مفاهیم ورزش همگانی

ورزش همگانی معادل کلمه انگلیسی” sport for all ” یعنی “ورزش برای همه” و ورزش عمومی است، که معمولأ به فعالیت هایی اطلاق می شود که جنبه تفریحی داشته و بدون توجه به نتیجه آن -برد و باخت- انجام شود. در بعضی منابع واژه مشارکت کلان را معادل ورزش همگانی می دانند.

ورزش همگانی شکلی از فعالیت های جسمی یا حضور منظم در فعالیت های جسمانی است که سلامت بدن و روان را بهبود می بخشد، روابط اجتماعی را شکل می دهد و یا منجر به نتایج مثبت می شود. ورزش های تفریحی که مترادف با ورزش های همگانی است، پرداختن به مجموعه ای از فعالیت های ورزشی ساده، کم هزینه، بدون رسمیت، فرح بخش و بانشاط است که فرصت و امکانات شرکت در آنها برای همه افراد وجود داشته باشد.

ورزش همگانی و تفریحی در قالب 5 فعالیت و برنامه جداگانه مرتبط با هم اجرا می شوند که عبارتند از: 1.ورزش آموزشی[1] 2.ورزش غیر رسمی[2] 3.ورزش درون بخشی[3] 4. ورزش برون بخشی[4] 5. ورزش باشگاهی[5](سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،1390).

– ورزش آموزشی

برنامه هایی که مبتنی بر فرصت های یادگیری درباره مهارت های ورزشی، راهبرد، قوانین و مقررات باشد و به شرکت کننده کمک کند تا مهارت خویش را بهبود بخشد. این آموزش اغلب شامل آموزش فردی یا گروهی از طریق درس، کلاس های آموزشی و کارگاه ها می شود. در بخش آموزش معمولأ سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته را می توان تصور کرد. مانند کلاس های آموزشی رشته های ورزشی مختلف که در فصل تابستان و برای پر کردن اوقات فراغت افراد توسط ارگان ها و نهادها تشکیل می شود(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،1390).

ورزش غیررسمی

شامل شرکت خودانگیخته در ورزش می شود. ورزش غیررسمی رویکردی فردی به ورزش است. این نوع از ورزش، شرکت کردن برای آمادگی جسمانی و تفریح را مورد تأکید قرار می دهد و اغلب هدف از پیش تعیین شده و صرفأ برای شرکت در ورزش انجام می گیرد. تأکید اصلی ورزش غیررسمی بر کمترین مدیریت و کنترل است. برنامه ریزی در این نوع ورزش و فراهم کردن تسهیلات و خدمات قابل دسترسی بر اساس امکانات، علایق و منافع فردی است. بازی های تفریحی و حرکتی که در محلات یا در پارک ها انجام می­شود، شرکت در ایستگاه­های ورزش همگانی که توسط شهرداری­ها دایر است و شرکت در همایش­های عمومی، کوه پیمایی گروهی، پیاده روی، دوچرخه سواری نمونه هایی از ورزش غیررسمی است(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،1390).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آموزش کارکنان در خصوص استفاده بهینه از سیستم

 ورزش درون بخشی

شامل مسابقات و دیدارهای ورزشی است که در آن، شرکت کنندگان محدود به یک بخش از جامعه است. تنها افراد همان بخش(مدرسه، بازار ، جامعه ، مکان نظامی و…) در آنها شرکت می­کنند.

فعالیت­های موجود در این بخش معمولأ مربوط به مردان، زنان یا مختلط می شود. مقررات آن توسط انجمن­ها، کمیته­ها یا هیئت های مدیره وضع می­شود. مانند مسابقات درون باشگاهی یا درون سازمانی (به طور مثال بین کارمندان) یک اداره کل(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،1390).

 ورزش برون بخشی

شرکت سازمان یافته در رقابت های تفریحی در قالب تیم ها و مسابقه بین برندگان مسابقات درون بخشی در این مرحله انجام می گیرد.ورزش های برون بخشی بین بخش های مختلف درجشنواره ها و مسابقات انجام می گیرد، مانند مسابقات بین ادارات یا بین دانشگاه ها(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی، 1390).

ورزش باشگاهی

باشگاه ها معمولأ به وسیله جمعی از افراد با علایق مشترک تأسیس می شوند. باشگاه ها از نظر برنامه مورد تأکید با هم متفاوتند و اعضای آن نوع فعالیت را تعیین می کنند. مثلأ ممکن است اعضای یک باشگاه بر آموزش، حمایت مالی ، جامعه گرایی یا ترکیبی از این سه فعالیت تأکید کنند و در ترویج آن بکوشند(مول ، 1997).

1.Exercise Training

2.Informal Sport

3.The Exercise of

4.Exercise out

5.Sport Club