نهج البلاغه

دانلود پایان نامه

بنابراین، با توجه به این مطلب که حضرت محمد، در مقام ومنزلت از همه پیامبران افضل است لذا قطعاً آن حضرت در زمان قبل از بعثت مورد عنایت ویژه الهی بودهاند.
در تاریخ آمده است، در هنگام تولد ایشان اتفاقات بسیار عجیب و بیسابقهای در سراسر عالم به وقوع پیوست که خبر از رویداد مهمی میداد. از جمله این موارد آمده است:
«چون رسول خدا متولد گردید، دیوها رانده شدند و ستارگان فروریختند.
پس چون قریش آنرا دیدند، از فروریختن ستارگان در شگفت شدند و گفتند: این جز براى پیشآمد قیامت نیست. و مردم را زمین لزره‏اى فراگرفت که به همه جاى دنیا رسید تا آنجا که کلیساها و کنشتها ویران گشت و هر چیزى که جز خدا پرستش مى‏شد از جاى خود کنده شد، و جادوگران و پیشگویان در کار خویش سرگردان ماندند، و دیوهاى آنان در بند شدند، و ستارگانى هویدا گشت که پیش از آن دیده نمى‏شد، پس کاهنان یهود از آن در شگفت شدند، و ایوان کسرى لرزید و سیزده کنگره آن فروریخت و آتشکده فارس خاموش گشت با آنکه از هزار سال پیش خاموش نگشته بود، و داناى فرزانه پارسیان که او را” موبدان موبد” مى‏نامند و سرپرست امور مذهبى آنان بود، در خواب دید که گویا شترانى عربى، اسبانى سرکش را مى‏کشند تا از دجله گذشته در بلاد پراکنده گشتند.»
در ادامه بیان عنایات و توجهات خاص خداوند متعال به پیامبر اکرم به بیانات امیرالمؤمنین علی
در این باره اشاره میشود:
حضرت در نهج البلاغه درباره شخصیت والای پیامبر اکرم میفرمایند:
«حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً شَهِیداً وَ بَشِیراً وَ نَذِیراً خَیْرَ الْبَرِیَّهِ طِفْلًا وَ أَنْجَبَهَا کَهْلًا وَ أَطْهَرَ الْمُطَهَّرِینَ شِیمَهً وَ أَجْوَدَ الْمُسْتَمْطَرِینَ دِیمَه»
همچنین در قسمت دیگری میفرمایند:
«لَقَدْ قَرَنَ‏ اللَّهُ‏ بِهِ‏ مِنْ لَدُنْ أَنْ کَانَ فَطِیماً أَعْظَمَ مَلَکٍ مِنْ مَلَائِکَتِهِ یَسْلُکُ بِهِ طَرِیقَ الْمَکَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَیْلَهُ وَ نَهَارَهُ»
مطالبی که به اجمال بیان شد گویای این واقعیت است که خداوند متعال پیامبر اکرم را قبل از بعثت برای امر رسالت برگزیده است.
آیت الله مجتبی تهرانی در شرح این فراز مینویسد:
«برخی گمان می‏کنند که پیغمبر به این عالم آمدند و بعد مبعوث به پیغمبری شدند. امّا این ظاهر امر است. حضرت می‏فرماید این ظاهر باطنی دارد، یعنی خداوند او را برای خود انتخاب کرد. یعنی در سراسر عالم خداوند موجودی برتر از پدر من ندارد.»
حضرت زهرادر ادامه خطبه می‏فرمایند:
«اِذِ الْخَلائِقُ بِالْغَیْبِ مَکْنُونَهٌ وَ بِسِتْرِ الْأهاویلِ مَصُونَهٌ وَ بِنَهایَهِ الْعَدَمِ مَقْرُونَهٌ»
این فراز تفسیر فراز پیش است و واژه « اهاویل» جمع جمع «هول» بوده وبه معنای ترس و کار مهم وسخت است و منظور از آن، وحشت تاریکیهای غیب میباشد.
اصطفاء و برگزیدگی اعم است از اینکه قبل از خلق خلایق باشد یا بعد از خلقت و آفرینش، و از آنجایی که زیببنده متکلم بلیغ ایضاح است، لذا حضرت زهرا تشریح فرمودند که این اجتباء و اصطفاء پیش از ایجاد و آفرینش همه مخلوقات و عوالم بوده است.
این قسمت از خطبه اشاره دارد که این انتخاب زمانی صورت گرفت که موجودات وجود عینی پیدا نکرده و پا به عرصه وجود نگذاشته بودند.
5.1.1.4. استنادهای قرآنی
1.5.1.1.4. اشاره به نامگذاری پیامبر اکرم وانتخاب ایشان به پیامبری، پیش از تولدشان در قرآن کریم
«اِخْتارَهُ قَبْلَ اَنْ اَرْسَلَهُ، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ اَنْ اِجْتَباهُ، وَ اصْطَفاهُ قَبْلَ اَنْ اِبْتَعَثَهُ»
این عبارات بیانگر این مطلب هستند که خداوند متعال، پیش از تولد و نامگذاری پیامبراکرم، از ایشان نام برده و برای ایشان نام انتخاب فرموده است. همچنین قبل از بعثت ایشان را به پیامبری برگزیده است. که این فرازها تلمیح به این آیه شریفه دارد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نهج البلاغه