پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت ۱۳

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی عنوان : طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­بینی نرخ ارز در ایران دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی موضوع: طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­بینی نرخ ارز در ایران استاد راهنما: دکتر امیر منصور طهرانچیان […] پایان نامه ارشد: تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی ۲۱ باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش : علوم و تکنولوژی بذر عنوان : تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی ۲۱ باپلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری […] دانلود پایان نامه ارشد : پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع عنوان : پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت […] دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز