترسیم ابعاد ساختاری و عملکردی، و به عنوان پیش درآمد شایسته است دو مقدمه‌ی مرتبط با سوال تحقیق به عنوان مفروضات بنیادین برای پاسخ به سوالات به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.
نخست خانواده اسلامی ‌در نگاه سیستمی ‌و سپس نوع نگرش به خانواده از لحاظ طبیعی، فطری و یا الهی بودن آن.
در فصل دوم این پژوهش، سیستم و مولفه‌های مهم آن مطرح گردید. در این فصل، خانواده اسلامی ‌ذیل نگاهی سیستمی ‌و با توجه به شاخصه‌های برشمرده برای آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ماوراءالنهر