مفهوم سازگاری شغلی

سازگاری شغلی

فضای سازمانی می‌تواند روی پیوستاری از سازگاری تا بی‌طرفی و از بی‌طرفی تا ناسازگاری گسترده شود. هم کارکنان و هم کارفرمایان می‌خواهند به فضای سازمانی برازنده دست یابند و از سودمندی­های آن چون کارکرد بهتر و خشنودی شغلی بیشتر بهره گیرند.

سازگاری شغلی از مفاهیم اساسی در نظریه­های رشد شغلی در رابطه با رفتار حرفه­ای است. مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، نیروی انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد. از زمانی که کار، جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده است نه‌تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آن‌ها را متأثر می‌سازد. اگر سازمان‌ها دغدغه توسعه منابع انسانی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار رادارند، برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم است بدون شک سلامت روان نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ‌ایفا می‌کند و یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع را، بررسی میزان بهداشت روان افراد آن جامعه نشان‌ می‌دهد. اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زندگی هر فرد از طریق کارکرده تأمین می‌شود و خودکفائی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد. تحقیقات متعدد مؤید این واقعیت هستند که اولاً با افزایش بیکاری، فساد شدت می‌یابد و ثانیاً اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان می‌گردد. درواقع محیط کار، خانه دوم انسان است. پیداست که این محیط همچون محیط خانه باید برآورده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه‌ای خود پرداخته و صادقانه کار کنند (چان و وایت[1]، 2009، نقل از احمد نژاد و همکاران، 1391).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اقبال روز افزون به جراحی‌های زیبایی و عواقب آن

احتمالاً قسمت عمده‌ای از زندگی هر کس صرف شغلش می­شود که می­تواند به‌صورت دلخواه یا به‌اجبار باشد. پژوهش‌ها نشان‌ می‌دهد که خشنودی شغلی با بهداشت روانی، امید به زندگی طولانی­تر ارتباط دارد. همچنین ویلنت دریافت که کارکرد شغلی خوب با کارکرد سالم در بسیاری از زمینه‌های زندگی در ارتباط است (ساپینگتون[2]، ترجمه: برواتی، 1379).

 

[1] Chan, K.W.,Wyatt

[2] Sapington